11. september 2012

Stipendiumid erivajadusega tudengitele

Panen siia info üliõpilastele, kes saavad esitada taotlust kuni 20.09.2012. Programmi Primus raames on erivajadusega üliõpilasel võimalik taotleda stipendiumi erivajadusest tingitud ning õpingutega seotud lisakulude katteks. Stipendiumi saab taotleda perioodiliste tugiteenuste (nt isiklik abistaja, viipekeeletõlk, invatransport) ning ühekordsete või ebaregulaarsete teenuste eest tasumiseks. Puuetega inimeste toetusi, tugiteenuseid ja abivahendeid, mida esmajärjekorras rahastatakse Sotsiaalkindlustusameti, haigekassa või kohaliku omavalitsuse (KOV) eelarvest, tuleks taotleda sealt. Täpsem info riigi ja KOV toetuste kohta siin.

Stipendiumi saab taotleda kaks korda aastas: septembris ja veebruaris. 2012/2013. õppeaastaks taotluste esitamise tähtaeg on 20. september 2012 ja 20.veebruar 2013. Taotlus esitatakse läbi elektroonilise taotluskeskkonna (http://taotlused.archimedes.ee). Seejärel vaatab taotluse läbi kõrgkooli komisjon ja edastab hinnangu Primusele. Primuse stipendiumikomisjon otusustab saajad ja lõplikud määr.  Stipendiumisaajaga sõlmitakse leping ning summa kantakse üliõpilase pangaarvele.


Kõrgkoolid saavad korra raames taotleda programmist toetust selliste tugiteenuste või tegevuste väljaarendamiseks ja rakendamiseks, mida on otstarbekas korraldada kõrgkoolis keskselt (nt tugitudengite koolitus, viipekeeletõlgi teenus sisseastujatele, teavitusüritused kõrgkooli töötajatele, üliõpilastele). Täpsemad stipendiumi taotlemise ja toetuse saamise tingimused on esitatud korras. Vt ka praktilisi juhiseid stipendiumide eraldamise ja kasutamise kohta. Primuse stipendiumi saavad taotleda Primuse partnerkõrgkoolide üliõpilased, vt partnerkoolide loetelu,  erivajadusega üliõpilaste kontaktisikud kõrgkoolides.


Erivajadusega õppijate toetamise ja õpikeskkonna kohandamise kohta vt:

Juhend kõrgkoolidele, üliõpilastele, õppejõududele, tugitöötajatele "Takistusteta kõrgkooliõpe"

Lisainfo: Anu Lepik (anu.lepik@archimedes.ee) või kõrgkoolide veebilehed

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...