12. aprill 2016

Hea teada: Töölesõidu toetus Töötukassast

Töötukassa on seoses töövõimereformiga alates 2016.aasta algusest pakkunud abi tööle sõidu toetuse näol vähenenud töövõimega inimesele. Loe edasi (siit). 
Kui te ei saa oma puude või tervisehäire tõttu käia tööl ühistranspordiga, vaid peate selleks kasutama isiklikku sõiduautot, taksot või eritransporti, hüvitab töötukassa teile osaliselt töölesõiduga seotud lisakulud. Kulud hüvitatakse, kui see on vajalik teie tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks.

Töölesõidu toetuse maksmisel arvestab töötukassa, et inimene peab olema vähenenud töövõimega ja ta peab olema töötav isik (ka vanaduspensioni saav puudega inimene). Kui need tingimused on täidetud ja inimesel on põhjendatud toetuse vajadus, siis on tal õigus töölesõidu toetusele.

Töölesõidu toetuse taotlemiseks esitage töötukassale avaldus (avalduse vormi leiate paremalt infokastist) e-posti või posti teel või töötukassa esinduses kohapeal. Avalduses tuleb põhjendada, miks te ei saa puude või terviseseisundi tõttu kasutada tööl käimiseks ühistransporti. Kui te juba töötate, tuleb täiendavalt selgitada, kuidas te seni olete saanud tööl käia. Töölesõidu toetust makstakse teie tööle asumise päevast või juba töötamise korral avalduse esitamise päevast alates. Toetuse saamise tingimuseks on töötamine. See, mida töötamise all mõistetakse, on kirjeldatud paremal infokastis mõistena "Töötamine"
 
Toetust makstakse kuni 12 kuu eest kolme aasta jooksul. See tähendab, et te ei pea seda järjest ära kasutama. Näiteks võite toetust vajada ainult talvekuudel.
Toetust makstakse 93 senti kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 26 eurot ühe päeva eest ja 300 eurot kuus. Toetuselt arvestatakse maha tulumaks.
Töölesõidu toetust saate kord kuus iga eelmisel kuul tööl käidud päeva eest tagantjärele. Selleks peate töötukassale esitama iga kuu 10. kuupäevaks tööandja allkirjaga tõendi (tõendi vormi leiate paremalt infokastist) teie eelmisel kuul töötatud päevade kohta. Oluline on tähele panna, et avaldusel peate märkima tööandja tõendi allkirjastaja nime ja ametinimetuse ning see peab hiljem esitatud tõendiga sama olema. Juhul kui need andmed erinevad, küsime teilt täpsustusi.  
 
Töötukassa ei hüvita töölesõidu kulu, mille hüvitab teile kohalik omavalitsus. See tähendab, et me ei saa maksta teile toetust päevade eest, kui kohalik omavalitsus korraldab teile eritransporditeenuse tööl käimiseks, samuti selle summa ulatuses, mille omavalitsus maksab teile transpordi tellimiseks, et saaksite kodu ja töö vahel liikuda. Töölesõidutoetuselt ei arvestata maha summat, mille olete saanud omavalitsuselt näiteks arsti juures, mõnel teenusel või toidupoes käimiseks. 
 
Kui olete taotlenud Sotsiaalkindlustusametist töötamistoetust ning kasutate seda tööl käimisega seotud transpordikuludeks, siis arvestatakse see summa töötukassa makstavast toetusest maha. Töölesõidu toetuse arvutamiseks küsime andmeid teie kohalikust omavalitsusest ja Sotsiaalkindlustusametist. 

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...