1. juuni 2012

Tänasest uus puude ja püsiva töövõimetuse menetlus

Sotsiaalministeeriumi kodulehelt siis selline uudis puuetega ja töövõimetuskaotuse määramise vallast. Uue nõusoleku andmise kinnituslehe vormi leiab siit.

Uus puude ja püsiva töövõimetuse menetlus
 Täna jõustusid puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muudatused, mille kohaselt käivitub perearstide töö lihtsustamiseks elektrooniline terviseandmete edastamise süsteem puude raskusastme ja püsiva töövõimetuse määramiseks.„Jõustunud muudatus annab perearstidele selge signaali, et kui inimeste terviseandmed on korrektselt kantud elektroonilisse tervise infosüsteemi, pole vaja täiendavalt enam puude või püsiva töövõimetuse vormistamiseks isiku kohta terviseseisundi kirjeldust koostada,“ selgitas sotsiaalminister Hanno Pevkur. „Samas ei tohi ära unustada, et puude raskusaste või püsiv töövõimetus tuvastatakse tervise infosüsteemis olevate andmete põhjal ainult sel juhul, kui andmed seda võimaldavad. Kui andmed ei ole piisavad, palutakse pere- või eriarstilt puuduolev info,“ lisas minister Pevkur. „Loodan, et muudatused lihtsustavad nii perearstide tööd kui paranevad märkimisväärselt andmed tervise infosüsteemis, mida patsiendid siis soovi korral ka ise näha saavad.“

Sotsiaalkindlustusameti ekspertarstidele ja ekspertiisiga tegelevatele ametnikele luuakse tervise infosüsteemi juurdepääs puude raskusastet ja/või püsiva töövõimetuse tuvastamist soovivate isikute terviseandmetele. Täiendatud on ka ekspertiisitaotluste vormi isiku nõusoleku tekstiga. Uus taotluse vorm sisaldab inimese nõusolekut tema terviseandmete vaatamiseks tervise infosüsteemist. Inimesed, kes on kasutanud puude raskusastme või püsiva töövõimetuse määramiseks vana taotluse vormi, peaksid nõusoleku andmiseks ära täitma ka lisalehe, mis on kättesaadav pensioniametitest ja Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt.  Muudatused vähendavad tervise infosüsteemiga liidestunud ning sinna isikute terviseandmeid edastavate pere- ja eriarstide töökoormust. Nii saab arst hoida kokku aega, mis muidu kuluks puude raskusastme, lisakulude ning püsiva töövõimetuse tuvastamise ekspertiisi aluseks olevate terviseseisundi kirjelduse vormide täitmiseks ja esitamiseks. Terviseandmete elektrooniline menetlus ei muuda puude raskusastme ega püsiva töövõimetuse taotlemise ja tuvastamise protsessi inimese jaoks. 

Muudatuste tulemusena luuakse tervise infosüsteemis elektrooniline terviseseisundi kirjeldus. Muudatuste rakendumise eeldus on see, et raviarsti poolt tervise infosüsteemi saadetud terviseandmed on kirjeldatud piisava põhjalikkusega, mille alusel on Sotsiaalkindlustusametil võimalik teha puude raskusastme ja püsiva töövõimetuse tuvastamise otsus. Sotsiaalkindlustusametile jääb õigus isiku tervise kohta käivaid andmeid raviarstilt vajadusel juurde küsida juhul, kui tervise infosüsteemis olevad andmed on ekspertiisiks ebapiisavad. Paralleelselt säilitatakse võimalus edastada isiku tervislikku seisundit kirjeldavad andmed terviseseisundi kirjelduse vormil.  Seadusemuudatused valmistas ette Sotsiaalministeerium koostöös Sotsiaalkindlustusameti, Eesti E-tervise Sihtasutuse ja Eesti Perearstide Seltsiga.  Lisateavet muudatuste kohta saab Sotsiaalkindlustusameti infotelefonilt 16106 või 6121360.

Kommentaare ei ole:

Tuneesia reisi pilte läbi fotokaamera.

Reis toimus koos kalli õe Tiiuga 28.04.- 05.05.2023. Olen tänulik, et Tiiu mu reisile kutsus. See oli väga ilus reis Tuneesias.  Mälestused ...