26. mai 2009

Minna või mitte minna, olla või mitte...

Minu kirjavahetus teemal "Kuidas asjad Tallinnas käivad". Linnaametnikud tunnistavad, et teevad vigu ja on teadlikud, et ehitusmäärus kehib juba 2002.aastas. Ahjaa helistas veel kommunaalameti spetsialist ja ütles, et on teadlikud, et on määrustest teadlikud ja tegelevad asjaga.

Nende jaoks oli pigem oluline see, et nimetatud korteriühistud pole saanud raha projektist Hoovid korda. See loomulikult pole mingi vabandus, sest iga ümberehitus (nt parklad, teed, tänavad prügimajad, pargid jmt) tegemisel on vajalik esitada Tallinna Linnvalitsusle või selle linnaosa osakonnale projekt, kavand, mis lubab peale kooskõlastamist nimetatud ehitustöid teostada. See ongi üks suur jama, samuti nagu vastvalminud Nõmme turg, kuhu ratastoolis inimene ei pääse liha ja vorsti ostma.


Saatsin siis kirja Mustamäe Linnaosa Valitsusele:
Probleemidest „Hoovid korda“ projektidel käivitus 5 tööaasta. Siit ka minu arvamused ja ettepanekud. Kui korteriühistutele antakse raha hoovide korda tegemiseks, siis on vajalik eelnevalt linnaosa valitsustes kooskõlastada kavandatavate tööde plaanid ehk projektid.

Kas elame riigis, kus arvestatakse ainult sõidukijuhtidega või on pigem esmased lahendused jalakäijate, eakate, lapsevankriga ja ratastoolis inimeste ohutus ja turvalisus liikumisel kõnniteedel.

Teen ettepaneku arvestada "Hoovid korda" rahade jaotamisel korteriühistutel kõnniteede korrastamisel kehtivate seaduste ja määrustega ning paluda via kooskõlla kehtivate nõuetega. Kui rajatakse uued kõnniteed, siis ei jälgita ehitusseadust ning Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määrust nr 14 , mis kehtib juba 2002. aastast: Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=226420 .

Meil on oma ekspert, liikumispuudega inimene Mati Mugur, kes on nõustanud ligipääsetavuse projektide alal. Tema kontakt on mati.mugur@mail.ee .

Vastus tuli selline:
Puuetega inimeste liikumine Mustamäel
Austatud Tiia Tiik

Täname Teid pöördumise eest juhtimaks meie tähelepanu puuetega inimeste liikumisvõimalustele Mustamäel.

Tallinna Kommunaalametis järgitakse projektide kooskõlastamisel Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.novembri 2002.a määruses nr 14 „Nõuded liikumis-, nägemis-, ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes“ sätestatut.

Mustamäel 2008. aastal kvartalisiseste teede ja kõnniteede remondi mahus teostati Tammsaare tee 123 esise kõnnitee taastusremonti freesimisjooniste alusel (projekti ei koostatud). Oleme taastusremondi käigus püüdnud arvestada vaegliiklejate vajadustega, kuid kahetsusväärselt oli antud juhul Tammsaare tee 123 korteriühistu juhatus äärekivide allalaskmisele vastu.

Seni ei ole Tammsaare tee 123 ja 125 korteriühistud projekti „Hoovid korda“ raames linnalt toetuse saamiseks taotlust esitanud.

„Hoovid korda“ raames menetlevate projektide kooskõlastamisel nõuab Tallinna Kommunaalamet määrusega nr 14 kehtestatud nõuete täitmist.

Lugupidamisega

Peep Koppel
Kommunaalameti juhataja asetäitja
Koostas: Riina Libe
Tel 6404649

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...