16. märts 2018

Hea teada: Ligi 2000 erivajadusega inimest saab riigi toel kodu kohandada

Selline kaua oodatud uudis on Sotsiaalkindlustusameti lehel välja ja koos lisadega, milles on selgitatud korterite kohandamist ja hinnakirja ja toetuste taotlemist. Link avaneb siit (LINK) . 
Meie nii kaua ei jõudnud oodata ja panime müüki Mustamäe 2toalise korteri ja ostsime pangalaenuga (15 aastat!) 3toalise, ligipääsetava korteri Kakumäele. Oleme selle 6 aasta taguse valikuga rahul ja meile meeldib seal linnaservas elada. Juba ootame kevadet, sest siis saab kauem väljas olla, päev pikem, linnud laulavad, loodus tärkab ja jalgrattad ootavad panipaigast õue laskmist.  
Kohandasime uue korteri pesuruumi juba mitu aastat tagasi ära omavalitsuse osalise toetuse abiga aga väärt töö sai tehtud ja nüüd on kohandatud dušširuum olemas. Kui korterit vahetada ei ole võimalik, siis tasub mõelda sellele kas korterit on võimalik kohandada, et inimene saaks liikuda, süüa teha ja pesta lihtsamalt ja ohutumalt ning väiksema kõrvaliseabiga.  

Ligi 2000 erivajadusega inimest saab riigi toel kodu kohandada

Lähiaastatel toetab riik kohalikke omavalitsusi ligi kümne miljoni euroga Euroopa Regionaalarengu Fondist, et kohandada 1955 erivajadusega inimese kodud.
„Iga erivajadus vajab ja väärib inimesekeskset lähenemist. Eluruumide kohandamine aitab puudega inimestel paremini iseseisvalt toime tulla, vähendab hooldajate koormust ja loob paremad eeldused osaleda tööturul,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.
Kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist sellisel viisil, et inimesele on loodud nii tema erivajadustest tulenevad spetsiifilised – näiteks kaldtee, platvormtõstuk jne – kui ka puudest tulenevad tavapärased ümberehitused nagu pesemisruumis vanni asendamine dušiga. Kohandamise käigus võib rajada ka näiteks erivajaduse tõttu ohutust tagava piirde, aiavärava automaatika või tuua köögi tööpinnad ja tehnika madalamale tasapinnale. 
Taotlusi kodu kohandamiseks hakkavad inimestelt vastu võtma elukohajärgsed omavalitsused, kes abistavad inimesi ka kohanduste elluviimisel. Märtsis kuulutatakse avaliku meedia vahendusel välja taotlusvooru avamine kohalikele omavalitsustele, misjärel saavad KOV-id elanikelt taotlusi vastu võtma hakata. Elanike taotluste alusel koostab KOV taotluse toetuse saamiseks ja esitab selle riigile otsuse tegemiseks. Pärast toetusotsust kohandatakse kodud KOV-i toel ning riik kompenseerib KOV-i kulud 85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist.
2017. aastaga lõppes Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti eestvedamisel eluruumide kohandamise pilootprojekt, mille raames kohandati 45 inimese kodusid. Projekti käigus saadud kogemusi kasutatakse nüüd üleriigilises projektis. 
Projekti lõpuks, aastaks 2023, on planeeritud kohandada üle Eesti 2000 erivajadusega inimese eluruumid. Lisainfo: https://www.riigiteataja.ee/akt/128022018002

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...