9. detsember 2009

Teisipäevasest Mustamäe halduskogust

8.12.2009 oli päevakorras 4 punkti. Kogunesime ja kuulasime ära detailplaneeringu ettekande, hääletasime ja tehti ka ettepanekuid. Rohkemat saab Gerd Tarandi blogist lugeda. http://www.gerdtarand.eu/arhiiv/4661

Lühidalt siis nii. Mustamäe halduskogu värske koosseis kogunes selle aasta jooksul juba oma kolmandale koosolekule. Reeglina halduskogud nii tihti ei kogune kuid algus on alati veidi aktiivsem.

1) linnaosa valitsuse maanõunik, Aldo Aadamsoo ettekande Kadaka tee 72-74 planeeringu osas. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on seniste krundipiiride muutmine ja kruntide jagamine, mille tulemusel moodustatakse 16 uut krunti (3 elamumaa-, 1 ärimaa-, 7 elamu- ja ärimaa-, 2 sotsiaalmaa- ning 3 transpordimaa krunti); ehitusõiguse andmine seitsme 14-korruselise korterelamu (esimesel korrusel on äripinnad), kolme 12-korruselise korterelamu, ühe 7-korruselise parkimismaja ja ühe 2-korruselise lasteaia rajamiseks. Lisaks üldiste maakasutuse tingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

Ettepanek oli halduskogus peale detailplaneeringu kooskõlastamist rajada täiendav bussipeatus kohalike elanike teenindamiseks.

2) Mustamäe 1. Lasteaed-Algkooli hoolekogusse liikme määrasime Igor Kravtšenko.

3) otsustasime määrata halduskogu esindajad linnaosa valitsuse komisjonidesse järgnevalt:

Alaealiste komisjon – Kaido Kaaberma
Mittetulundustegevuseks toetuse taotluste läbivaatamise komisjon – Igor Kravtšenko, Irina Tšitšejeva
Eluasemekomisjon – Gerd Tarand
Sotsiaalhoolekande komisjon – Tiia Tiik, Mark Levin
Ettevõtluskomisjon – Igor Kravtšenko, Tiit Kivikas

4) kinnitasime halduskogu komisjonide liikmed järgnevalt (HK = halduskogu liige; EX = ekspert; IRL = Isamaa- ja Res Publica Liit; REF = Reformierakond; KESK = Keskerakond; SDE = Sotsiaaldemokraatlik Erakond; LOV = linnaosa valitsuse esindaja):

PLANEERINGUKOMISJON
Tiit Kivikas (esimees) HK – KESK
Anneli Entson HK – IRL
Peeter Jürgenson HK – REF
Gerd Tarand HK – SDE
Kalle Jõks – HK – KESK
Ilme Trepp EX
Ülo Tärno EX
Aldo Aadamsoo LOV

REVISJONIKOMISJON
Jüri Saar (esimees) HK – IRL
Tiia Tiik HK – SDE
Tiit Kivikas – HK – KESK
Matti Tarum HK – IRL
Kaido Kaaberma HK – REF

KULTUURI- SPORDI- JA HARIDUSKOMISJON
Margarita Tšernogorova (esimees) HK – KESK
Kalle Jõks HK – KESK
Irina Tšitšejeva HK – KESK
Maret Maripuu HK – REF
Kaido Kaaberma HK – REF
Anneli Kristal EX
Merli Reidolf EX
Toomas Schipai EX (Stelmachi asendusliige halduskogus)
Tiiu Polli LOV

SOTSIAAL- JA TERVISHOIUKOMISJON
Mark Levin (esimees) HK – KESK
Tiia Tiik HK – SDE
Maret Maripuu HK – REF
Matti Tarum HK – IRL
Margarita Tšernogorova HK – KESK
Alar Sepp EX
Anna Kreis EX (Mustamäe polikliiniku Perearstikeskuse juhataja)
Eva Gustavson EX (LTKH Mustamäe polikliiniku juht)
Maarika Lillemäe LOV

KESKKONNAKOMISJON
Gerd Tarand (esimees) HK – SDE
Tiia Tiik HK – SDE
Martin Kukk HK – REF
Timur Saripov HK – KESK
Jaan Nõmm EX
Tiina Saidla EX
Enn Allikmäe LOV

ajutine KORRAKAITSE- JA TARBIJAKAITSE KOMISJON
Aavo Vään (esimees) HK – KESK
Jaan Tross HK – IRL
Martin Kukk HK – REF
Heino Tohver – HK – KESK
Tiit Kivikas – HK – KESK
Ille Jõgi EX (MUPO Mustamäe juht)
Marek Saar EX (Politsei Mustamäe konstaabel)
Ülle Klaus EX
Ants Rooste LOV

ajutine MAJANDUSE- JA EELARVEKOMISJON
Helle Kalda (esimees) HK – KESK
Irina Tšitšejeva HK – KESK
Kalle Jõks HK – KESK
Veera Skorohhodova HK – KESK
Peeter Jürgenson HK – REF
Madis Kübar HK – IRL
Rein Leemet EX
Peeter Ulpus EX
Urmas Kõpp LOV


5) muud küsimused - Helle Kalda teatas, et majanduse- ja eelarvekomisjon koguneb esimest korda 15. detsembril.
Sel aastal rohkem halduskogu kokku ei tule. Kohtume järgmisel aastal.

1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

vaja kontrollida:)

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...