4. juuli 2011

Liiklusseaduse olulisemad muudatused

Õhtuleht kirjutas kokkuvõtlikult liiklusseaduse muudatustest, mida tasub lugeda. Mina lugesin mõnda asja kohe mitu korda. Nüüd natukene targem jälle.

Liiklusseaduse olulisemad muudatused

Autojuht. Ka autojuht peab kandma helkurit. Autojuht peab silmas pidama, et kui ta autost väljub, muutub ta jalakäijaks. Halva nähtavuse korral või pimedal ajal teel liikudes peab jalakäija kasutama helkurit või valgusallikat. Käed eemale mobiilist! Telefoni ei tohi enam käes hoida ka asulavälistel teedel. Samuti keelab seadus kõik teised juhtimist häirivad ja liiklusohutust vähendavad tegevused. Milliseid tegevusi täpsemalt selle all silmas peetakse, seadusest ei selgu.

Hädapeatuses kanna helkurvesti. Sügistalvise kaamose saabudes juhtub peaaegu igal aastal õnnetusi, kus hädapeatuse teinud juht on varjanud oma kehaga auto tagatuled ning teine juht on sõitnud talle otsa. Nüüd peab juhil olema käepärast helkurvest. "Helkurvesti ei tule selga panna siis, kui teed lihtsalt ihuhädade kergendamiseks metsapeatuse. Sellisel juhul piisab helkurist," lisavad liikluseksperdid Sirk ja Vane otsekui ühest suust.

Millised tuled lülitada sisse pimedas? Asulavälisel teel tuleb halva nähtavuse korral või pimedal ajal valgustamata teel peatatud või pargitud mootorsõidukil ja selle haagisel peale ääre- ja numbritulede kasutada ka ohutulesid. Peatatud või pargitud sõidukil ei tohi põleda lähi-, kaug- ega udutuled. Kui pikk on õige pikivahe? Kuival ja karedal teel on piisav pikivahe asulas 2 sekundit ja väljaspool asulat 3 sekundit. Seega sõites kiirusega 50 km/h, peaks hoidma asulas pikivahet 28 meetrit ehk ligi kuus autopikkust, sõites asulavälisel teel kiirusega 90 km/h, oleks sobiv vahemaa 75 meetrit. Pikivahe vähendamine on lubatud ainult möödasõidu alustamisel, mitte selle ootel eessõitja järel sõites.

Ära sõida mööda paremalt. Möödasõiduks peetakse nüüd manöövrit, mis ei käi alati läbi vastassuunavööndi, vaid on ka teisest sõidukist ettejõudmine, vahetades lihtsalt pärisuuna rida. Mööda tohib sõita ainult vasakult. Erand on möödasõit vasak- või tagasipööret sooritavast sõidukist. Seega, kui sõidad mitmerealise sõidutee kõige vasakpoolsemal rajal ja tahad enda ees aeglaselt liikuvast autost mööda sõita, pead algul reastuma parempoolsesse ritta, kuid kohe mööda sõita ei tohi. Aeglase sõitja sabas tuleb kõrvalreas sõita nii kaua, et ettejõudmist saaks pidada möödasõidu asemel möödumiseks kõrvalreas.

Juht ja alkohol. Nii teel kui ka väljaspool teed mootorsõidukit juhtides ei tohi juhi ühes veregrammis olla alkoholi 0,20 milligrammi või rohkem ning ühes liitris väljahingatavas õhus 0,10 milligrammi või rohkem. Teeandmine ühissõidukile. Asulateel, kus suurim lubatud kiirus on kuni 50 kilomeetrit tunnis, peab juht andma teed tähistatud peatusest välja sõitvale ühissõidukile. Kui lubatud sõidukiirus on suurem, peab sobivat hetke ootama buss. Teeandmine jalakäijale, jalgratturile, tasakaaluliikuri, pisimopeedi ja mopeedijuhile. Pööret sooritav sõidukijuht peab peale jalakäija andma teed ka jalgratturile, tasakaaluliikuri juhile ning pisimopeedi ja mopeedijuhile, kes ületab sõiduteed, millele juht pöörab. Reguleerimata ülekäigurajale lähenedes peab juht sõitma sellise kiirusega, mis on piisavalt väike, et mitte ohustada jalakäijat, kes on astunud või astumas ülekäigurajale. Juht peab jalakäijale teed andma. Sõna “astumas” tähendab jalakäija poolt oma tegevuse või hoiakuga väljendatud soovi sõiduteed ületada.

