25. september 2011

Invakomisjonis oli teemaks invasport ja vaba aja veetmise võimalused

Sel teisipäeval, 20. septembril toimus Tallinna Invakomisjon. Meie olime Tallinna Invaspordiühingu esindajatena kutsutud tegema ettekannet teemal "Ülevaade puuetega inimeste probleemidest sporditegevusel ja vabaaja veetmisel". Mina ja Rita Goruskina siis selgitasime juhatuse liikmetena Õunakese lasteaias kes me olema ja mida teeme. Puudutasime probleeme, kitsaskohti ja esitasime ettepanekud Talliinna linnaametnikele. Vastuvõtt oli meeldiv ja lasteaed mõnus. Teiste päevakorrapunktidena tutvustati sporditegemise võimalusi, projektide esitamist nii tervise, spordi kui ka ürituste kohta. Lühidalt anti ülevaade hariduses toimunud muudatustest. Loeti ette linnapea hr Savisaare kiri ning räägiti olulistel teemadel.

Meie ettekanne oli siis esitlusena selline: Tallinna Invaspordiühing tegutseb alates 26.12.1982. ja MTÜ on registreeritud 1993. Ülihingusse kuulub 110 liiget, kõrgeim organ on üldkoosolek, tööd juhib 3-liikmeline juhatus. selgitasime, et töö on vabatahtlik ning lisaks sporditreeningutele korraldame spordipäevi, koolitusi, võistluseid ja üritusi. Meie katuseorganisatsioonid: Eesti Invaspordi Liit, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit, Tallinna Puuetega Inimeste Koda. Eesmärgiks on liikumispuudega spordihuviliste inimeste ühendamine, tervislike eluviisid propageerimine, liikmetele sportimisvõimaluste arendamine, liikumispuuetega inimeste integreerimine ühiskonda ja oma liikmete vaba aja sisustamine. Tegevuse ülesanneteks on treeningute korraldamine liikumispuudega inimestele pearaha alusel, et kõige nõrgemad, raskema puudega inimesed saaksid osaleda; projektide läbiviimine – üritused, koolitused ja infopäevad (nt loomaaia, Ahhaa külastus lastele, vanalinna päevade ratastoolisõit jmt), infovahetus ja nõustame puudespetsiifikast ehk erivajadustest lähtuvalt, koostöö teiste puuetega inimeste ühingutega, linnavalitsuse ja ametite, erasektoriga. Tegevuse plussideks on see, et ühing on jätkusuutlik, meil on arengukava ja põhikiri, liikmete arv kasvab, osaleda treeningutel linna pearaha alusel, võimalus tegutseda Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, mis on ligipääsetav liikumispuudega inimestele, pakume liitpuudega lastele huviringe (grossing, ratsutamine - kõrge omaosalus), oma tegevustes kasutame abiks vabatahtlikke.

Miinusteks ja kitsaskohtadeks on puuetega inimeste kehv tervis, töötus ja madal elukvaliteet, lastevanemate ebareaalsed ootused ühingutes pakutavate võimaluste suhtes, puudujäägid uutes või renoveeritavates koolides, spordirajatistes, mis ei ole täielikult ligipääsetavad, puuetega laste kehv tervis, lisaks teised puuded, pikk taastumisperiood haigusest, traumadest, operatsioonidest, kõrvalabi ja järelvalve vajadus. Probleemideks on puudega laste koolis kehalise kasvatuse tundidest vabastus, liikumatus, sundasend, paigal istumine, ülekaalulisus jt terviseprobleemid, lisaks huviringides osalemine praktiliselt puudub (koolides ei osata erivajadustest lähtuvalt sobivat tegevust pakkuda), noortekeskustes puuduvad kogemustega töötajad, liikumispuue seab palju takistusi koos teistega vaba aja veetmisel). Takistusteks on mitte ligipääsetav keskkond (ujulad, spordisaalid, noortekeskused, koolid), võrdsete võimaluste puudumine invaspordi ja vabaaja tegevustes osalemisel, finantseerimine on ebapiisav, puuetega inimeste grupid on väikesed, kulud suured (nt bowling, grossing, ratsutamine jne) ja invatakso limiit väike, madalapõhjaliste ühistranspordivahendite vähesus - nt tramm nr 3 liinil ainult vanad trammid, poolel päeval ei sõida. Transpordikulud on kõrged, eriti võistlustel osalemisel, vajalik toetus linnalt.

Ettepanekud Linnavalitsusele olid järgmised:

  1. Tagada ligipääs liikumispuudega inimestel füüsilisele keskkonnale (hoonetele) ja teenustele
  2. Muuta sporditegevuse pearaha kasutamine puudeliigi vajadustest lähtuvamaks , sh paindlikumad treeningute nõuded, treenerite kvalifikatsioon jmt
  3. Toetada MTÜ-de projektide ja võimaldada huviringides osalemist erinevatele sihtgruppidel (nt bowling, grossing, ratsutamine jmt)
  4. Rahastada puudest tulenevaid lisakulusid (nt transport võistlustele, abivahendid) ja tagada võimalused spordile, vabaaja üritustele (nt soodustused, invawc jm) – kõrgem koefitsent pearahal.

Asume aadressil endla 59. Esimees on Rita Goruskina, e-posti aadress on ritasport@hot.ee ja telefon 55 48 505. Meil on ka blogi, kus teavitame liikmeid ja vahendame kuulutusi üritustest: http://tallinnainvaspordiyhing.blogspot.com/

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...