16. detsember 2015

Tallinn investeerib erivajadustega inimestesse

Edastan Raepressi 16. detsember 2015 uudise.
 
Martinson: Tallinn investeerib erivajadustega inimestesse
 
Tänasel linnavalitsuse istungi järgsel pressikonverentsil tegi Tallinna abilinnapea Merike Martinson ülevaate puuetega inimestele suunatud tegevustest – käesolev aasta on Tallinna linnas kuulutatud Puuetega Inimeste Aastaks.
 
„Tallinna sotsiaalhoolekande keskmes on erivajadustega pealinlaste heaolu oluline parandamine, tagamaks senisest paremini teenuste vajaduspõhine kättesaadavus ning teenuse osutamise kaasaegsem keskkond,“ rõhutas Martinson. „Mõistagi on Tallinn oma tegevuste planeerimisel kaasanud paljusid puuetega inimesi, nende hooldajaid ja lähedasi.“
Arvestades puuetega inimeste arvu ja teenuste vajaduse suurenemisega on puuetega inimeste sotsiaalhoolekande eelarve suurenenud aastaga 628 803 euro võrra ehk 17%. Eelarve kasv väljendus oluliselt vajalike teenuste osutamiseks, sh transporditeenuse ja isikliku abistaja ning tugiisiku teenuse eelarve osas ning psüühikahäirega inimestele teenuste osutamiseks. 2014. aastal oli linna eelarves puuetega inimeste hoolekande korraldamiseks eraldatud 3 619 523 eurot, 2015. aastal aga 4 248 326 eurot. Järgmiseks aastaks on planeeritud eelarve suurus 4 455 703 eurot, st kasv on 207 377 eurot, ehk ligi 5%. Martinsoni sõnul tehti käesoleva aasta eelarvest ka hulgaliselt puuetega inimestega seotud investeeringuid.
Raekotta paigaldati invatõstuk, aasta lõpuks valmib invalift linnavalitsuse hoones (Vabaduse väljak 7) ning linnavolikogu hoones valmib lift tuleva aasta esimeses kvartalis. 
„Lõpule viidi Tugikeskus Juks A-korpuse renoveerimine (Kadaka tee 153), mis võimaldab oluliselt parandada vaimupuudega inimestele teenuste kättesaadavust ja teenuse kvaliteeti,“ ütles abilinnapea. „12. juunil avatud Tugikeskue Juks kolme erineva keskuse ühendamine ühte majja tagab teenuste paindlikuma ja ratsionaalsema teenuse osutamise korralduse.“
Sügise hakul avati Irus Tallinna Vaimse Tervise Keskuse ööpäevaringne majutusüksus (Hooldekodu tee 2), kus on võimalik pakkuda kogukonnas elamise teenust 18 esmahaigestunud noorele. „Teenus on ennetav, st eesmärk on hoida ära kroonilise psüühikahäire väljakujunemine,“ selgitas Martinson.
Uue teenusena alustati omastehooldajate asendushoolduse teenuse osutamist MTÜ Koduhoolduskeskus Certis poolt. „Selle eesmärk on omastehooldajate hoolduskoormuse vähendamine lühiajalise puhkuse ja vaba aja võimaldamiseks ning eelarves on selleks planeeritud 20 000 eurot,“ täpsustas abilinnapea.
Koostöös Tallinna Botaanikaaiaga avati uus ekspositsioon „Meelte Aed“, mis võimaldab meelepuudega inimestel tajuda ja kogeda looduse väärtusi.
Samuti korraldati infoseminare puuetega inimeste tööhõive küsimuses, mis on seotud riigi poolt algatatud töövõime reformiga. Seminarid viidi läbi koostöös linna- ja riigiasutustega ning vastavate Tallinnas tegutsevate mittetulundusühingutega. Toimusid koolitused omastehooldajatele, hooldustöötajatele ja puudega inimeste valdkonna spetsialistidele.
Käimas on ka avatud hankemenetlusega tellitud puuetega tallinlaste toimetulekut käsitlev sotsiaaluuring, mis peab valmima tuleva aasta veebruaris. Uuringut teostab OÜ Saar Poll ning selle tulemused saavad Merike Martinsoni sõnul vajalike teenuste arendamise ja uuendamise aluseks.
Koostöös puudega inimeste organisatsioonide ja ühenduste esindajatega ning linna ametiasutustega töötati välja Tallinna ligipääsetavuse tegevuskava, mis on plaanis esitada 2016. aasta jaanuaris linnavalitsusele heaks kiitmiseks.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...