13. jaanuar 2015

835 - mina kandideerin SDE nimekirjas Haaberstis, Kristiines ja Põhja-Tallinnas.

SDE kandidaat  nr 835 Haaberstis, Kristiines ja Põhja-Tallinnas. 
Olen sotsiaaldemokraat ja mulle on tähtis nõrgemate ühiskonnaliikmete toimetulek ja luban seista puuetega inimeste tööturu ja sotsiaalteenuste parema kättesaadavuse ning nende õiguste ja võrdsete võimaluste eest. Minu kaasasündinud nägemispuue ei ole mulle olnud takistuseks kõrghariduse omandamisel ega töötamisel. Olen kasvanud Tallinnas ja siin ka oma pojad üles kasvatanud. Töötan vanemspetsialistina Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis. Olen töötanud 14 aastat Tallinna Puuetega Inimeste Kojas invatakso koordinaatorina ja raamatupidajana, sotsiaaltöötajana, mittetulundusühingutes juhatuse liikmena, revidendina, projektijuhina. Mul on 4aastat kogemust Mustamäe linnaosa halduskogu liikmena ja sotsiaalkomisjonis. Kuulun mitmetesse puuetega inimeste ühendusse ning vabatahtlikuna osalen projektides, ligipääsetavuse kaardistajana, revisjonikomisjonide töös. Vabal ajal tegelen tantsimisega, spordiga ja olen harrastusfotograaf. Mul on 6aasta pikkune blogijana tegutsemise kogemus ja minu mõtteid saab lugeda tiiatiik.blogspot.com. Elukestev õpe on vajalik igas elueas ning kiiresti muutuvas ühiskonnas on vajalik enesetäiendus nii väheneb tööpuudus ja toetusesaajatest saavad paremini toimetulevad maksumaksjad. 
Meie 2015.aasta riigikogu valimiste programmi leiad siit.

Selleks soovin ellu viia järgmisi eesmärke:
1.    Tagame puuetega inimestele võrdsed võimalused tööhõivesse sisenemisel, soodustame paindlikke töövorme ja teenuste kättesaadavust! - Eesti riigi rahvastik vananeb kiiresti ja iga töötav inimene on vajalik. Selleks loome erinevaid töötegemise võimalusi erivajadusega inimestele, suurendame sotsiaalteenuste kättesaadavust neile, kes puude tõttu vajavad transporti, abistajat, tugiisikut. Motiveerime tööandjaid võtma tööle erivajadustega inimesi erinevate toetuste ja tugiteenuste kaudu. Toetustega toimetulek on minimaalne aga vähese koormusega või paindliku tööajaga töötamine tagab heaolu ja lisasissetuleku.
2.    Tõstame miinimumpalka ja suurendame pensione! - Töötamine peab tagama sissetuleku ja hakkama saamise ka peale eluasemekulude tasumist ei pea pered minema taotlema toimetulekutoetust. Ei saa olla nii, et täiskohaga töötavad inimestel on palgavaesus. Olukorra parandamiseks tõstame miinimumpalka igal aastal 20% ja suurendame pensione.
3.   Jätkame lastetoetuste tõstmist ja võimaldame lastele tasuta huviringi või sporditrennis osalemist! - Noored on meie tulevik ja lastetoetuseid tõestes parandame perede toimetulekut ning toome pered vaesusest välja. Lapsevanemana tean, et igale lapsele on tähtis osaleda huviringides või sporditrennides. Selleks võimaldame riigi poolt huviringi omaosaluse tasumise, sest parandades huviringide  ja sporditreeningute kättesaadavust loome tervislike eluviiside harrastamise tulevikus. Harjumused saavad alguse lapsepõlves ja aktiivsete eluviisidega pered on tugevamad ja tervemad.  
Mina usun,  et töö ja teenuste kättesaadavus tagab parema elu!
Ma usun, et Eesti väärib olla riik, kust ei soovi ükski noor ära minna! Kindlasti valima ja tee oma valik.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...