6. märts 2012

Täna käisime naistepäeva eel lasteaedu külastamas

Täna käisid paljud sotsiaaldemokraadid lasteaedades. On selline 10aasta pikkune traditsioon, milles osalen minagi juba mitmeid aastaid. Täna külastasime 6 Mustamäe lasteaeda, tänsime ja õnnitlesime naisi saabuva naistepäeva puhul. Viismie neile kringli ja kaardi koos flaieriga. Toetame neid, kes streigivad, sest ka mulle on oluline, et igal lasteaialapsel oleks lasteaiakoht, lasteaiaõpetaja palk võrdne algklassiõpetajate palgaga, lisaks peaks puhkus olema sama pikk, kui kooliõpetajatel. Mu oma pojad on nüüd juba suured aga lasteaia aega meenutavad praegugi mõnuga. Lapsepõlv peabki olema ilus. Oluline on, et meie riik kestaks ja meie lapsed haridust saaks ka tulevikus. Sotsiaaldemokraatide poolt anti 6. 03.2012 välja järgmine pressiteade, mis on saadaval meie kodulehel www.sotsdem.ee


Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liikmed külastavad sel nädalal enam kui 650 lasteaeda ja 50 kooli üle Eesti tunnustamaks lasteaedade personali. Juba kümnendat aastat järjest viiakse naistepäeva puhul igasse lasteaeda tänukingina kaasa ka kringel. „Lastega perekonnad sõltuvad igapäevaselt lasteaedades tehtavast tänuväärsest tööst. Lasteaedade personal väärib palju suuremat riigi tuge,” ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Urve Palo. Tema sõnul on sotsiaaldemokraadid solidaarsed õpetajate – ka lasteaiaõpetajate – streigiga ning selle aluseks olevate nõudmistega. „Lasteaiatöötajate palk ei vasta paljudes omavalitsustes õpetajate töö panusele, aga ilma haritud ja oma tööd südamega tegevate õpetajateta ei saa rääkida kvaliteetsest alusharidusest. Kuigi lasteaiaõpetajatele maksab palka valla- või linnavalitsus, on sotsiaaldemokraadid veendunud, et valitsus peab panustama märksa enam nii lasteaiakohtade loomisesse kui ka lasteaedade personali töö väärtustamisse,“ ütles Palo. Sotsiaaldemokraadid leiavad, et kindlasti peab jätkuma 2008. aastal SDE eestvedamisel algatatud riiklik programm „Igale lapsele lasteaiakoht“, lasteaiaõpetaja palk tuleb tõsta algkooliõpetaja palga tasemele ning puhkus peab olema võrdväärne algkooliõpetaja puhkusega. Sotsiaaldemokraatlik Erakond kingib naistepäeva puhul kringleid juba kümnendat aastat järjest. Lasteaiaõpetajaid käiakse tänamas kõigis maakondades. Lisaks lasteaedadele jõuavad sotsiaaldemokraadid ka paljudesse lasteaed-algkoolidesse ja lasteaed-põhikoolidesse. 

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...