Uks kinni! Sõidutee- ja jalgrattarajapoolne uks ei tohi olla avatud kauem, kui see on vajalik sõitjate sisenemiseks või väljumiseks. Möödumine teistest liiklejatest. Juht peab sõitma piisavalt väikese kiirusega ja vajaduse korral seisma jääma, kui ta möödub:
1) teel või tee läheduses olevast lapsest;
2) teel olevast lastebussist, millel on sisselülitatud ohutuled;
3) valge kepiga või juhtkoeraga pimedast jalakäijast;
4) jalakäijast, kellest on näha, et puude või haiguse tõttu on tema liikumine takistatud või häiritud. Sõidukijuht peab andma teed sõiduteed ületavatele lastele lasterühma saatja märguandel.

Kus tohib laadida veost? Kõnniteel võib juht peatada sõiduki veose laadimiseks, kuid mitte lähemal kui 15 meetrit ühissõidukite peatuskohast ning jättes jalakäijale vabaks vähemalt 1,5 meetri laiuse käiguriba. Ettevaatust õuealal! Laps tohib õuealal mängida kogu selle ulatuses. Sõidukijuht peab olema õuealal eriti tähelepanelik ja ettevaatlik. Juhindu kollastest joontest. Ajutise (kollase) ja alalise (valge) teekattemärgise vastuolu korral tuleb juhinduda ajutisest teekattemärgisest. Kõik peavad kandma turvavööd

Sõiduauto juhil ja kõigil sõitjatel nii esi- kui ka tagaistmel on kohustus kinnitada turvavöö. Nõue laieneb kehtiva reeglistikuga võrreldes ka taksojuhile ja takso tagaistmel sõitjatele ning sõiduõpetajatele. Turvavöö saab olla lahti vaid veekogule rajatud jääteel ja kui tööülesande täitmine on seotud peatustega, mille vahemaa ei ületa 100 meetrit või kui isikul on kaasas arsti kirjalik otsus turvavöö kasutamise vastunäidustuse kohta.

Kuidas tohib sõidutada lapsi? Last ei tohi süles sõidutada. Ainus erand on alla kolmeaastase lapse sõidutamine takso tagaistmel tingimusel, et last süles hoidev sõitja on turvavööga kinnitatud ja tema süles on üks laps. Vanemate laste sõidutamisel takso tagaistmel tuleb kasutada turvavöö patja ja täiskasvanu turvavööd.

Peatugi peab toetama pead kuklast. Juht on kohustatud enne sõidu alustamist veenduma, et temal ja sõitjatel on peatugi reguleeritud selliselt, et see toetaks pead kuklast, ja mitte sõidutama sõitjat, kes pole seda nõuet täitnud.

Mopeedijuht. Registreerimine, juhiluba jms. Mopeed peab olema registreeritud ning sellel peavad olema riiklikud registreerimismärgid. Samuti peab mopeed vastama kehtestatud tehnonõuetele. Mopeedidele laieneb ka kohustuslik liikluskindlustus. Enne seaduse jõustumist kasutusel olnud mopeedid peavad saama registreeritud ühe aasta jooksul. Mopeed ja mopeediga võrdsustatud sõiduk ei pea olema registreeritud, kui mopeedijuhi alaline elukoht ei ole Eestis.

Mopeedijuhid peavad olema läbinud koolituse autokoolis ja neil peab olema mopeedi või muu kategooria mootorsõiduki juhiluba. AM-kategooria (mopeed) juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari. Kuni 2013. aasta 1. jaanuarini ei nõuta juhiluba isikutelt, kes on praegu 16-17aastased. Mopeedi ja mopeediga võrdsustatud sõiduki juhtimiseks ei nõuta juhiluba isikult, kelle alaline elukoht ei ole Eestis.

Sõidutee ületamine. Sõiduteega lõikumise kohale mööda jalgrattateed lähenev mopeedijuht peab vähendama kiirust ja ületama sõidutee jalakäija tavakiirusega. Nagu ka jalgrattur. Peatuses jalakäijale teeandmine. Mopeedijuht peab jalgrattateel sõites andma teed trammi- või bussipeatuses seisvale ühissõidukile minevale või sellelt tulevale jalakäijale. Nagu ka jalgrattur. Kiirus. Mopeedijuht ei tohi sõita kiiremini kui 45 kilomeetrit tunnis. Möödasõit. Mopeedijuht võib mööduda seisvast või aeglaselt liikuvast sõidukist paremalt, kui selleks on piisavalt ruumi ja selle sõiduki juht ei ole andnud märku parempöördeks.

Jalgrattur. Kiiver. Alla 16aastased lapsed peavad teel sõites kandma kinnirihmatud jalgratturikiivrit. Tuled. Pimedal ajal peab jalgrattal põlema nii esi- kui ka tagatuli. Helkurist enam ei piisa. Sõidutee ületamine. Sõiduteega lõikumise kohale mööda jalgrattateed lähenev jalgrattur peab vähendama kiirust ning ületama sõidutee jalakäija tavakiirusega.

