27. oktoober 2011

Lapsehoid on abiks puudega laste vanematele

Selline tore uudis siis täna Raepressilt. Tahtwsin ise esmaspäeval minna seda infotundi kuulama aga klienditöö võttis niipalju aega, et projektitutvustus sai enn läbi. Infot neil,e kelle elu see kergemaks muudab.

Raepress, 27. oktoober 2011
Tallinna lapsevanemad saavad töölkäimiseks tuge

Välisprojekt „Ööpäevaringne lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele Tallinna Lastekodus“ lubab lapsevanematel pühenduda rohkem oma tööle. Linnavolikogu nõustus Tallinna osalemisega EL struktuurivahendite inimressursi arendamise rakenduskava välisprojektis, mille kaudu pakutakse Tallinna Lastekodus ööpäevaringset lapsehoiuteenust raske ja sügava puudega lastele. Tallinna linn toetab projekti aastatel 2011–2013 omafinantseeringuga summas 18 541 eurot; projekti kogueelarve on ligikaudu kümme korda suurem (173 249 eurot).

Sihtgrupis on 22 raske ja sügava puudega lapse vanemat, kes on parimas tööeas ja erialaste oskustega, kuid kellel puudub hoolduskoormuse tõttu võimalus tööl käia. Nende lastele osutatakse projekti raames pühapäeva õhtust kuni reede õhtuni ööpäevaringset lapsehoiuteenust, mis lubab vanematel tööle asuda. allinna Lastekodu intervallhoiuteenust puudega lastele on rahastatud linnaeelarvest. Teenus on nõutud ja hinnatud, nõudlus selle järele on üha suurenenud: kui 2007. aastal osutati teenust 22 lapsele, siis oli nende arv läinud aastaks juba kahekordistunud; 2009. aastal tehtud küsitlusel andsid lapsevanemad teenusele väga positiivse hinnangu. Ehkki vajadus ja ka ruumid teenuse laiendamiseks on lastekodus olemas, puudusid linnal võimalused seda piisavas mahus rahastada.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...