7. mai 2009

Hoovid korda - kelle jaoks?

Loen mina Raepressi uudist, et Hoovid korda projektil käivitus 5 tööaasta. Siit ka minu arvamused ja ettepanekud. Kui korteriühistutele antakse raha hoovide korda tegemiseks, siis on vajalik eelnevalt linnaosa valitsustes kooskõlastada kavandatavate tööde plaanid ehk projektid.

Näitena toon välja Mustamäe, kuna elan ise selles linnaosas ja näen kuidas tehakse korda korteriühistute kõnniteesid ja autoparklaid. Meie peres on ratatstoolis liikuv inimene ja temal on praktiliselt võimatu iseseisvalt Mustamäel kõnniteedel liikuda. Liikumiseks kasutavad plajud jalakäijad, lapsed ja eakad sõiduteid. Põhjuseks on kõnniteede kõrged servad, autode parkimine kõnniteedele ja madalate kõnnitee servade ette. Parem olukord on jalgrattateedel, nt Tamsaare teel. Kurvaks teeb olukord, kus korteriühistud ehitavad ringi kõnniteed, näiteks võin välja tuua möödunud aasta lõpus ehitatud Tammsaare tee 123 ja 125 maja esine kõnnitee. Uue kõnnitee serva kõrgus on u 15-20 cm, kuid terve 2 kortermaja ulatuses puudub madal serv kõnniteele peale ja maha sõitmiseks.

Eilsel KÜ "Meie Lootus" üldkoosolekul tõin nimetatud probleemi esile, sest ka meie kortermaja ette planeeritakse uut kõnniteed. Korteriühistu esinaine avaldas arvamust, et seda madala kõnnitee serva varianti isegi mitte ei kaaluta, sest siis sõidavad sõiduautod kõnniteele. Mustamäe elanikkond vananeb pidevalt ja seoses sellega on eriti vajalik parandada inimeste likumisvõimalusi ja hea on alustada kõnniteedest.

Kas elame riigis, kus arvestatakse ainult sõidukijuhtidega või on pigem esmased lahendused jalakäijate, eakate, lapsevankriga ja ratastoolis inimeste ohutus ja turvalisus liikumisel kõnniteedel. Teen ettepaneku arvestada "Hoovid korda" rahade jaotamisel korteriühistutel kõnniteede korrastamisel kehtivate seaduste ja määrustega ning paluda viia kooskõlla kehtivate nõuetega. Kui rajatakse uued kõnniteed, siis ei jälgita ehitusseadust ning Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määrust nr 14 , mis kehtib juba 2002. aastast: Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=226420 .

Meil on oma ekspert, liikumispuudega inimene Mati Mugur, kes on nõustanud ligipääsetavuse projektide alal. Tema kontakt on mati.mugur@mail.ee .

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...