• Hobi ja töö käsikäes - Kutsehariduses pakutavate erialade valik on väga lai, ulatudes juuksurist mööblirestauraatorini ja kokast mehhatroonikuni. Rohkem kui 160 eriala seast leiab oma huvidele ja eelistustele sobiva ameti igaüks.
• Mugav ja kättesaadav haridus - Kutseharidus on kättesaadav kõigile noortele, sest Eestis on 47 ametikooli ning igas maakonnas on vähemalt üks kutseõppeasutus. Kui huvitavat eriala õpetatakse kodust kaugel, siis on õpingute ajal võimalik elada kooli juures olevas renoveeritud ja mugavas õpilaskodus.
• Kaasaegsed õppimis- ja elamistingimused - Enamike kutseõppeasutuste õppehooned, praktikabaasid ja õpilaskodud on renoveeritud. Loodud on ajakohased õppeklassid ja praktikatingimused, et õpilased saaksid juba koolis harjutada nende seadmetega, millega tulevikus tööle hakatakse.
• Eelised tööturul - Kutseharidus sobib väga hästi neile, kellele meeldivad praktilised ametid. Ametikoolis omandatud teadmistele ja oskustele on hiljem tööturul kerge rakendust leida. Vähemalt pool kutseõppe mahust on praktika, mis toimub nii ametikoolide praktikabaasides kui ka reaalses töökeskkonnas erinevates ettevõtetes.
• Praktika nii Eestis kui välismaal - Eesti ametikoolidest sõidab Leonardo da Vinci programmiga välispraktikale keskmiselt 500 õpilast aastas. Populaarsemad sihtpunktid on Soome, Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Malta ja Türgi.
• Kiirelt amet selgeks - Õppeaeg on kutseõppes lühem kui kõrghariduses, mis loob eelise varasemaks edukaks iseseisvaks eluks.
• Toetused - Kutsehariduse omandamine on enamasti tasuta, välja arvatud erakoolides. Riigi poolt pakutakse õpilastele mitmeid toetusi, heade õpitulemuste korral on õigus taotleda põhitoetust. Lisaks on veel eritoetus, sõidukulude hüvitamine ning tasuta või väga soodsa hinnaga koolilõuna.
• Perspektiivikas - Kutseõppeasutuse lõpetamise järel võib minna kohe tööle või jätkata õpinguid kõrgkoolis. Sageli annavad rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid kutseõppeasutuse lõpetanutele sisseastumisel lisapunkte, kui õpinguid jätkata samas valdkonnas. Muidugi on ka võimalus luua oma ettevõte ja olla tööandjaks teistele.
• Paindlik - Õppida saab nii täiskoormusega, sessioonõppes kui ka töökohapõhises õppevormis.