29. märts 2012

Meil toimub kasutatud asjade turg 30.03.12

Sinu seismajäänud asjad otsivad uut peremeest? Sinule vana on temale uus! Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59) toimub 30. märtsil kell 14.00- 19.00 kasutatud asjade turg. Uue tänuliku peremehe võivad leida nii riided, jalatsid, majapidamistarbed, raamatud, käsitöö, jne. Tule müüma, ostma, ära andma või vahetama- hea meeleolu leiad niikuinii! Kontaktisik: Imbi Sikkal, tel: 50 93711, e-post: imbisikkal@hot.ee . Korraldajad: Tallinna Puuetega Inimeste Koda ja Tallinna Parkinsonihaiguse Selts.
Eelmisel korral käisin ja mulle meeldis, eriti kook ja kilu ja muna võileivad. Pakutav kaup oli ka igati lahe ja kauplemine oli tasuta. Kohal oli päris mitu kaupmeest ja nii valisin minagi endale paar riideasja. 

28. märts 2012

Lastehaigla vabandab aga ei näe arstiabi andmises probleemi

Aga mina näen, sest pojale ei antud võimalust arsti vastuvõtule pöörduda. Nädala möödudes tuli SA Tallinna Lastehaigla kvaliteedijuht Lagle Suurorgilt järgmine vastus, mis pani mind mõtlema meie riigis ja linnas kehtivate olukordade üle, milles kannatajaks jääb patsient, sest tema ei pea teadma neid lepingutes sisalduvaid tingimusi ja vanusepiiranguid. Kui sotsiaaltöötajana nõustan puuetega inimesi ja nende hooldajaid, pereliikmeid, siis nüüd pean vist iseennast nõustama ja otsima abi ja lootma, et see kiri ka teised mõtlema paneb.

Lp lapsevanem pr Tiia Tiik, Tänan Teie  kirja eest.  Traumatoloogidega ja juhtkonnas on Teie kiri läbi arutatud .  Teie poeg ei jõudnudki registratuurist edasi arsti juurde ja seetõttu arstlikku viga ei esinenud. Küll aga toob Teie kiri esile  mõned ebakõlad seoses laste vanuse määramisega  ÜRO Laste õiguste konventsiooni ja  Eesti Haigekassa määratluses.Kui pediaatrilise teenistuses lapseks loetakse isikut vanuses 0-18aastat, siis  haigekassa võtab kohustuse üle tasuda lastekirurgia erialade  statsionaarse ravi eest alla 16 a vanustele lastele. Põhjenduseks  tuuakse  > 16av noorukite kehalised iseärasused , osaliselt ka haiguste eripärad , milliste raviks on sageli vajalik täiskasvanute kirurgide ning teiste erialaspetsialistide   oskusi ja teadmisi. Ambulatoorse ravis sellist piirangut ei ole, kuid   registratuur järgis   alla 16 aastase piirangut. Teade registratuuri oli üles pandud endise kirurgiakliiniku juhataja poolt (kes hetkel ei tööta) . Edaspidiste sarnaste juhtumite vältimiseks  on ette valmistatud   lastehaigla juhatuse esimehe määrus  kohustusega   kirurgilistel erialadel kõik noorukeid kuni 18a  teenindada ja  vajaduse tekkimisel  nooruk edasi suunata täiskasvanute  ravivõrku. Vabandan Teie  ja poja ees selle juhtumise pärast.  

Haigekassa kodulehelt leian vastuse, et  - kõigile alla 19-aastastele on ravikindlustus garanteeritud sõltumata sellest, kas nende vanemad töötavad või mitte. Haigekassas kindlustatud inimesele osutatud raviteenuste eest tasub haigekassa raviasutusele Vabariigi Valitsuse poolt Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud piirhinna alusel vastavalt haigekassa ja raviasutuse vahel sõlmitud lepingule. Teenus peab seega olema kantud haigekassa tervishoiuteenuste loetellu ja olema meditsiiniliselt näidustatud. Harju eriarstiabi lepingupartnerid I kv - 3 123 132 eurot ja 39 710 ravijuhtu. II-IV kv 2012 -  Tallinna Lastehaigla SA  8 443 262 eurot ja 115 243 ravijuhtu. Rahastus on aga abi garanteeritud ei olnud siis, kui meil seda vaja oli. Vabandused on head aga sel korral need ei aitanud meid. Kokkuvõtteks pean jõudma järeldusele, et seda infot lastehaiglas laste vanuse kohta mul ei õnnestunud ei haigekassa ega SA Tallinna Lastehaigla kodulehelt leida. Pean lootma, et minu lapsed on jätkuvalt terved ja kui poeg oleks mulle esmaspäeval helistanud, siis oleksin temaga kaasa läinud. Eks inimene õpib kogu elu ja poja käsi praneb. Tegelikkuses ei näe keegi ette traumasid või haigestumisi, kuid loodan, et lastehaigla oma vigadest õpib ning vajalikud muudatused sisse viib nii töötajate kui kodulehe ja suhtlemise tasandil.

Lastehaiglas kehtivad omad seadused ja nii võib jätta lapsed esmaabita.

