3. mai 2012

Ilmus infoteatmik "Abiks puudega inimesele 2012"

Talvekuud on läbi, infoteatmik on valmis. Tegelesin teatmiku koostamise, täiendamise ja korrigeerimise tähe all kohe mitu nädalat. Sellele järgnes koos Taunoga kärpimine, et materjal raamatusse ära mahuks ja siis pani selle Regina Lind vene keelde ümber. Korrigeeriti ja kujundati ja valmis see sai. Nii armas on teine ja endalgi ilus lehitseda. Kellel veel küsimusi on, siis võib need mulle saata. Sotsiaaltöö on pidevas arengus ja informatsioon kiiresti muutuv. Tahan olla abiks ikka, kui inimesed pöörduvad ja küsija suu pihta ei lööda.

Tallinna Puuetega Inimeste Kojal valmis infoteatmik "Abiks puudega inimesele 2012", mis on suunatud eeskätt puuetega inimestele ja nende lähedastele. Teatmikusse on koondatud ülevaatlik info nii riiklikest kui ka Tallinna linna poolt pakutavatest puuetega inimestele suunatud teenustest ja toetustest. Lisaks leiab teavet Tallinna Puuetega Inimeste Koja ja tema 22 liikmesorganisatsiooni kohta, mis aitab saavutada kontakti inimestel, kes soovivad liituda puuetega inimeste ühingutega. Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Tauno Asuja: "Infomaterjal annab kompaktse ülevaate erinevatest teenustest ja toetustest, mida puudega inimestel on võimalik taotleda. Eeskätt püüame teatmiku abil suurendada nende puudega inimeste teadlikkust, kes ei oma ligipääsu internetis leiduvale infole ja seetõttu ei pruugi oma õigustest ja võimalustest piisavalt teadlik olla, kuna infot uute teenuste ja toetuste kohta tuleb pidevalt juurde."

Eestikeelse trükise tiraazh on 1000 eksemplari ning venekeelsel 700. Infoteatmikke jagatakse Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59), Tallinna linnaosade sotsiaalhoolekande osakondades ning Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7). Elektroonilisel kujul on materjal kättesaadav Tallinna Puuetega Inimeste Koja veebilehel: www.tallinnakoda.ee Infomaterjali väljaandmist rahastas Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. Tallinna Puuetega Inimeste Koja eesmärgiks on kaitsta ja esindada puuetega inimeste huve Tallinna tasandil. Koda on katusorganisatsiooniks 22-le Tallinna puuetega inimeste ühingule. Tallinnas on kokku ligi 24 000 puudega inimese, kellest 4700 kuulub Koja liikmesorganisatsioonidesse.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...