16. juuli 2015

Hea teada: tasuta ühistransport ja soodustused Tallinnas

Ikka ja jälle keegi küsib ühistranspordi kohta Tallinnas. Ka sel korral küsiti laagris minult, et millise seaduse alusel antakse soodustusi ja siis ma selgitasingi, et seaduseks on Ühistranspordiseadus: (vali hetkel kehtiv)

§ 26.  Sõitjale sõidusoodustuse hüvitamine riigieelarvest
 (1) Sõidusoodustuseks riigieelarvest eraldatud rahaliste vahendite arvel käesoleva seaduse § 25 lõike 1 punkti 2 alusel makstava hüvitise määrad nähakse ette seadusega või seaduse alusel vastuvõetava muu õigusaktiga.
 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hüvitise maksmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus või tema volitatud minister.

§ 27.  Tasuta sõit riigisisesel liiniveol
 (1) Riigisisesel liinil (kaasa arvatud kommertsliin) raudtee-, maantee- ja veeliikluses on vedaja kohustatud tasuta vedama: 1) eelkooliealisi lapsi; 2) puudega lapsi, sügava puudega 16-aastaseid ja vanemaid isikuid ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatjat või nägemispuudega isikut saatvat juhtkoera.
[RT I 2006, 55, 405 - jõust. 01.01.2007]
 3) [kehtetu - RT I 2009, 3, 14 - jõust. 10.01.2009]
 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kategooria sõitjate tasuta sõitu vedajale ei hüvitata.

§ 28.  Kommertsliiniveol kehtivad sõidusoodustused
 (1) Statsionaarses õppes põhiharidust, üldkeskharidust või kutseharidust omandavale õpilasele (edaspidi õpilane) hüvitatakse kommertsliinil sõidu kulu riigieelarvest sõidusoodustuseks eraldatud rahaliste vahendite arvelt kuni 100 protsenti pileti täishinnast. Sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatuse määrab Vabariigi Valitsus.
[RT I, 02.07.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 käsitletud sõidukulu hüvitamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.
 (3) Valla- ja linnavolikogu võivad käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hüvitise määra suurendada oma eelarvest. 

Muid soodustusi või tasuta sõidu saab teha vedaja või kohalik omavalitsus. Nii tasub lugeda nende kodulehelt või küsida pileti ostmisel soodustust.
Tasuta sõidu õigus ja seda tõendavad dokumendid leiad siit (LINK)
Ühistransport välisturistile (LINK).
Sõiduplaanid leiad siit (LINK).

