29. detsember 2012

Maksumäärad 2013 (koos muudatustega)

Mulle käib selliine hea infokiri, milleks on palk.ee lehe uudised. Täna siis sellised uudised järgmise aasta maksumäärade kohta, mille avaldas Maksu- ja Tolliamet. Rohkem uudiseid loe siit.
 
2013. aasta maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus. 

* Tulumaksu kinnipidamise määr on 21%. 
* Maksuvaba tulu on 144 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus). 
* Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 192 eurot kuus (rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad). 
* Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus). 

* Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 290 eurot (2012. aastal kehtinud 278,02 asemel), st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 95,7 eurot kuus. 

* Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 2%, tööandjale 1%. 

* Kogumispensioni makse määr on 2%. 

* 2012. aasta detsembrikuu eest töötasu ja muude tasude ning sellelt arvestatavate/kinnipeetavate maksude ja maksete arvutamisel tuleb meeles pidada, et vastavalt maksuarvestuse kassapõhisele printsiibile juhul, kui töötasu detsembrikuu eest makstakse välja jaanuaris, siis tuleb maksud ja maksed arvestada 2013. aasta määrades ja deklareerida jaanuarikuu eest esitataval maksudeklaratsiooni vormil TSD (esitamise tähtaeg 10.veebruar 2013). 
Kui aga detsembrikuu töötasu makstakse välja detsembris, siis tuleb maksude ja maksete arvestamisel/kinnipidamisel rakendada 2012. aasta määrasid ja deklareerida maksud ja maksed 2012.a. detsembrikuu eest esitataval vormil TSD (esitamise tähtaeg 10. jaanuar 2013). 

2 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Mis tähendab "rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus"?

Kas ilma spetsiaalset avaldust tegemata enam miinimumilt võetud tulumaksu tagasi ei saa?

Tiia Tiik ütles ...

kui sa tahad maksusoodustust saada, siis tööandjale tuleb teha 1 x avaldus, sama kehtib ka pensionameti puhul. Kui see on eelnevatel aastatel tehtud, siis uut avaldust esitama ei pea. Samas kui inimesel on mitu tööandjat, siis seda tulumaksusoodustust saab kasutada ainult ühe tööandja juures. Kui seda avaldust tehtud pole, siis saab igaaastase tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu tagasi.

Tuneesia reisi pilte läbi fotokaamera.

Reis toimus koos kalli õe Tiiuga 28.04.- 05.05.2023. Olen tänulik, et Tiiu mu reisile kutsus. See oli väga ilus reis Tuneesias.  Mälestused ...