28. märts 2012

Lastehaiglas kehtivad omad seadused ja nii võib jätta lapsed esmaabita.

Ei meeldi mulle see, mis toimub Tallinna Lastehaiglas. Tundub, et seal kehtivad omad reeglid, seadused ja määrused. Lugu järgmine. Minu 16-aastane poeg, kes saab aprillis 17 ja õpib kutsekoolis, kukkus nädalavahetusel maal jää peal käe peale, mis tegi talle haiget ja välispraktikalt saadeti ta Tallinna Lastehaigla traumapunkti. Poeg pöördus 19.03.2012 vastuvõtu registratuuri, kus küsiti tema vanust ja saadeti ta minema põhjendusega, et teda lastehaigla ei teeninda, sest ta on liiga vana! ja peab pöörduma PERHi, st Mustamäe kiirabihaiglasse. Järjekorda hommikul kella 9 ajal ei olnud. Samas tuleb põhjuseta puudutud aeg hiljem tasa teha, kuid füüsilist tööd on raske teha, kui käsi randmest valutab. Paraku oli seal nii pikk järjekord, mida poeg ära oodata ei jõudnud, vaid tuli lihtsalt oma paistes käega sealt ära. Koplist valutava käega Mustamäele, sealt ringiga Kakumäele on omajagu pikk teekond, et seda ühistranspordiga 2 korda päevas ette võtta ja nii valis noormees valu kannatamise ja haige käega töötamise koolipraktikal. See on esimene kord, kui lastehaiglast saame negatiivse elamuse. Olen pidanud poistega mitmel korral seal käima ja alati on teenindus viisakas ja abivalmid töötajad.  

Uurisin Tallinna Lastehaigla kodulehelt, kus on kirjas, et ägeda traumadega patsiendid saavad  pöörduda traumapunkti, kuhu saab pöörduda ööpäevaringselt, perearsti suunamiskiri pole vajalik. Traumapunkt on avatud 24h. Tööpäeviti toimub samas ka korduvate traumahaigete vastuvõtt (etteregistreerimisega).
Sihtasutus Tallinna lastehaigla kodulehel on kirjas ka laste õigused, kui ei ühtegi sõna laste vanusest mul leida ei õnnestunud - Pediaatrilise ehk laps-patsiendi õigused. Lisaks nn täiskasvanud patsientide õigustele on lapsel ÕIGUS:
 • lugupidavale ja individuaalsele suhtumisele;
 • vanemate juuresolekule raviprotsessis ja vanema osalemisele ravis;
 • talle oluliste füüsiliste ja psühholoogiliste vajaduste täitmisele – toidule, puhkusele, unele, soojusele ja aktiivsusele;
 • püsivale, toetavale ja hoolitsevale ravile, milles järgitakse lapse emotsionaalseid ja psühhosotsiaalseid vajadusi (ergutatakse avatud suhtlemist, julgustatakse inimlikke suhteid);
 • väljendada vabalt reaktsioonide abil oma tundeid ja hirmu;
 • kontrollida ennast ja olukorda nii palju kui võimalik;
 • eakohaselt saada selgitust  ravi/uuringu kohta (mängides nukkudega, joonistades, saada sellest aimu kirjelduste kaudu);
 • saada tunnustust, kiitust ja autasusid hea toimetuleku eest raviprotsessis ja rasketes olukordades;
 • osaleda koos oma vanematega raviprotsessi mõjutavates otsustes;
 • olla haiglas võimalikult lühikest aega, kui haiglajärgne ravi on planeeritud.
Lapse ravi huvides võib kasutada tema tunnetuslikule, sotsiaalsele, füüsilisele ja emotsionaalsele arengule vastavaid normaalseid stiimuleid. Samas on ka perekonna kohustused 
 • Pere ja vanemad on kohustatud jätkama võimetekohaselt oma vanemliku rolli täitmist;
 • anda personalile teavet oma asukohast lapse haiglasoleku ajal ja olla kättesaadav, otsustamaks ravi edaspidist käiku;
 • järgima haiglasoleku ajal siinset kodukorda.
Saatsin lastehaiglale ka arupärimise, milles palusin selgitust olukorra kohta. Hindan ennast asjatundjaks, kuid infot ma lastehaigla kodulehelt ei leia. Olen kursis Eesti Vabariigi lastekaitse seadusega, mille järgi on lapsed kuni 18-aasta vanuseks saamiseni. Praegu leian, et 19.märtsil 2012 ei olnud minu lapsel võimalik saada abi ja temaga tegelemisest keelduti põhjustel, mis ei ole õigustatud. Soovin teada saada miks on registratuuris teade, et teenindatakse lapsi vanuses kuni 16.eluaastat.Mis on selle vanuselise piirangu aluseks? Kas kuni 16 eluaastat on mõistetav kaasa arvatud 16 aastat? Miks keelduti minu lapsele abi andmisest? Kas lastehaiglal on olemas eriseadused, mis ei lähtu EV lastekaitse seadusest ja laste õigusest? Palusin saata vastus minu e-mailile koos informatsiooniga laste vanuselise piirangu alusel teenindamise kohta traumade korral ja tervishoiuteenuste kasutamisel Tallinna Lastehaiglas.  Ootasin vastust.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...