22. oktoober 2009

Ma käisin koolis - Taas kooli projektiga

Kui koos klassijuhataja Evi Eliasega klassi sisenesime geograafia tunni alguses, siis minu poeg Rene ei suutnud seda uskuda. Uskumatu aga tõsi oli see, et olin jälle koolis. Põhjuseks ikka presidendi algatatud projekt "Taas kooli". Kui mulle ligi 2 nädalat tagasi ettepanek tehti, siis mõtlesin, et miks ka mitte. Tarvis oli vaid välja mõelda teema, millest 8. klassi lastele rääkida. Kokku tehti ettepanek ligi kümnele lapsevanemale. Alles jäi meid kolm, sest ka isad loobusid erinevatel põhjustel.

Üles ehitasime tunni nii, et esmalt rääkis Pille valikute tegemise oskusest ja selle olulisest rollis tulevikus. Ta tõi näiteid oma kooliajast, pedagoogidest, kes olid nõudlikud, kuid kes siiani meeles, sest neilt oli palju õppida. Siis rääkis ta veel õpilasfirmadest ja äriettevõtjaks oleisest peale töö kaotust. Teisena rääkisin mina, et sotsiaaltöötaja ja raamatupidaja. Tegelen ka raamatupidamisega. Sotsiaaltöötajad aitavad inimesi, kellel on toimetulekuraskused - nt lapsi, noori, alaealiseid õigusrikkujaid, töötuid, puuetega inimesi, eakaid, kodutuid, vangist vabanenuid. Kolmanda rääkis Aimi koolivormist, oma kooliajast ja vastastikkusest mõjust ja käitumisest. Kell kuulutas vahetunni algust veel ennem, kui meie lõpuni jõudsime. Ei hakanudki lastel igav ja meilgi ja õpetajatel oli põnev. Meile kingiti klassi poolt kollased roosid ja tänukiri. Pilti tehti ka.

Vabatahtlikuks olemisest.

Olen vabatahtlik olnud üle kümne aasta. See on andnud palju uusi kogemusi ja avardanud minu silmaringi. Minu esimene vabatahtliku kogemus oli 5. klassi õpilasena, kui käisin abiks lasteaias sõime lapsi riietamas õue minekuks. Veel mainin naabri koera hoidmist ja lillede kastmine, linetantsu laagris ja festivalil kaasa löömist, spordiüritustel ja laagrites olemisest.


Vabatahtlik tegevus on oma aja, energia või oskuste pakkumine vabast tahtest ja tasu saamata. Vabatahtlikud aitavad teisi või tegutsevad peamiselt avalikes huvides ja ühiskonna heaks. Oma pereliikmete abistamist ei loeta vabatahtlikuks tegevuseks. Vabatahtlik tegevus - nt lapsevanemad ekskursioonidel, õpilase abistamine õppimisel, Teeme ära, koerte varjupaik, Madonna kontsert, sügisjooks jalgratta parkla, uuskasutuskeskus. (vaata lisaks http://www.vabatahtlikud.ee/).


Vabatahtlikud muudavad oma väikeste ja suurte heategudega maailma. Veelgi olulisem on, et läbi selle muutub ka inimese enda maailm. Vabatahtlik tegevus pakub positiivset emotsiooni, vaheldust igapäevasele rutiinile, võimalust saada uusi väärtuslikke kogemusi ja teadmisi, ennast arendada ning avardada oma maailmapilti. Vabatahtlike päev on 5. detsembril. Oluline on vabatahtlikke tunnustada, motiveerida. Vabatahtliku pass on oluline CV lisana töökogemuste, oskuste, teadmiste, sinu aktiivsuse näitajana.


Rääkisin ka Euroopa noortevahetusest. Eesmärk on tutvuda võõra maa kultuuriga, inimestega, kindla sihtgrupiga, tasuta reisida ja saada uusi kogemusi, õppida ja õpetada keelt. Meie asutuses, Tallinna Puuetega Inimeste Kojas on teist aastat vabatahtlik. Esimesena oli Atanas Makedooniast ja teisena kuni suveni on Ines, kes on pärit Portugalis aga elab Hispaanias.


Miks ma tahan vabatahtlikuks hakata?

1) Kui palju aega saan ma pühendada vabatahtlikule tegevusele?
2) Mis valdkond mind huvitab?
3) Kas eelistan töötada üksi või koos teistega?
4) Mida on mul teistele pakkuda?


Vabatahtlikul on õigus loobuda vabatahtlikust tööst, kuid kui on kokkulepitud, siis on kohustus ka minna või teatada, kui mingid põhjused seda takistavad. sa saad teha midagi head ja kasulikku; saad ennast proovile panna, omandad uusi teadmisi ja oskusi, leiad uusi sõpru ja tuttavaid ja mis kõige tähtsam veedad oma vaba aega sisukalt ja lõbusalt.


Tallinn on Kultuuripealinn 2011. aastal. Selleks oodatakse paljude vabatahtlike abi, et oleks koos tegemise tunne, aidata kaasa vabatahtlikkuse populaarsuse kasvule Eestis ning anda programmis kaasalööjatele tegutsemiseks ka vajalikud teadmised ja oskused. Kultuuripealinna vabatahtlikud peegeldavad oma abivalmiduse, heatujulisuse ja pealehakkamisega kultuuripealinna suhtumist kõigile tallinlastele ja külalistele ning innustavad kohalikke seda suhtumist jälgima. Vabatahtlikud näitavad, et kultuuripealinna aasta on meie kõigi ühine pidu! Vabatahtlikud on kultuuripealinna nägu.


Minu jaoks oli see uus kogemus. Muuseas vabatahtliku tööna.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...