1. aprill 2019

Hea teada: Käivitus Tallinna sotsiaaltranspordi infosüsteem

Raepressi 30. märtsi 2019 uudis on selline:

Käivitus Tallinna sotsiaaltranspordi infosüsteem
Tallinna linn on loonud sotsiaaltransporditeenuse korraldamise toetamiseks Tallinna linna sotsiaaltranspordi infosüsteemi, mis muudab teenuse puuetega inimestele paremini kättesaadavaks. 
Alates 29. märtsist saavad kodanikud sotsiaaltransporditeenuse taotlusi esitada Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas (https://sotsiaaltransport.tallinn.ee/login), mille kasutamine eeldab taotlejalt ID-kaardi või mobiil- ID kasutamise võimalust.
Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul muudab uus ja kaasaegne infosüsteem kogu sotsiaaltransporditeenuse kasutamisega seonduva oluliselt lihtsamaks ja kiiremaks, seda nii alates teenuse taotlemisest kuni teenuse kasutamiseni välja.
Iseteeninduskeskkonnas saabki kodust lahkumata esitada sotsiaalteenuse taotlusi ja saada tehtud otsus, aga hallata ka sõidutellimusi või saada ülevaade teenuste kasutamisest ja rahalistest limiitidest. Kohalike omavalitsuste osutatavate sotsiaalteenuste valdkonnas on tegemist Eesti kõige nüüdisaegsema lahendusega,“ ütles Mölder, kelle sõnul pöörab Tallinna linn suurt tähelepanu avaliku ruumi ligipääsetavuse parandamisele, linnaelanike sotsiaalsele ja füüsilisele turvalisusele ning eneseteostusvõimaluste mitmekesistamisele.
Sotsiaaltransporditeenus jaguneb Tallinnas kolmeks eraldi teenuseks: liiniveoteenuseks, juhuveoteenuseks ja taksoveoteenuseks. Sotsiaaltransporditeenust  korraldavad Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuamet ning linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekande osakonnad. Veoteenust osutavad Tulika Takso ja linnale kuuluv Termaki Autopargi AS.
Liini- ja juhuveoteenuse õigust saab taotleda vähemalt kolmeaastane raske või sügava liikumis-, nägemis- või vaimse kõrvalekaldega tallinlane, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist ja kes vajab teenust regulaarselt tööle, hoolekande- või õppeasutusse sõitmiseks või, kes vajab teenust dialüüsiprotseduuridele sõitmiseks. Koos taotlusega tuleb esitada sõidusoovid.
Taksoveonduse õigust saab taotleda vähemalt kolmeaastane raske või sügava liikumispuudega tallinlane, kes kasutab väljaspool kodu liikumiseks ratastooli, käimislauda, käimistooli, käru. Või sügava nägemispuudega isik, kellel puudub täielikult nägemine ja kel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist.
Alates tänavu aasta 1. jaanuarist jõustus Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017 määrus nr 16 „Sotsiaaltransporditeenuse kord“ ning muutus puuetega inimeste sotsiaaltransporditeenuse senine korraldus. Isikutele, kes on olnud enne 31. detsembrit 2018.a. sotsiaaltransporditeenuse kasutajad, kehtib kuni 30. juunini sel aastal üleminekuaeg. Pärast seda kuupäeva lõpeb neile teenuse kasutamine vanadel tingimustel. Seega tuleb kasutajatel uuesti taotleda sotsiaaltransporditeenuse kasutamise õigust.
Isikul, kes vastab määruses sätestatud tingimustele ja soovib jätkata sotsiaaltransporditeenuse kasutamist ka pärast 30. juunit 2019, tuleb esitada kirjalik taotlus oma  rahvastikuregistri järgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale.
Juhul, kui isikul puudub võimalus sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi iseteeninduskeskkonna kaudu taotluse esitamiseks, saab ta seda teha endiselt elukoha järgses linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas kohapeal. Taotluse vormiga saab tutvuda Tallinna linna kodulehel: www.tallinn.ee/Teenus-Taksoveoteenus.


Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...