29. august 2016

Erivajadustega inimesed saavad taotleda toetust oma eluaseme kohandamiseks

Edastan tänase 29. august 2016 Raepressi uudise. Kodukohanduse pilootprojekti tingimused on leitav www. astangu.ee  kodulehelt (LINK).
 
Erivajadustega inimesed saavad taotleda toetust oma eluaseme kohandamiseks
Tallinna linna ja Sotsiaalministeeriumi vahel sõlmitud halduslepingust lähtuvalt alustab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet alates 12. septembrist taotluste vastuvõtmist erivajadustega inimeste eluasemete kohandamise pilootprojektis osalemiseks. 
Pilootprojekt viiakse ellu koostöös Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega Euroopa Regionaalarengu Fondi ja riigieelarveliste vahendite toel. Eluruumi kohandamist saab taotleda puudest tuleneva tegevuspiiranguga isik (puude kehtivusaeg peab taotlemise hetkest olema vähemalt kuus kuud), kes vajab kõrvalabi igapäevategevustes ning kes elab Tallinna haldusterritooriumil asuvas kohaldada soovitavas eluruumis.
Tallinna abilinnapea Merike Martinson ütles Raepressile, et pilootprojekt näitab head koostööd linna ja riigi vahel. „Meil on  eriti heameel selle üle, et  sõlmitava lepingu tulemusel saame juba 12 aastasele eelnevale kogemusele Tallinna linnas laiendada elukoha kohandamise teenust erivajadustega inimestele. Teenuse laiendamisega tagame neile  paremad elutingimused. Tallinna linnavalitsusel on puudega inimeste ligipääsetavuse teema olnud alati prioriteetide hulgas. Seetõttu on eriti positiivne, et   saame Euroopa toetusraha kasutada oma erivajadustega inimestele parema elu loomiseks“, sõnas Martinson
Tegevuse raames lubatud tööd hõlmavad: eluruumi, sh eluruumi sisse- ja väljapääsu; hoone välisukse ja eluruumi ukse vahelist käiguteed;  hoone sisse- ja väljapääsu. Katseprojektis toetatakse eluruumi kohandamist vähemalt 45-le inimesele ning maksimaalne toetuse summa ühe taotleja kohta on kuni 4500 eurot. Täpsem info projekti ja taotluse esitamise kohta (koos taotluse vormidega) on kättesaadav Tallinna linna kodulehel: www.tallinn.ee.
Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada taotluste vastuvõtmise tähtaja jooksul, ajavahemikus 12.septembrist kuni 11. oktoobrini 2016. Taotlus jäetakse läbi vaatamata, kui see esitatakse enne taotluste vastuvõtmiste alguskuupäeva või kui taotlus esitati pärast taotluste esitamise tähtaega. Taotlused registreeritakse saabumise aja järgi ning järjekorra loomise aluseks on taotluste saabumise aeg.
Taotlused koos lisadokumentidega palume saata (digitaalselt allkirjastatuna) e-posti aadressile: sotsiaal@tallinnlv.ee , või postiga aadressile: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Paldiski mnt 48a, Tallinn, 10614. Taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik ajavahemikus 12. september kuni 11. oktoober 2016 täita ka Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis, Paldiski mnt 48 a projektijuhi vastuvõtu aegadel: esmaspäeval kella 14-18ni, teisipäeval kella 8.15 -12ni ja 13 – 17ni, neljapäeval kella 8.15-12ni ja kella 13-17ni
Küsimuste korral palume pöörduda alates 1. septembrist 2016 projektijuht Valeri Kapaneni poole telefonil 5306 4141 või e-posti aadressil: valeri.kapanen@tallinnlv.ee. Üldinfot saab ka Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti üldtelefonilt 645 7440 või e-posti aadressilt sotsiaal@tallinnlv.ee
 

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...