24. november 2016

Tallinna Puuetega Inimeste Koda jätkab kogemusnõustamise teenuse pakkumist puuetega laste ja noorte vanematele.

MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda jätkab kogemusnõustamise teenuse pakkumist puuetega laste ja noorte vanematele.
Teenuse pakkumist rahastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. 

Mis on kogemusnõustamine?
Kogemusnõustamine on nõustamise ja toetamise viis, kus inimesed, kellel on ühine probleem või
kogemus, jagavad oma teadmisi ja otsivad lahendusi. Kogemusnõustamise teenuse eesmärgiks on
ennetada puuetega laste vanemate sotsiaalsete ja vaimse tervise probleemide teket ning samas
aidates seeläbi parandada nende perede toimetulekut ja elukvaliteeti ning soodustada laste kasvuks
ja arenguks vajaliku keskkonna kujunemist.

Kes on kogemusnõustaja?
Kogemusnõustaja on puudega lapse või noore vanem, kes on valmis ära kuulama, vastama
küsimustele, olema toeks ja julgustama teist erivajadusega lapse või noore vanemat.
Kogemusnõustajad on läbinud nõustamiskoolituse, töötavad vabatahtlikkuse alusel ja on seotud
vaikimiskohustusega.

Kellele on kogemusnõustamise teenus mõeldud?
Teenust pakume Tallinnas elavatele eesti- ja venekeelsetele puudega laste ja noorte vanematele,
kes vajavad nõustamisteenust seoses puudega lapse sünni või muude elukaarest tulenevate
muudatustega toimetulekuks.

Kuidas kogemusnõustamist saada?
Tallinnas pakub teenust Tallinna Puuetega Inimeste Koda.
Nõustamine võib olla ühekordne, kuid vajadusel võib kohtuda ka mitu korda.
Nõustamist on võimalik saada nii eesti kui ka vene keeles.
Teenus on puudega lapse või noore vanemale tasuta.
Nõustamine võib toimuda personaalse kohtumise teel, telefoni teel või läbi elektrooniliste kanalite
(e-post, Skype, Facebook, jne).
Teenuse osutamiseks leiab teenuse koordinaator vabatahtliku kogemusnõustaja hulgast isiku, kelle
kogemus vastab nõustatava probleemi võimalikult paremaks lahendamiseks.
Nõustamine toimub nõustaja ja nõustatava omavahelisel kokkuleppel koha, aja ja nõustamise
vormi osas.

Soovi korral võta ühendust teenuse koordinaatori Anu Väliga
1) e-posti aadressil: 
kogemus@tallinnakoda.ee 
 2) telefonil: 58849965
Olgu probleem väike või suur, kogemusnõustaja teadmistest ja julgustusest võib olla abi.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...