Ei meeldi mulle see, mis toimub Tallinna Lastehaiglas. Tundub, et seal kehtivad omad reeglid, seadused ja määrused. Lugu järgmine. Minu 16-aastane poeg, kes saab aprillis 17 ja õpib kutsekoolis, kukkus nädalavahetusel maal jää peal käe peale, mis tegi talle haiget ja välispraktikalt saadeti ta Tallinna Lastehaigla traumapunkti. Poeg pöördus 19.03.2012 vastuvõtu registratuuri, kus küsiti tema vanust ja saadeti ta minema põhjendusega, et teda lastehaigla ei teeninda, sest ta on liiga vana! ja peab pöörduma PERHi, st Mustamäe kiirabihaiglasse. Järjekorda hommikul kella 9 ajal ei olnud. Samas tuleb põhjuseta puudutud aeg hiljem tasa teha, kuid füüsilist tööd on raske teha, kui käsi randmest valutab. Paraku oli seal nii pikk järjekord, mida poeg ära oodata ei jõudnud, vaid tuli lihtsalt oma paistes käega sealt ära. Koplist valutava käega Mustamäele, sealt ringiga Kakumäele on omajagu pikk teekond, et seda ühistranspordiga 2 korda päevas ette võtta ja nii valis noormees valu kannatamise ja haige käega töötamise koolipraktikal. See on esimene kord, kui lastehaiglast saame negatiivse elamuse. Olen pidanud poistega mitmel korral seal käima ja alati on teenindus viisakas ja abivalmid töötajad.  

Uurisin Tallinna Lastehaigla kodulehelt, kus on kirjas, et ägeda traumadega patsiendid saavad  pöörduda traumapunkti, kuhu saab pöörduda ööpäevaringselt, perearsti suunamiskiri pole vajalik. Traumapunkt on avatud 24h. Tööpäeviti toimub samas ka korduvate traumahaigete vastuvõtt (etteregistreerimisega).
Sihtasutus Tallinna lastehaigla kodulehel on kirjas ka laste õigused, kui ei ühtegi sõna laste vanusest mul leida ei õnnestunud - Pediaatrilise ehk laps-patsiendi õigused. Lisaks nn täiskasvanud patsientide õigustele on lapsel ÕIGUS:
 • lugupidavale ja individuaalsele suhtumisele;
 • vanemate juuresolekule raviprotsessis ja vanema osalemisele ravis;
 • talle oluliste füüsiliste ja psühholoogiliste vajaduste täitmisele – toidule, puhkusele, unele, soojusele ja aktiivsusele;
 • püsivale, toetavale ja hoolitsevale ravile, milles järgitakse lapse emotsionaalseid ja psühhosotsiaalseid vajadusi (ergutatakse avatud suhtlemist, julgustatakse inimlikke suhteid);
 • väljendada vabalt reaktsioonide abil oma tundeid ja hirmu;
 • kontrollida ennast ja olukorda nii palju kui võimalik;
 • eakohaselt saada selgitust  ravi/uuringu kohta (mängides nukkudega, joonistades, saada sellest aimu kirjelduste kaudu);
 • saada tunnustust, kiitust ja autasusid hea toimetuleku eest raviprotsessis ja rasketes olukordades;
 • osaleda koos oma vanematega raviprotsessi mõjutavates otsustes;
 • olla haiglas võimalikult lühikest aega, kui haiglajärgne ravi on planeeritud.
Lapse ravi huvides võib kasutada tema tunnetuslikule, sotsiaalsele, füüsilisele ja emotsionaalsele arengule vastavaid normaalseid stiimuleid. Samas on ka perekonna kohustused 
 • Pere ja vanemad on kohustatud jätkama võimetekohaselt oma vanemliku rolli täitmist;
 • anda personalile teavet oma asukohast lapse haiglasoleku ajal ja olla kättesaadav, otsustamaks ravi edaspidist käiku;
 • järgima haiglasoleku ajal siinset kodukorda.
Saatsin lastehaiglale ka arupärimise, milles palusin selgitust olukorra kohta. Hindan ennast asjatundjaks, kuid infot ma lastehaigla kodulehelt ei leia. Olen kursis Eesti Vabariigi lastekaitse seadusega, mille järgi on lapsed kuni 18-aasta vanuseks saamiseni. Praegu leian, et 19.märtsil 2012 ei olnud minu lapsel võimalik saada abi ja temaga tegelemisest keelduti põhjustel, mis ei ole õigustatud. Soovin teada saada miks on registratuuris teade, et teenindatakse lapsi vanuses kuni 16.eluaastat.Mis on selle vanuselise piirangu aluseks? Kas kuni 16 eluaastat on mõistetav kaasa arvatud 16 aastat? Miks keelduti minu lapsele abi andmisest? Kas lastehaiglal on olemas eriseadused, mis ei lähtu EV lastekaitse seadusest ja laste õigusest? Palusin saata vastus minu e-mailile koos informatsiooniga laste vanuselise piirangu alusel teenindamise kohta traumade korral ja tervishoiuteenuste kasutamisel Tallinna Lastehaiglas.  Ootasin vastust.

27. märts 2012

Ohutu liiklemise infotund 04.04.2012


Tallinna Puuetega Inimeste Koda korraldab koostöös Põhja prefektuuriga kolmapäeval, 4. aprillil Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59) infotunni, mille käigus antakse ülevaade järgmistel teemadel:
 - ohutu liiklemine (tuletame meelde liiklusreeglid)
- oma vara ja enda kaitse (mida saab igaüks ise teha, et ei satuks süüteo ohvriks)
- politsei poole pöördumise võimalused
- kuidas internetti turvaliselt kasutada

Kell 15:00 infotund eesti keeles. Kell 16:30 infotund vene keeles
 Kohal on ka piirkonnakonstaablid, kes vastavad küsimustele ja jagavad nõuandeid.
 Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59, 10615 Tallinn. Telefon: 656 4048. e-post: koda@tallinnakoda.ee http://www.tallinnakoda.ee

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...