23. mai 2009

Enesemüügi iidne kunst

Lihtne kas pole? Aga kui tuttav, töökaaslane küsis, siis otsisin infot ja leidsin sellise kasuliku artikli, mis väärib lugemist.

Üleüldise tööjõupuuduse taustal on küllalt palju selliseid töökohti, kus potentsiaalseid kandidaate küllaga. Nii et kui tahad edukalt konkurssi läbida, siis nõuab see omajagu aega ja pingutust. Sellest, missugune näeb välja edukas enesemüügiprotsess, räägib Tiina Saar.

Enamasti on tööotsijad hästi aktiivsed ja innukad – nad püüavad igati vastata tööandjate nõudmistele ja olla kursis uute värbamistavadega. Mis puudutab suhtlemisoskusi tööintervjuul, siis kogemus näitab, et need lähevad tõesti päev-päevalt paremaks: inimesed teavad täpselt, mida tahavad, ja oskavad ootusi ka selgelt edasi anda.

Seda ei saa aga kahjuks öelda värbamisdokumentatsiooni kohta, ehkki tegelikult on tihti just see määrava tähtsusega. Väga olulised on positiivne esmamulje, eristumine, huvi tekitamine – seda kõike saab ise luua nende paberite toel, mis kõigepealt firmasse saadetakse.

CV koostamine on tänu tööotsinguportaalide ankeetidele lihtsaks ning mugavaks tehtud, kuid kaasdokumentide kohta on infot ja näpunäiteid siiski üsna napilt. Järjest enam nõuavad tööandjad koos CV-ga ka motivatsioonikirja. Siin on mõned soovitused, mida tasuks kõrva taha panna.

Motivatsioonikiri paneb CV särama

Personali värbamisega tegelevad inimesed peavad iga päev läbi närima suure hulga dokumente. Parema ja kiirema pildi saabki tänu motivatsioonikirjale, mis toob välja CV tähtsamad aspektid ja avab motivatsioonid.

Motivatsioonikiri vastab potentsiaalse tööandja küsimusele: "Miks ma peaksin värbama just selle inimese?"

1. Adresseerige motivatsioonikiri konkreetsele inimesele või firmale.

2. Vormistage kiri klassikalise ärikirjana, nii et saatja kontaktandmed paiknevad kirja ülemises paremas nurgas.

3. Motivatsioonikiri ei tohi olla liiga pikk, sobilik maht on maksimaalselt 200 - 250 tähemärki ühel lehel. Trükitähti ei soovitata kasutada.

4. Kiri tuleks üles ehitada lõikude kaupa:

a) esimene lõik: üldine informatsioon ja pöördumise põhjus. Kui vastate konkreetsele tööpakkumisele, märkige ära, missugusele ametikohale kandideerite ning mis on pakkumise allikas (nt turundusjuhi ametikoht, tööpakkumine ajalehes Postimees).

b) teine lõik: haridustase, oskused ja varasemad saavutused, mis tõestavad teie sobivust. Lugege tähelepanelikult läbi nõudmised ja kirjeldage seejärel oma pädevust. Tõestage selgituste abil, et nii see ka on. Alustage kogemustest ja näidake, kuidas te olete neist õppinud. See lõik peaks vastama küsimusele, miks just teie sobite sellele ametikohale.

c) kolmas lõik on võtmeosa: miks te olete sellest väljakutsest huvitatud ja mida uus töökoht teile annaks; milliseid kogemusi te saaksite, missuguseid oskusi see teis arendaks ja kuidas see teie kui spetsialisti väärtust tõstaks. See lõik peaks veenma tööandjat, et te suudate anda oma tööga firmale lisaväärtust.

d) kolmanda ja neljanda lõigu vahele jätke pisut tühja ruumi, et kõige olulisem tekst oleks lugejale paremini haaratav. Siin märkige ära, et motivatsioonikirjale on lisatud ka CV, mis võiks tööandjale huvi pakkuda. Näidake üles initsiatiivi tööintervjuu osas ja paluge endaga ühendust võtta. Lõppu kirjutage kuupäev, nimi ja allkiri.

Kuivast loetelust CV-s ei piisa

Haridusest ja töökogemusest

Pelgalt töökohtade ja koolide lakoonilisest loetelust pole kasu. Kirjutage alati lahti, mis ülesandeid te eelmistes töökohtades täitsite, millised on senised saavutused, kui suures firmas te töötasite jne.

Sama kehtib ka haridusinfo kohta – kasulik on märkida iga asjasse puutuv lisaeriala, projekt või koolitöö, mis annab teie teadmiste-võimete-oskuste kohta parema ülevaate.

CV standardis on ka koht, kuhu saab kirjutada eelmistest töökohtadest lahkumise põhjused. See on asjakohane siis, kui töökohti on olnud rohkesti.

Täiendkoolitustest

Kui täiendkoolitusi kipub juba olema rohkem kui kümme, siis oleks mõistlik need ühiste nimetajate alla kokku tõmmata (nt koolitused strateegilise juhtimise alal vms) ja kirjutada konkreetse valdkonna koolitusest saadavast kasust.

Soovitajatest

Selleks et oma juttu kinnitada, on hea lisada ka vähemalt kaks soovitajat, kes suudaksid kirjeldada teid koostöös ja töösituatsioonis. Sugulased ja muud lähikondlased ei lähe arvesse, küll aga võib see olla diplomitöö juhendaja, koostööpartner või õppejõud, kui endist tööandjat mingil põhjusel ei taheta panna.

Näpunäited kandideerimisdokumentide koostamiseks
  1. Kandideerimisdokumendid peaksid ühest küljest näitama, et tegu on sobiva inimesega konkreetsel konkursil, teisalt vastama tööandja küsimusele, miks ta peaks just selle inimese tööintervjuule kutsuma. Kõik, mis dokumentides kirjas, peab küll olema atraktiivne kokkuvõte senisest karjäärist, kuid siiski tõene. Muidu võite sattuda tööle firmasse, kuhu tegelikult ei oodatud mitte teid, vaid ideaalpilti teist.
  2. Dokumendid tuleks koostada konkreetsest konkursist lähtuvalt – tuua esile need töökogemused, oskused, kogemused, mis vastavad just selle ametikoha nõudmistele.
  3. Kui teil ei ole eriti töökogemusi ja teil polegi millestki kirjutada, siis tuleb kirjeldada põhjalikumalt oma ootusi töö suhtes ja panna kirja projektid ja asjaajamised, mis näitavad teie tegemisi töises valguses.
  4. Enne ärasaatmist on hea, kui mõni kõrvaline inimene teie kandideerimisdokumendid läbi loeks ja esmamuljet hindaks. Samuti oleks hea lasta need üle vaadata keelespetsialistil, eriti juhul kui tegemist on võõrkeelsete dokumentidega.

Näiteid kandideerimisdokumentidest leiab lihtsalt internetist, muuhulgas erinevate tööjõuvahendusfirmade kodulehekülgedelt (nt www.cv.ee).

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...