Ülekäigurajal. Ülekäigurajal võib sõidutee ületada jalgrattaga sõites, kuid jalgratturil ei ole eesõigust. Jalakäija läheduses. Jalakäija vahetus läheduses tohib jalgrattaga sõita jalakäija tavakiirusega. Kõnniteel ja kergliiklusteel sõites ning ülekäigurada ületades ei tohi jalgrattur ohustada jalakäijat. Jalgrattaga ja pisimopeediga neile liiklemiseks ettenähtud teel sõites tuleb anda teed trammi- või bussipeatuses ühissõidukile minevale või sellelt tulevale jalakäijale. Samad nõuded kehtivad ka tasakaaluliikuri juhile. Tasakaaluliikur on ühe inimese vedamiseks mõeldud elektri jõul liikuv isetasakaalustuv kaherattaline üheteljeline sõiduk.

Kõnniteel. Kõnniteel tohib jalgrattaga sõita alla 13aastane jalgrattur ja tema kuni kaks saatjat ning väikelast rattatoolis sõidutav jalgrattur. Kui sõiduteel sõitmine on tee seisukorra tõttu oluliselt raskendatud, võivad kõnniteel sõita kõik jalgratturid. Sõiduteel. Sõiduteel peab jalgratta ja pisimopeediga sõitma võimalikult selle parema ääre lähedal. Erandiks on vaid ümberpaiknemine vasak- või tagasipöörde sooritamiseks. See nõue eeldab ühtlasi, et sõidetakse ühes reas üksteise järel. Täiskasvanud isiku vahetu järelevalve all võib sõiduteel jalgratast juhtida vähemalt 8aastane laps. Sel juhul ei ole lapsel juhiluba nõutav, kuid täiskasvanu vastutab lapse ohutuse ja liikluses õige käitumise eest.

Pisimopeed ja tasakaaluliikur. Pisimopeedi võib juhtida vähemalt 14aastane isik. 14- ja 15aastasel pisimopeedijuhil peab olema kaasas jalgratturi juhiluba. Pisimopeedijuht ei tohi sõita kiiremini kui 25 kilomeetrit tunnis ning tasakaaluliikuri juht kiiremini kui 20 kilomeetrit tunnis. Tasakaaluliikuriga võib sõita kõnniteel, jalgteel, jalgratta- ja jalgteel, jalgrattateel ja jalgrattarajal.

Rulataja, rulluisutaja ja teised liiklejad. Rula, rulluiske või -suuski, tõukeratast või -kelku või muid sellesarnaseid vahendeid kasutav jalakäija ei tohi ohustada kõnniteel ning jalgratta- ja jalgteel jalakäijat või ratastoolis liikujat.

Jalakäija. Helkur. Halva nähtavuse korral või pimedal ajal liigeldes peab jalakäija kandma helkurit või taskulampi ka asulas ja linnas. Rulatajad, rulluisutajad ja -suusatajad, kelgutajajad. Rula, rulluiske või -suuski, tõukeratast või -kelku või muid sellesarnaseid vahendeid kasutav jalakäija peab sõidutee ületama jalakäija tavakiirusega.

Ülekäigukoht. Liiklusseadusesse uue mõistena toodud ülekäigukohal sõiduteed ületades ei ole jalakäijal sõidukijuhi suhtes eesõigust, välja arvatud juhul, kui jalakäija ületab ülekäigukohal sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab. Ülekäigukoht on sõidutee, jalgrattatee või trammitee ületamiseks jalakäijale ettenähtud teeosa, kuid seal puudub ülekäigurajale vastav märgistus (valged triibud). Jalakäija tunneb ülekäigukoha ära selleni viivate ja teisel pool sõiduteed jätkuvate jalakäijaliikluseks ettenähtud teede järgi.

Jalakäija ja rattatee. Kui liiklustihedus võimaldab, tohib jalakäija liikuda ka jalgrattateel, takistamata jalgratta-, tasakaaluliikuri, mopeedi- ja pisimopeediliiklust. Ratas käekõrval. Jalgratast, tasakaaluliikurit, pisimopeedi, mopeedi või mootorratast käekõrval lükkav jalakäija peab liikuma sõidutee pärisuuna ääre lähedal, võimaluse korral väljaspool sõiduteed. Oluline on tähele panna, et erinevalt maanteel selle vasakus ääres liikumise üldisest nõudest peab sõidukit käekõrval lükkav jalakäija liikuma sõidutee paremas ääres. Seda põhjusel, et sõidukitel olevad valgustusseadmed ei eksitaks teisi juhte.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...