13. september 2011

Augustikuu Mustamäe Halduskogu sotsiaalkomisjonis

Haduskogu ja sotsiaalkomisjoni liikmena kirjutasin Mustamäe septembrikuu ajalehte ka artikli, mille pealkirjaks on

Sotsiaalteenuste kättesaadavusest Tallinnas


Peale pikka suvepuhkust kogunes 28.augustil Mustamäe Halduskogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjon oma koosolekule arutamaks sotsiaalteenuste probleeme Tallinnas. 9 komisjoniliikest olid kohale saabunud 5: Mark Levin, Tiia Tiik, Marika Lillemäe, Alar Sepp ja Matti Tarum. Komisjoni esimees Mark Levin tundis muret sotsiaalteenuste ebapiisava rahastuse üle, sest riigi poolt doteeritud rahad abivahenditele on paljudel asutustel lõppenud. Abivajaja, kes pöördub firmasse soodushinna abivahendit ostma, peab maksma täishinda, sest rahad on otsas. Võimalus on otsida teist firmat, kellel raha veel on. Sarnased on probleemid hooldusravi, koduõenduse teenuse kättesaadavusega. Lisarahastuse taotlus eelarvesse on esitatud järgmiseks aastaks. Probleemidest on teadlik nii linnavalitsus kui riigikogu.

Sotsiaalkomisjoni liikmed olid üksmeelselt nõus, et inimestele on abi vaja kohe, kuid pension katab poole hooldekodu koha maksumusest ja kellel on lapsed, siis peavad perekonna seadusest tulenevalt maksma ülejäänud summa. Sotsiaalteenused on kliendile paindlikumad, kuid nende maht on väike või ebapiisav. Selgunud on, et arstide poolt välja kirjutatud digiretsepte on välja ostmata miljoni euro eest. Rahval pole raha. Koduhooldus teenus on odavam, kuid pensionärid tahavad saada tasuta teenuseid ja pigem on abita, kui maksavad. Probleemid on ka munitsipaalkorterites elavate peredega, kes pole suutelised kommunaalkulusid ja kõrget üüri tasuma. Toimetulekutoetust saab taotlema minna, kuid sellegi poolest on mõned jõudnud ringiga tagasi sotsiaalmajutusüksustesse. Tallinnasse on vaja ehitada juurde sotsiaalmaju, kus on väiksed korterid ja madalamad kulud.
Link
Marika Lillemäe tõi positiivse näitena välja Tallinna teise abipaketi raames hooldusravi kompenseerimise võimaluse vähekindlustatud eakatele, kes ei pea olema toimetuleku toetuse saajad. Hooldajate suurt koormus aitab leevendada lamaja haigetele kvaliteetset hooldusravi pakkuv Keila PJV Hooldusravi SA. Kainestusmaja on ennast õigustanud, sest täituvus on üle 60%, mis on oluliselt kergendanud politsei tööd. Ilmaravikindluseta inimesed saavad arstiabi Magasini hooldushaiglast. Elanikke on vaja nõustada, sest meie hulgas on inimesi, kellel puudub elukoht ja neil puudub võimalus saada pensioni. Lahenduse saamiseks tuleb pöörduda oma viimase elukoha järgsesse elanike registriosakonda, kus saab avalduse alusel registreerida KOV täpsusega. Sotsiaalteenuste ja abivahendite rahastust on vaja suurendada, siis suudame tagada parema elukvaliteedi puuetega inimestele, eakatele abivahendite, invatranspordi, isikliku abistaja, päevahoiu jt teenuste kättesaadavuse kaudu.

Artikkel on loetav ka Delfi kaudu ja seda näeb siit.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...