28. jaanuar 2016

Hea teada: Tallinn tõhustab toetust lastele ja nende vanematele

Edastan järgneva Raepressi uudise:
Tallinn tõhustab toetust lastele ja nende vanematele

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti 2016. aasta eelarve suurenemine võimaldab käivitada uusi teenuseid ning osta erinevatelt koostööpartneritelt perekondi toetavaid teenuseid toimetulekuraskustes laste ja nende vanemate jõustamiseks.
 
„Meil on hea meel selle üle, et tänu abilinnapea Merike Martinsoni ja Tallinna Linnavolikogu toetusele saime me tänavu vahendeid perelepituse teenuse käivitamiseks Tallinna Perekeskuses, raske ja sügava puudega laste tugiisikuteenuse järjekorra leevendamiseks ja ka paljude teiste teenuste jaoks,“ ütles Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juht Vahur Keldrima.
Alanud aastal Tallinna Perekeskuses käivitunud perelepituse teenus kujutab endast professionaalset abi perekonfliktide ja abielulahutuste valdkonnas. Perelepituse käigus toetab lepitaja erapooletu kolmanda osapoolena erimeelseid partnereid. Selles protsessis on osapooltel võimalik mõista üksteise seisukohti ja vajadusi, mis peaks soodustama koostööd ja võimaldama leida lahendid probleemidele kohtuväliselt. Teenus on mõeldud ennekõike vähekindlustatud peredele, kus perekonnal endal puudub võimalus vastava teenuse ostmiseks vabalt turult.
Tallinna linna eelarvelistest vahenditest on suurendatud ka raske ja sügava puudega laste tugiisikuteenuse rahastamist, mida osutab alates 2015. aastast Tallinna Perekeskus. Täna on raske ja sügava puudega lastele tugiisikuteenusel üle 120 kasutaja. „Teenus on kasvanud jõudsalt nagu ka linna poolne rahastus, kuid vaatamata selle tuleb antud teenusel puhul siiski nentida, et ka täna on järjekorras ootamas 100 lapse ringis,“ nentis Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juht. „Püüame järjekorra likvideerimisega tegeleda vastavalt linnaeelarve võimalustele. Samas loodame koostöös Sotsiaalkindlustusametiga parandada teenuse kättesaadavust ka Euroopa  Liidu Sotsiaalfondi vahenditest, mis suunatud puuetega lastele tugiteenuste osutamiseks.“
Tallinna linn jätkab ka  2016. aastal perekonda toetavate tegevuste raames koostööd  erinevate  lepingupartneritega, kellede tegevust rahastatakse Tallinna linna 2016. aasta eelarvest eelarvepositsioonilt „Perekonda toetavad teenused“.
Perekonda toetavate teenuste raames jätkub Tallinna koostöö sihtasutusega Eesti Lastefond, kus nõustatakse aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega (ATH) laste vanemaid, hooldajaid ja tugivõrgustiku liikmeid. Teenuse eesmärgiks on anda teadmisi, praktilisi oskusi ning toetust ATH lapsega toimetulekuks kodus, koolis ja koolieelses lasteasutuses. Samuti korraldab Eesti Lastefond nõuandetunde lahutanud ja lahutavatele lastevanematele. Toetusgruppide töö eesmärgiks on anda metoodilisi juhiseid, kuidas perel lühema ajaga ja edukamalt toime tulla lahutusaegse ja -järgse perioodiga.
Eesmärgiga toetada noorte vanemate lapsevanemaks kasvamist ja igapäevast toimetulekut nõustatakse sihtasutuses Caritas Eesti teismelisi rasedaid ja emasid, noori emasid vanuses kuni 24 eluaastat, noorte emade abikaasasid või elukaaslasi, kellega koos kasvatatakse last ning erandjuhul ka vanuseliselt vanemaid lapsevanemaid, nt lastekodu kasvandikke ja noori üksikisasid. Lisaks sellele viiakse sihtasutuses läbi 18-tunnist interaktiivset PREP-koolitusprogrammi üksikisikutele „Minu suhe on minu kätes“, mis annab konkreetseid oskuseid ja uusi vaatenurki vägivallavaba ning rahuldustpakkuva lähisuhteni jõudmiseks.
Pealinna uus lepingupartner MTÜ Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Perekeskus osutab kriisi- ja perenõustamist, korraldab juhtumite lahendamiseks ja koostöö parandamiseks ümarlaudade läbiviimist, vanemlike oskuste koolitamist ja tugigruppide tööd.
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet juhib tähelepanu sellele, et kõikidele pealinna koostööpartnerite poolt osutatavatele teenustele võivad abivajavad isikud tulla omal algatusel (va. perelepituse teenus) või elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna suunamisel. Seejuures teenuse saaja elukohaandmetena peab olema rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...