18. jaanuar 2017

Hea teada: Vanaduspensioni ea nihkumine: töövõimetuspension, sotsiaaltoetused, parkimiskaart

Selline info vanaduspensionile jääjatele, sest pensioniiga nihkub sel aastal 3 kuu võrra edasi.
 
Oluline! SKA: Vanaduspensioni ea nihkumine: töövõimetuspension, sotsiaaltoetused, parkimiskaart
 
Tere! Lähipäevadel saavad kõik inimesed, kes on sündinud 1954.a ja kellel 2017.a saabub vanaduspensioni iga meilt kirja, milles kinnitame, et tuvastatud puude ja/või püsiva töövõimetuse otsus pikeneb automaatselt 3 kuud ja et sellel perioodil jätkatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuse ja töövõimetuspensioni maksmist. Selle kirjaga saavad inimesed minna ka KOV parkimiskaarti pikendama. Need, kelle puudega inimese kaart vajas pikendamist, nendega juba võtsime ühendust ja saatsime uued kaardid.
Vanaduspensioni ea järk- järguline nihkumine ja püsiva töövõimetuse otsuste automaatne pikenemine on sätestatud riiklikus pensionikindlustuse seaduses. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses sarnast sätet ei ole, kuid puude otsuste puhul kasutame püsiva töövõimetuse otsustega sama analoogiat (inimene taotleb ju kahte asja üheaegselt ja koos ja tähtajad samad), kui otsused on tehtud kuni vanaduspensioni eani, siis kui vanaduspensioni iga nihkub kuni 180 päeva, siis loeme puude otsused automaatselt pikendatuks.
Kirjad on praegu tõlkimisel, et oleksid ka vene keelsed ja siis saadame välja. 
Oleme valmistamas ette sarnast kirja ka kõikidele KOVdele, selle saame samuti lähipäevadel välja saata.
Riikliku pensionikindlustuse seadus
§ 6115.  Töövõimetuspensioni ja töövõimetuse alusel rahvapensioni maksmise jätkamine
(1) Püsiva töövõimetuse ekspertiisi otsust pikendatakse isikule ilma püsivat töövõimet tuvastamata ja talle jätkatakse määratud töövõimetuspensioni või töövõimetuse alusel rahvapensioni ja pensionilisade maksmist varem määratud suuruses, kui tema püsiva töövõimetuse kestus lõpeb kuni 180 päeva enne vanaduspensioniikka jõudmist. Isiku avalduse alusel ei pikendata talle tehtud püsiva töövõimetuse ekspertiisi otsust.
 (2) Aastatel 1953–1960 sündinud isikule kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõiget 1, kui tema püsiva töövõimetuse kestus lõpeb kuni 180 päeva enne sünniaastale vastavat järgmist vanust:
Sünniaasta
Vanus
1953
63 aastat
1954
63 aastat 3 kuud
1955
63 aastat 6 kuud
1956
63 aastat 9 kuud
1957
64 aastat
1958
64 aastat 3 kuud
1959
64 aastat 6 kuud
1960
64 aastat 9 kuud
 (3) Käesoleva paragrahvi alusel makstavale töövõimetuspensionile ja rahvapensionile kohaldatakse käesoleva seaduse 1. ja 6.–13. peatükki, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.
[
RT I, 13.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2017 (jõustumine muudetud - RT I, 17.12.2015, 1)] 
                   
Merlin Murumets
Üksuse juht
Ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste üksus
Sotsiaalkindlustusamet               

620 8379 / + 372 5664 8005 / skype: merlin.kreis
Endla 8 / 15092 Tallinn / Eesti

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...