9. juuni 2017

SKA info: Puudega inimeste sõidusoodustuse kord

SKA saadab teavituseks infot puudega inimeste sõidusoodustuse korra kohta.
Head transpordiettevõtted, head liidud!
Viimastel kuudel on sagenenud Sotsiaalkindlustusametisse laekuvad pöördumised puudega inimeste sõidusoodustuse korra kohta. Meie poole on pöördunud inimesed, kellel on õigus tasuta sõidule (nt nägemispuudega inimesed), kuid mingil põhjusel on nad sellest ilma jäetud – pole piletit müüdud, on bussist maha tõstetud.
Sotsiaalkindlustusamet juhib reisijate veoga tegelevate ettevõtete tähelepanu sellele, et ühistranspordi seaduse järgi võivad riigisisestel liinidel tasuta sõita lisaks eelkooliealistele lastele ka puudega lapsed, sügava puudega 16-aastased ja vanemad isikud ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatja või nägemispuudega isikut saatev juhtkoer.
Tasuta sõiduõigust saab puudega inimene tõendada kolme erineval viisil – pensionitunnistusega, puudega isiku kaardiga ning raske nägemispuudega isiku puhul Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud tõendiga. Tõenditega koos tuleb esitada isikut tõendav dokument.
·         Pensionitunnistus – tunnistusele on märgitud isiku puude raskusaste ja selle kehtivuse aeg, mis on kinnitatud allkirja ja pitsatiga.
·         Puudega isiku kaart – plastikust kahevärviline (oranž, kollane) kaart, millega saab saad tõendada oma puude raskusastet ja õigust tasuta sõidule.
·         Sotsiaalkindlustusameti tõend – tõendile on märgitud isiku puude raskusaste ja puude liik (nt nägemispuue) ja selle kehtivuse aeg. Tõend on allkirjastatud, ilma pitsatita.
Lisaks ühistranspordiseadusest tulenevale tasuta sõidu õigusele võib kohalik omavalitsus rakendada puuetega inimestele täiendavaid sõidusoodustusi. Puuetega inimeste õigusi tõendavad ka sel juhul ülal kirjeldatud dokumendid. 

Lugupidamisega ning küsimuste korral,                  
Merlin Murumets
Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste osakonna juht
6208 379
Kaili Uusmaa
Sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuht
6408192, 5087370

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...