20. juuni 2012

Eesti arhitektid ja disainerid lõid hästi toimiva elukeskkonna juhendi

Selline tore uudis siis: eile esitleti KUMUs Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse tellimusel valminud juhendmaterjali "Kõiki kaasava elukeskkonna kavandamine ja loomine".
 Juhendamaterjal on kättesaadav siit:

Eesti arhitektid ja disainerid lõid hästi toimiva elukeskkonna juhendi

Värskelt on valminud “Kõiki kaasava elukeskkonna loomise ja kavandamise”juhendmaterjal, mille eesmärgiks on avada diskussioon teemal, et kuidas planeerida hästi toimiv elukeskkond, mis ei lähtu ainult erivajadustega inimestest vaid mille kasutamisest tunneks rõõmu kogu Eesti elanikkond. Oleme olukorras, kus esiteks sarnaselt kogu ülejäänud arenenud maailmaga vananeb Eesti rahvastik erakordse kiirusega ning teiseks on seni meie ühiskonnas erivajadustega inimeste probleemidele äärmiselt vähe tähelepanu pööratud. Just eelkõige keskkonnast tulenevad suured takistused puudega inimeste iseseisvaks toimetulekuks. Nimetatud probleemid nõuavad kasutatavalt keskkonnalt, tootelt kui ka teenuselt kõigile sobivat madalamat lävendit, siis just sellel eesmärgil ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse tellimusel saigi koostatud “Kõiki kaasava elukeskkonna loomise ja kavandamise” juhend.

“Materjali loomise mõte ja selle sünd sai teoks meie erivajadusega klientide poolt välja toodud näidetest, mis peegeldavad igapäevaselt kasutatavaid, kuid halvasti ja teadmatult ning vaid osalisele elanikkonnale planeeritud keskkondi. Need lood näitasid meile, et nii elu- kui avaliku keskkonna kujundajatele, loojatele ja tellijatele on vaja Eesti eripära arvestavat juhendmaterjali, “ räägib Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse juhataja Mari Rull. Kõiki kaasava elukeskkonna loomise ja kavandamise juhendmaterjali üheks peamiseks eesmärgiks on avada diskussioon teemal, kuidas planeerida hästi toimiv elukeskkond meile kõigile, mitte ainult erivajadustega inimestele. Juhendmaterjali suurem osa tutvustab just erinevate inimgruppide vajadustega arvestava elukeskkonna kavandamise ja rajamise parimaid praktikaid.

“Peamine vastuseis kaasava elukeskkonna kujundamise printsiipide kasutuselevõtuks on olnud põhjendus, et see on liiga kallis ja sihtgrupp on liiga väike. Samas moodustavad lapsed ja vanurid elanikkonnast üle kolmandiku ning neile lisanduvad puudega inimesed ja lastega perede teised liikmed, kelle igapäevaelus toimetulekut häirivad suuremal või vähemal määral ligipääsmatud keskkonnad. Nii võib öelda, et tegu on probleemist möödavaatamisega ning tõelise vajaduse mittetunnistamisega, “ räägib juhendmaterjali üks autoritest Ruth-Helene Melioranski.

Nii füüsilisel kui vaimsel vananemisel inimeste sooritusvõime järk-järgult langeb ja aeglustub, vastupidi lapsele, kelle algselt madal sooritusvõime tõuseb ja kiireneb. Vanuritele ning lastele sobivaks kujundatud keskkonna kohandusi naudivad suure tõenäosusega kõik inimesed mingitel hetkedel oma elus paremaks ja mugavamaks toimetulekuks. “Näiteks sobivad madalad lävepakud paremini nii lastele, vanuritele, ratastooliga liikujatele, vaegnägijatele kui kõigile teistele, kuid madalam lävepakk ehitusstaadiumis ei ole sugugi kallim kui kõrge analoog, “ pöörab Ruth-Helene Melioranski tähelepanu loodud juhendmaterjali vajalikkusele tänases ühiskonnas.

Juhendmaterjali autorite meeskonda kuulusid nii Eesti arhitektid ja disainerid kuid samuti ka sisearhitektid, maastikuarhitektid, insenerid ja füsioterapeudid. Kõiki kaasav elukeskkond on kõigile ühine. “On hea meel, et suutsime selle loomisesse kaasata erinevate eluvaldkondade professionaale. Juhendmaterjal vaatleb loodavat inimkeskselt – kuidas elada, tarbida ja toimida vähem ressursse raiskavalt, kuid kõiki ühiskonna liikmeid ning nende võimalusi arvestaval moel, “ lisas Mari Rull. 19.juunil kell 11-13 toimub KUMU suures auditooriumis juhendmaterjali tutvustav sündmus, kus teistehulgas esinevad sotsiaalminister Hanno Pevkur, AS Hoolekandeteenused juhatuse esimees Maarja Mändmaa ning mitmed juhendmaterjali koostajad. Esitlus on tasuta ja kõik huvilised on oodatud. “Kõiki kaasava elukeskkonna elukeskkonna loomise ja kavandamise” juhend valmis Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse tellimusel „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2010-2013“ raames. Juhendmaterjali koostajad on Eesti Arhitektide Liit, Eesti Disainikeskus, Eesti Kunstiakadeemia. Projekti rahastaja on Euroopa Sotsiaalfond.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...