24. oktoober 2009

Ravikindlustuseta saab vaid hädapärast abi

Kui käid tööl või õpid või oled pisikese alla 3-aastase lapsega kodus, siis sa tead, et sul on haiguskindlustus aga kui sa kaotad töö, siis on algselt ravikindlustus paar kuud olemas. Edasi läheb juba keeruliseks. Keeruliseks on läinud paljude inimeste elu, kasvõi töötkaotuse pärast. Prognoositakse aasta lõpuks töötuid Eestis 100 tuhat. See on võikese riigi kohta hirmuäratavalt suur arv. Koledalt suur number. Üks on kindel, et kui tööd pole, siis on esmane minna töötukassasse. Seal ennast kirja panna ja uurida kas on võimalik saada töötuskindlustust, olla tööotsija, uurida pakutavaid tööturuteenuseid, koolitusvõimalusi ja tööpakkumisi. Sealt saab infot.

Tänases Postimees.ee Tarbija artikkel, millest ka siia tahan lõpuosa panna.
Ravikindlustuseta saab üksnes hädapärast abi
http://www.tarbija24.ee/?id=178833

Eestis on hinnanguliselt vähemalt 60 000 ravikindlustuseta inimest, kellele on tagatud vaid vältimatu arstiabi. Nii registreerimata töötus kui ka mustalt töötamine kasvatab kindlustamata isikute arvu iga päevaga. Suuremat uuringut, milline on ravikindlustuseta inimeste koosseis, pole Eestis tehtud juba viis aastat. Küll aga näitas statistikaameti 2004. aastal korraldatud leibkondade uuring, et ravikindlustuseta isikutest moodustasid enamuse registreerimata töötud.

Kuna kindlustamata inimestele on tagatud vaid vältimatu arstiabi, satuvad nad sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna peaspetsialisti Inna Vabamäe sõnul üldjuhul arsti juurde siis, kui vajavad intensiivsemat ravi, mis on kallim. Ravikindlustamata isiku ühe statsionaarse juhtumi kulu on umbes 17 protsenti suurem kui ravikindlustusega inimestel.

Osaline päästerõngas

Lisaks vältimatule arstiabile saavad haigekassa kindlustuseta inimesed ravi ka Ida-Tallinna keskhaigla hooldusravikliiniku alla kuuluvas ravikindlustamatute osakonnas. Paraku on see ainus omataoline osakond Eestis: kuigi stasionaarsete voodikohtade arvu on Tallinna linnavõimud tänavu seoses töötuse järjepideva kasvuga suurendatud viie võrra, s.o veerandsajani, ei pruugi ka see probleeme täielikult lahendada. Hooldusravikliiniku juhataja Jüri Ennet tunnistas, et voodikohti võiks nende asutuses praegusest rohkemgi olla, ent kui võrrelda seda ravikindlustusega inimeste arstiabi kättesaadavusega, on kõik proportsioonis.

Tallinna kesklinnas Magasini tänaval asuvas majas ravitakse väga palju kodutuid inimesi, kuid ravikindlustamatute osakonna vanemõe Svetlana Rätsepso sõnul on viimasel ajal nende patsientide seas üha rohkem täiesti tavalisi inimesi. Samuti tuleb ennast ravima palju alkoholismi tõttu töötuks jäänud noori, keda sageli õnnestub siiski tööellu tagasi suunata. Nii nende noorte kui ka kodutute pärast tuleb ravikindlustuseta haigete osakonnas palju tööd teha sotsiaaltöötajatel, kes peavad vajadusel aitama vormistada dokumente, leidma inimestele öömaja.

Ravikindlustuse reeglid

• Ravikindlustus kehtib töösuhte lõppedes veel kaks kuud. Et ravikindlustus ei katkeks, tuleb ennast ühe kuu jooksul pärast töösuhte lõppemist töötukassas arvele võtta, kuna ravikindlustus algab töötuna arveloleku 31. päevast.

• Ravikindlustus on tagatud kõigile töötukassas registreeritud töötutele ega sõltu ei eelnevast tööstaažist ega töösuhte lõpetamise põhjustest. Ravikindlustus ei ole seotud töötuskindlustushüvitise või töötutoetusega.

• Kui töötu ei ilmu kolm korda järjest talle määratud ajal töötukassasse vastuvõtule või keeldub mõjuva põhjuseta talle sobivast tööst, lõpetatakse tema arvelolek. Ravikindlustus kehtib kuu aega pärast seda, kui andmed töötukassas arveloleku lõpetamise kohta on kantud ravikindlustuse andmekogusse.

• Ravikindlustuseta inimesele on tagatud vältimatu arstiabi, Tallinnas saab lisaks pöörduda Ida-Tallinna keskhaigla hoolduskliiniku ravikindlustamatute osakonda aadressil Magasini 34, kus patsiente võtavad vastu sisearst, kirurg ja psühhiaater.

• Ligikaudu 40 protsendi töötuna arveloleku lõpetamiste põhjuseks on tööotsingu katkestamine, st lõpetatakse töötukassas kohalkäimine. Enamasti löövad käega need, kes ei saa enam mingit hüvitist ega toetust.

• Ainuüksi selle aasta üheksa kuuga oli selliseid arvelt maha läinuid pea 18 000, kellest hinnanguliselt kümnendik võib olla tegelikult tööle läinud, suurem osa on aga registreerimata töötud.
Allikas: töötukassa

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...