13. aprill 2015

Vilistlaskonverentsil 25 aastat sotsiaaltöö õpetamisest TPSis

Ma käisin koolis... Vanas armsas koolis, kus olen veetnud kokku 5,5 aastat oma elus sotsiaaltööd õppides koos oma klassikaaslastega, õpetajatega, koostööpartneritega. Sel korral siis vilistlaskonverentsil, mis toimus 25.märtsil 2015 ja millega tähistati 25 aasta möödumist sotsiaaltöö õpetamisest Tallinna Ülikooli Pedagoogilises Seminaris. Konverentsi kava oli pikk ja sisu mahukas. Kahjuks olin ma samale päevale saanud ka silmaarstile numbri ja pidin vahepeal ära käima ja tagasi tulema. Konverentsile olid kutsutud avama ja esinema: Silver Pramann, TLÜ Pedagoogilise Seminari direktor, Rait Kuuse, Sotsiaalministeerium, Viivi Neare „Sotsiaaltöö eriala õpetamisest Tallinna Pedagoogilises Seminaris“. Sellel järgnesid ettekanded valdkonnagruppides. Mina jõudsin kuulata sotsiaalhoolekande üldküsimusi, mida juhtis Viivi Neare, lisaks Tõnis Vaik „Juhtumikorraldus ja sotsiaalteenused – mõtted ja võimalused“, Kersti Põldemaa „Kodutus kui sotsiaalne probleem ja selle lahendamise võimalused Tallinna näitel“. Valdkonnagrupis edastati teavet ja arutati riigi ning kohalike omavalitsuste koostöö, vastutuse ja sotsiaaltöö korralduse küsimusi. Toodi välja parimaid praktikaid sotsiaaltöös. Teise gruppi ma ei jõudnudki aga päevakaava järgi oli selleks lastele ja peredele suunatud sotsiaaltöö. Valdkonda juhtis Helbe Põdder, rääkisid Anne Luik-Ristikivi  „Perekonnaõiguse arengutest Eesti Vabariigis“ ja Aita Saar „Lastekaitsetöö praktikast“.
Valdkonnagrupis arutati perekonnaga seonduvaid sotsiaalseid probleeme ja lastekaitse küsimusi, samuti esitati parimaid praktilisi näiteid organisatsioonide või KOV tegevuses. Kolmandas grupis oli teemaks sotsiaaltöö puuetega inimestega. Valdkonda juhtis Kaja Adra, esines Tiina Kangro „Omastehoolduse ja riigiressursi vahekorrast puuetega inimeste hoolekandes“. Valdkonnagrupis arutleti puuetega inimeste igapäevaeluga toimetuleku soodustavate, aga ka raskendavate küsimuste üle. Neljandaks grupiks oli sotsiaaltöö eakate inimestega. Valdkonda juhtisid Maarika Pukk ja Maire Grass, esinejaks oli Ülle Kasepalu „Institutsionaalne hooldus versus koduhooldus“, Mare Peil „Eakate rõõmud ja probleemid“. Valdkonnagrupis vahetati kogemusi eakate inimeste elukvaliteedi säilitamise, aga ka parandamise üle. Viienda grupi valdkonnaks oli ennetustöö, varajane sekkumine ja võrgustik sotsiaaltöös. Valdkonda juhtis Helgi Hilborn ja rääkis „Tõenduspõhisuse olulisus ennetustöös“, kaasesinejaks Mati Sinisaar „Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskuse noortetöö“.
Valdkonnagrupis jagati teavet ja arutleti ennetustöö ning varajase sekkumise erinevate toimimiste, tasandite aga ka kogemuste kohta. Seejärel toimus aulas konverentsi lõpetamine. Vilistlane Andrei Petuhhov tegi ettekande „Positiivset ja mõtlemapanevat teavet vilistlasuuringust 2015“, seejärel esines Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari naisrahvatantsurühm, järgnes esinejate ja teenekate õppejõudude tänamine. Siis vestlesime kohvilaua taga ja sõime maitsvaid suupisted. Ülevaate tegin päevakava alusel ja oli tore näha oma armsaid õpetajaid ja kallit pinginaabrit Aitat. Tegin ka mõned pildid, mis näitavad arenguid koolimajas, kus nüüd on kenam, ilusam, lift sõidab korruste vahel ja tingimused on paremad. Koolis oli väljas ka ajalooline näitus ning särasilmsed õpetajad olid endiselt energiast pakatavad. Palju oli juurde lisandunud ventilatsioonitorusid ning muutunud garderoobi asukoht aga ligipääsetav on hoone küll ja korruste vahelised märgistused, ekraan tunniplaaniga, fuajee viimistlus olid akadeemiliselt maitsekad.
Kahju on vaid sellest, et sügisest 2015 ei õpetata enam selles toredas majas sotsiaaltöötajaid. Sellest majast on saanud tunnistuse u 1000 õpilast ja elukestev õpe on vajalik, kuid nõuab palju jõudu, kannatlikkust ja eneseületamist pere, laste, töö ja hobide kõrvalt aga julgustan kõiki õppima, sest siis on vaim värske, lisaks toredad koolikaaslased ja uued teadmised. Minust ja aitast tegi pilti Andrus. Aitäh!Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...