Sõidupiletid ja soodustused

Tasuta ühistransport  
Tallinlased, õpilased (kuni 19 aastased k.a) ning 65-aastased ja vanemad isikud (reg elukoht Eesti Vabariik) saavad  sõita Tallinna ühistranspordis tasuta.
Tasuta sõiduks tuleb toimida järgnevalt:
tallinlasel
Kui Sa oled oma Ühiskaardi isikustanud ja alles seejärel registreerinud end tallinlaseks, tuleb Sul tasuta sõidu õiguse saamiseks Ühiskaart uuesti isikustada. Vastasel korral näitab validaator punast tuld või müüb teile kontol oleva raha eest tunnipileti.
õpilasel, kes on kantud EHIS-e andmebaasi (õpib Eesti koolis)
 • Soeta Ühiskaart hinnaga 2 €. Ühiskaarti võib asendada muu kontaktivaba kaart (näiteks õpilaspilet), mis vastab RFID tehnoloogiat toetavale standardile.
 • Isikusta kaart, seda saab teha €1 eest ostupunktis või tasuta aadressil www.pilet.ee.
 • Valideeri oma sõit Ühiskaardiga vahetult pärast ühissõidukisse sisenemist.
65-aastasel ja vanemal isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Eesti Vabariik
 • Kanna kaasas EV isikut tõendavat dokumenti.
 • Soovi korral saad esmase Ühiskaardi isikut tõendava dokumendi alusel Mustamäe, Lasnamäe, Nõmme, Haabersti, Kesklinna ja Kristiine linnaosade valitsustest. Valideerimine pole kohustus, kuid soovituslik.
Ühiskaarti ei pea omama:
 • eelkooliealised lapsed
 • alla 3 a lapse saatja
 • puudega laps ja tema saatja
 • sügava puudega 19-aastased ja vanemad isik ja tema saatja
 • sügava või raske nägemispuudega isik ja tema saatja
 • Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnu
 • represseeritu ja temaga võrdsustatud isik
 • 65-aastane ja vanem isik, kelle rahavastikujärgne elukoht on Eesti Vabariik
Ühistranspordiseadusest tulenevatele soodusõigusega sõitjatele Ühiskaardi omamise ja valideerimise kohustust ei seata, kuid võimalus selleks on jäetud. Vaata lisaks - Tasuta sõidu õigus ja seda tõendavad dokumendid  
Tasuline ühistransportPiletiga sõiduks tuleb toimida järgnevalt:  
 • Juhilt ostetud piletiga (mille hind on 1,6 € ja soodushind 0,80€) saab teha vaid ühe sõidu. Tallinna ühistranspordis saab ühissõiduki juhilt piletit osta vaid sularaha eest. Pileti ostmiseks juhilt sisenetakse ühissõidukisse esiuksest. Sõitja peab pileti hoidma alles sõidu lõpuni. Juhilt ostetud piletit ei  valideerita.
Mittetallinlasest täishinnaga sõitjal
 • Soeta Ühiskaart hinnaga 2 €. Kaarte saab osta erinevatest müügikohtadest.
 • Lae Ühiskaardile raha või osta e-pilet. Seda saab teha müügikohas, mobiiliga või internetis. Isikustatud Ühiskaardile saab e-pileteid osta ja raha laadida nii isikukoodi kui ka Ühiskaardi numbri abil, isikustamata Ühiskaardile vaid Ühiskaardi numbri abil.
 • Valideeri oma sõit Ühiskaardiga vahetult pärast ühissõidukisse sisenemist.
Ühiskaardi võib isikustada, kuid see pole kohustuslik. Isikustatud kaardiga on kaardi kaotamise korral võimalus raha või pilet uuele kaardile üle kanda, isikustamata kaardiga jääte ilma ka kaardile laetud rahast või piletist.
Isikustamata kaardile müüakse vaid täishinnaga pileteid. Isikustatud kaart võimaldab soodustusi.  
 
Mittetallinlasest soodushinnaga sõitjal
(üliõpilasel, pensionäril, raske või keskmise puudega 16-aastasel või vanemal isikul ning 3 ja enama lapsega pere vanemal)
 • Soeta Ühiskaart hinnaga 2 €. Kaarte saab osta erinevatest  müügikohtadest.
 • Soodustuse saamiseks isikusta kaart, seda saab teha €1 eest ostupunktis või tasuta aadressil www.pilet.ee. Kui sinu andmed on EHIS-es või SKAIS-is, siis soodustus kantakse kaardile automaatselt. Kui soodustust tõendav dokument on vaid on paberkandjal, tuleb isikustamisel müügipunktis paluda müüjal teha soodustusega kaart või Internetis teha linnuke kastikesse: “olen sooduspiletiga sõitja ja tõendan sõidusoodustuse saamise õigust soodustust tõendava dokumendiga“.
 • Lae Ühiskaardile raha või osta e-pilet. Seda saab teha müügikohas, mobiiliga või internetis. Isikustatud Ühiskaardile saab e-pileteid osta ja raha laadida nii isikukoodi kui ka Ühiskaardi numbri abil. ISIC kaardile saab e-pileteid osta ja raha laadida vaid isikukoodi abil. Kontaktivabale õpilaspiletile saab e-pileteid osta ja raha laadida nii isikukoodi kui ka õpilaspileti numbri abil.
 • Valideeri oma sõit Ühiskaardiga vahetult pärast ühissõidukisse sisenemist.
Kui Sul tekib soodustuse saamise õigus pärast Ühiskaardi isikustamist, siis tuleb Ühiskaart uuesti isikustada. Õpilasel ja üliõpilasel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Eesti Vabariik, on ISIC Scolar või ISIC Student kaardi alusel õigus kasutada juhilt ostetud ühe sõidu sooduspiletit 0,80 €.  

Vaata lisaks: 

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...