3. jaanuar 2017

Töövõimereform ja töövõime hindamine 2017.aastast

Infot Sotsiaalkindlustusameti lehelt (LINK)
 
Töövõimereformi peamine eesmärk on toetada töövõimetuspensionäride ja teiste vähenenud töövõimega tööealiste, kelleks on alates 16 aastaste kuni vanaduspensioniealiste inimeste täisväärtuslikku elu, aidates neil leida tööturul pakutavate teenuste abil sobivat võimetekohast tööd ja tööl püsida.
2016. aasta 1. juulist hakkas vähenenud töövõimega inimeste töövõimet hindama ja neile töövõimetoetust maksma Eesti Töötukassa.Kui sinu töövõime on vähenenud ja sul ei ole kunagi püsivat töövõimetust tuvastatud, siis pöördu töövõime hindamiseks töötukassasse.
Kui oleme sul varem püsiva töövõimetuse tuvastanud ja sinu korduvekspertiisi tähtaeg on veel 2016. aastal, siis saad kuni 2016. aasta 31. detsembrini esitada korduvtaotluse avalduse meile. Tuvastame seniste reeglite järgi püsivat töövõimetust ja maksame töövõimetuspensionit. Rohkem infot leiad
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/toovoimetuspension-8/
Alates 1. jaanuarist 2017 hindab ka korduvate pöördujate töövõimet ainult töötukassa.
Pöördu töötukassasse töövõime hindamiseks siis, kui sinu korduvekspertiisi tähtaeg kätte jõuab. Soovi korral võid esitada töötukassasse taotluse töövõime hindamiseks ka enne tähtaja lõppu.
Töötukassa hindab su töövõimet uute reeglite järgi ning maksab sulle osalise või puuduva töövõime korral töövõimetoetust
https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/toovoimetoetus.
Kui sinu püsiva töövõimetuse otsus kehtib kuni 31. jaanuarini 2017, siis esita korduvekspertiisi taotlus meile kuni 31. detsembrini 2016.a
Kui sul on invaliidsusgrupp või tuvastatud püsiv tähtajatu töövõimetus, mis kehtib vanaduspensionieani, siis sa ei pea pöörduma töötukassasse töövõime hindamiseks. Maksame sulle töövõimetuspensionit edasi kuni vanaduspensioni ea saabumiseni.
Rohkem infot töövõimereformi ja töövõime hindamise kohta leiad töötukassa kodulehelt
https://www.tootukassa.ee/toovoimereform.
Töövõime hindamise taotlust saab esitada:

töötukassa iseteenindusportaalis;
töötukassa maakondlikus osakonnas juhtumikorraldaja abiga;
• saates
elektroonilise taotlusvormi (digiallkirjastatult) e-posti teel maakondliku osakonna üldisel e-posti aadressil;
paberkandjal (allkirjastatuna) tavapostiga maakondliku osakonna üldisel postiaadressil.
 
 

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...