Järgnev on Mustamäe Halduskogu ja sotsiaalkomisjoni liikme Tiia Tiigi külalispostitus, kes räägib võlanõustamisest ja sellega kaasnevatest asjaoludest läbi Mustamäe Halduskogu perspektiivi.
Võlg on võõra oma, ütleb tuntud vanasõna. Elus tuleb ette olukordi, kus on vajadus võtta laenu. Selleks võib olla õppimaksu tasumine, eluaseme soetamine, palga maksmise viivitus, kuid ka laenamise lihtsus, sest see võib tuua liiga kergekäelise laenamise ja probleeme laenude tagastamisel. Enne laenamist on vaja kaaluda võimalusi ja kohustusi, mis kaasnevad raha tagastamisel. Mustamäe Halduskogu sotsiaalkomisjoni koosolekul kuulasime võlanõustaja Katri Heinjärve, kes rääkis oma klienditöö kogemustest.
Võlanõustamise eesmärgiks on aidata rahalistesse raskustesse sattunud inimesi ja ennetada võlgade tekkimist. Teenus ei koosne rahalise abi andmisest ega võlgnike kaitsest, vaid on töö inimestega ja Mustamäe Linnaosa Valitsuses saavad inimesed esmatasandi võlanõustamist. Näiteks pöördub inimene sotsiaalhoolekande osakonda, kui tal on pangaarved arestitud, arvestatakse toimetulekutoetust ja siis selgitatakse inimesele, mida on vajalik teha, et saaks oma toetuse pangakontolt kätte ja pangaarve vabaks.
Võlanõustamise põhjuste „edetabel“ on järgmine: 1) trahvid – piletita sõit, 2) kiirlaenud, 3) tarbijalaenud (pank, BIG) ja 4) eluasemelaenud.
On olukordi, kus korter on müüdud aga võlajääk on suur. Kui inimesel on mitmeid laene, siis on teda võimalik suunata Tallinna Sotsiaaltöö Keskusesse võlanõustaja juurde, kes tegeleb põhjalikumalt kliendiga ja aitab firmadega ühendust võtta ja vastata kohtule. Selgus, et mõnikord tulevad abivajajad üksi, kuid on ka neid, kes tulevad koos perega ja neid on vene keelt kõnelevate inimeste hulgas rohkem. Juhtub ka, et perepoeg võtab kiirlaene ja vanemad ei teagi tema rahalistest probleemidest midagi. Positiivne on see, et kui inimene tuleb koos perega nõustamisele, siis pere teab millega tegu ja toetab pereliiget olukorra muutmisel. Ideaalis on perega töö parem ja inimene peab tulema vabatahtlikult sotsiaaltöötaja vastuvõtule. Tallinna Vaimse Tervise Keskus suunab psüühilise erivajadusega inimese meile koos tegevjuhendajaga
Keskmiselt pöördub Mustamäe sotsiaalosakonda 10 inimest kuus ja rohkem pöörduvad pangalaenude maksmisega raskustesse sattunud inimesed. Aidata ei saa enam inimesi, kelle eluasemed on kohtutäiturid võlgade katteks oksjonile müüki pannud. Kohtutäituril on õigus korter alghinnaga maha müüa, kui korter on 3. korda enampakkumisel.
Koduta jäänud inimesed otsivad lahendusi üürikorteritest, elavad tuttavate pool või taotlevad linnalt korterit. Paraku on Tallinnas tulnud ette olukordi, kus korter müüakse oksjonil ja nii võivad ka noorte vanemad käendajatena oma eluasemest ilma jääda ja mitu põlvkonda satuvad sotsiaalmajutusüksusesse või halvemal juhul varjupaika. Võlanõustaja tõdes, et pakkuda saab võlanõustamist aga raske on kodututele abi pakkuda, sest neil sarnaselt psüühiliste häiretega inimestega, ei ole toetavat suhtevõrgustikku.
Laenudega raskustesse sattumisel on vajalik kohe ja kiiresti tegutseda, mitte jääda ootama või tegevusetult kohustusi eirata. Kui inimene ei soovi ja ei taha vastutust võtta, siis võib ka väiksem BIG-ist võetud laen kasvada tuhandetesse eurodesse ja tagajärjeks võib olla korterist ilma jäämine.
Sotsiaalmajutusüksuses ei ole lastega peredele järjekorda ja abivajajad saavad koheselt abi, sest seal on sotsiaaltöötajad, kes koos klientidega koostavad tegevusplaani ja aitavad perel raskustest üle saada.
Noorte meeste puhul pöörduvad võlanõustaja poole nende emad, kelle pojad on SMS-laene võtnud. Sotsiaaltöötajad on püüdnud selgitada, et probleeme ei saa lahendada ilma põhjusega tegelemata ja vajalik on kohale tuua laenuvõtjatest pojad ja nendega tegeledes on võimalik olukorda parandada.
Võlanõustamisteenuse saamiseks on vajalik eelnevalt registreeruda kella 9 – 16 telefonil nr 666 0886 või ööpäevaringselt e-maili aadressil volanoustaja@swcenter.ee. Seejärel saab kindlal ajal pöörduda ametniku poole kas tööpäeviti (ka õhtuti) või laupäeviti aadressil Kauge 4, kuhu pääsevad ka liikumispuudega inimesed, lisaks Tuulemaa 6 ja Akadeemia tee 34 kabinetis 105. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument ja dokumendid võlakohustuste kohta. Elu näitab, et Mustamäe inimesed eelistavad võlanõustamisele minna Akadeemia teele, kus töötab võlanõustaja Hette Simm.
Rohkem võlanõustamisest Tallinna linna kodulehelt: Võlanõustamine
Isikud, kes on sattumas või sattunud majanduslikesse raskustesse. Võlanõustamine koosneb neljast nõustamisalasest elemendist: finants-juriidilisest, psühhosotsiaalsest, elulis-praktilisest ja pedagoogilis-preventiivsest nõustamisest. Probleemid ja raskused, mille puhul on soovitav pöörduda võlanõustaja poole: üürivõlg, telefonivõlg, laen eraisikult või pangalt, liising, järelmaks, maksuvõlg, trahvid, viivised, elatisraha võlg, krediitkaardi võlg, eluasemelaen, õppelaen, käendus. Nõustav teenus, ei anna materiaalset abi.