Kokkuleppe sõlmisid Tallinna lastehaigla, Ida-Tallinna keskhaigla, Lääne-Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Tallinna kiirabi, Karell kiirabi ja Tallinna perearstide selts.
Kiirabiteenuse osutajatele vajalikud hospitaliseerimise põhimõtted üksikute erialade, samuti laste ja täiskasvanute puhul on kokkuleppes fikseeritud.
Sünnitama viiakse patsient tema rasedust jälginud haigla naistekliinikusse, samas arvestatakse sünnitusmaja valikul ka patsiendi soovi. Need patsiendid, kellel kiirabi väljakutse põhjuseks on haiglas tehtud operatsioon või protseduuri tüsistus või pooleliolev ravi, hospitaliseeritakse seda ravi läbi viinud haiglasse Tallinnas.
Ühtlasi arutati elanikkonna teavitamise vajadust haiglate erakorralise meditsiini osakondadesse pöördumisest juhtudel kui patsient ei vaja erakorralist abi. Haiglate juhid koos Tallinna perearstide seltsi juhatusega töötavad koos välja elanikkonnale mõeldud teavitusmaterjalid.