2. mai 2012

Jaanuarikuu Mustamäe sotsiaalkomisjonis


24. jaanuaril toimus Mustamäe Halduskogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek, mille teemaks oli Mustamäe Linnaosa Valitsuse eluasemekomisjoni tööst ülevaate saamine 2011. aastal ja I poolaasta tööplaanbi teemade arutelu. Ettekandjaks oli kutsutud Mustamäe linnavarasektori juhataja Elle Arusoo. Ta selgitas lühidalt, et arvele on võetud eluruumitaotlejana 458 leibkonda või üksikisikut. Neist  Tallinna Linnavolikogu määrusega 17.10.2002.a. määruse nr 56 alusel on arvele võetud 26 on lastekodust ellusuunatavat, 36 kinnipidamisasutusest vabanenut, 150 muudel sotsiaalsetel põhjustel taotlejat. Tallinna Linnavalitsuse 22.02.2010.a. määruse nr 17 alusel on arvele võetud 161 noort peret, 23 linnale vajalikku töötajat. 2011dal aastal majutati ümber kaasomandis oleva elamu Vilde tee 90 IV-korruselise osa elanikud ja käesoleval ajal kavandatakse kaasomandi lõpetamist. Tallinn Linnavalitsus võttis 11.02.2012.a. vastu protokollilise otsuse üksikkorterite müümise kohta. Eluruumi 1 m2 hind on 770 eurot Mustamäel. Mustamäe LOV valitsemisel on 73 üksikkorterit. Üürnikud saavad esitada avaldusi kuni 31.11.2012.a. Keskmine korteri suurus on 45 m2. Kui inimesed on avaldanud soovi osta, siis valmistatakse ette Linnavolikogu otsus ja 1 aasta jooksul võib müüa tingimusel, et makstakse enne tehingu vormistamist.

1.01.2012 seisuga oli 24 üürnikul kokku võlgu 13 300 eurot. 12 võlglase võlgnevus ületab 3 kuu määramise ja nende võlg kokku on 12 100 eurot. 1 võlglase osas on tehtud otsus eluruumist väljatõstmiseks. 6 isikut on sõlminud maksegraafiku võlgnevuse tasumiseks, kuid 2 neist ei täida võetud kohustusi. Tundsin huvi kuhu need Vilde tee 90 elanikud paigutati ja saime teada, et sotsiaalmajutusüksustesse ja teistesse majadesse. Sotsiaalmaja järjekorras on 50 inimest ja võtame järjekorda neid, kellel on kõrvalabi vajadus, selgitas Maarika Lillemäe. Kõige suurem probleem on liikumispuudega inimesed, kes ei ole ratastoolikasutajad, kuid kellel on raskusi treppidel liikumisega ja neid ei saa majutada majadesse, kus puudub lift. Akadeemia tee 34 elavad 2 ratastoolis meest. Suurim probleem on see, et linnal ei jätku rahalisi vahendeid sotsiaalkorterite remondiks, korra järgi on, et linnavaraamet peab remontima. Praegu linn leiab Kopli liinide 50 perele majutamiseks kortereid.  Ümber majutamine on raske. Linnal on vaja, et inimesed saaksid elada. Kui inimene vajab toetatud elamist, siis ta läheb Tuulema SMÜsse, seal on turvalisus organiseeritud. Matti Tarum küsis, et kui inimene üürib, kuid korteri omanik ei soovi teda sisse kirjutada, siis kuidas inimesi registreeritakse ja Maarika Lillemäe selgitas, et kui inimene teeb taotluse ja märgib ära oma elukoha, siis registripidaja teeb järelpärimise ja kui selgub, et korteriomanik ei nõustu, siis registreeritakse inimene linnaosa täpsusega. Mark Levin tundis huvi, et mis saab siis, kui inimesed ei taha minna pakutud korteritesse ja Elle Arusoo vastas, et inimestele, kes olid järjekorras pakuti võimalust, et minna vaatama Raadiku tänava kortereid, kuid oli inimesi, kes keeldusid ja ei nõustunud piirkonnast ära kolima. Inimeste nõudmised on erinevad. On inimesi, kes ei taha minna varjupaika. Maarika Lillemäe rääkis, et korter või maja läheb remonti, siis linn peab leidma või kui inimene leiab, siis linn maksab üüri kinni. Keerulisem on nendega, kes on nt Soomes tööl ja korter on vaja vabastada, siis koostatakse juurde akt.

Tööplaan I poolaastaks:
Jaanuar - eluasemekomisjoni tööst ülevaade
Veebruar – Sotsiaaltoetustest ülevaade 2011.a. kohta
Märts – Tutvumine Mustamäe dementsete päevahoiuga
Aprill – Ülevaade võlanõustamisest Mustamäel
Mai – Kohtumine Mustamäe sotsiaalkeskuse tegevusega
Juuni – Tutvumine Tuulemaa sotsiaalmajutusüksuse tööga. 

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...