22. detsember 2015

Töötukassa uus teenus - tööalane rehabilitatsioon

Vaimupuu ajakiri jagab järgmise aasta kohta olulist infot, mis puudutab tööealiste rehabilitatsiooniteenuse muutusi.

Töötukassa uus teenus – tööalane rehabilitatsioon

Tekst: Erko Vanatalu, Töötukassa avalike suhete juht, detsember 2015

2016. aastal hakkab Eesti Töötukassa pakkuma tööalase rehabilitatsiooni teenust. Teenus on mõeldud inimestele, kel on vähenenud töövõime tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seepärast tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi.
Tööalase rehabilitatsiooni teenus valmistab puudega inimest ette tööeluks ja toetab tema tööleasumist või töötamist.
Teenust saate taotleda, kui:
  • olete tööealine (vanuses 16 – pensioniiga);
  • Teil on osaline töövõime, puue või püsiv töövõimetus;
  • Te töötate, õpite, olete ettevõtja, osalete ajateenistuses või olete registreeritud töötu.
Rehabilitatsiooniteenus on põhjendatud eelkõige siis, kui puue või terviseseisund takistab inimese tegemisi mitmes erinevas valdkonnas – näiteks on probleeme nii liikumisel, suhtlemisel kui nägemisel. Seetõttu vajab ta samaaegselt mitme eri spetsialisti ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.
Rehabilitatsiooniteenuse vajadust hindab töötukassa juhtumikorraldaja, kes on saanud rehabilitatsioonivaldkonna koolituse. Koos temaga lepitakse kokku rehabilitatsioonil osalemise eesmärk, mis pannakse kirja individuaalsesse tegevuskavasse. Teenuse vajaduse hindamiseks tuleb pöörduda oma kodukoha töötukassa esindusse.
Kui teenuse vajadus on hinnatud, aitab juhtumikorraldaja valida sobiva teenuseosutaja. Teenusele registreerimisel tuleb kindlasti teada anda, et ollakse töötukassa klient.
Tööalase rehabilitatsiooni tegevused toetavad nii füüsiliste kui ka vaimsete võimete arendamist. Füüsilisi võimeid toetavad eelkõige tegevusteraapia, füsioteraapia, loovteraapia ja kõneteraapia; vaimseid võimeid eripedagoogi, logopeedi, sotsiaaltöötaja ja psühholoogi teenused.
Teiste tervishoiuteenuste, taastus- ja sanatoorse ravi saamiseks peab pöörduma oma pere- või eriarsti poole.
Rehabiliteerivate tegevuste peamine sisu ja eesmärk on:
  • Arendada puude või tervisehäirega toimetulekuks vajalikke oskusi ja töövõimet: näiteks abivahendite kasutamine, liikumise ja suhtlemise kergendamine jms. 
  • Toetada töölesaamist ja töötamist: konkreetse puude või terviseseisundiga sobivate tööde väljaselgitamine, vajalike abivahendite leidmine, töövõtete õpetamine, tööandja nõustamine jms.
Selleks et inimene jõuaks tööturule või oleks valmis tööd otsima, peab ta esmalt toime tulema oma igapäevaeluga. Seepärast on rehabilitatsiooniteenuse osaks vajadusel ka igapäevaoskuste ja -toimingute õpetamine, nagu näiteks liikumine, orienteerumine, suhtlemine ja muu ühiskonnas osalemine.
Tööalase rehabilitatsiooni tegevused toimuvad isiku vajadustest lähtuvalt kas individuaalselt või grupis.
Töötukassa ostab tööalase rehabilitatsiooni teenust Sotsiaalkindlustusameti tegevusloaga asutustelt, kes on avaldanud soovi koostööks töötukassaga. Töötukassa tasub teenuse osutajale tööalase rehabilitatsiooni eest vastavalt iga inimese vajadustele, kuid mitte rohkem kui 1800 eurot kalendriaastas.
Iga tööalase rehabilitatsiooni teenusel osalemise päeva eest maksame sõidu- ja majutustoetust 10 senti kilomeetri eest, kuid mitte rohkem kui 26 eurot päevas. Toetus arvutatakse kodu ja teenuse toimumiskoha kahekordse vahemaa alusel, kuludokumente töötukassale esitada ei ole vaja. Kui teenusel käiakse kodust kaugemal, võib toetust kasutada nii majutuse eest tasumiseks kui ka edasi-tagasi sõiduks.
Lisainfot leiab www.tootukassa.ee. 

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...