6. detsember 2011

Novembrikuu Mustamäe sotsiaalkomisjonis

Mustamäe Halduskogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjon pidas 21. novembril väljasõidu koosolekut ja tutvusime Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse tegevusega. Saime teada keskuse juhatajalt pr Eve Karmo, et tööd alustati 2.mail 2011 ühe ületulnud nimistuga Kalamajast ja patsiente oli nimistus 1300, nüüd on üle 1600. Teine oli nullnimistu, kus hetkel on 900 inimest. Arstil ei ole õigus abiandmisest keelduda ja teenindatakse ka Kauge 4 puuetega inimesi. Kes on võimelised liikuma, need suuname Magasini tänavale. Lastekodulapsi on palju, ka vastsündinuid on. Mõned perearstid ei oska tegeleda vastsündinutega, arvele võtmisel nõuame, et vähemalt üks vanem oleks siin. Ehkki alguses oli planeeritud ka 4 perearsti pluss pediaater, kuid selgunud on,  et pediaatrit võtta ei saa, sest on perearstikeskus. Samas on arste, kes on pahased, et miks meil pole pediaatrit tööl. Võiks olla pediaatri vastuvõtt. Epp Evard üle linna tuleb juurde, siis on jaanuaris 2012 meil 3 perearsti.   
Alar Sepp teatas, et perearstisüsteemi sisseviimises, uuringute alusel 4/5 ei tundnud end ettevõtjatena, Rohkem mudeleid. Eve Karmo selgitas, et ei saa olla hea perearst ja ettevõtja. Suureks probleemiks on nõutav perearstide 60 t koolitus. 01.06.2011 tuli meile Nõmme Halduskogu sotsiaalkomisjon, siis me juba töötasime ja kõik toimis. Tähtis on koostöö. Välja oli reklaamitud, et polikliinik hakkab töötama 6-el päeval nädalas, kuid see ei ole võimalik. Kalamaja haiged käivad Nõmmel arsti juures ja pidid olukorraga rahul olema, sest nad usaldavad oma arsti, on ka inimesi Harjumaalt ja saame hakkama. Väga palju tööd peab ära tegema, tõsiasi on see, et pole õdesid. Tervishoiukõrgkooliga on kokkulepitud. Varsti hakkab täituma 3000 inimest. Nõmme polikliinikus tegutsevad veel Mustamäe ja Nõmme, Hiiu ja Nõmme perearstid. Lisaks eriarstid – nahaarst, ajutiselt psühhiaater, kirurg, kõrva-, nina ja kurguarst,  naistearst, röntgen, hambaravi. Õed võtavad analüüsid ära.

Minu küsimuse peale, et kas on ka traumatoloog, siis selgus, et kirurg ise vastu. Keskuse juhataja arvas, et kõikides linnaosades peaksid olema sellised munitsipaalperearstikeskused. Haigekassa rahaga ära ei halda, nii vanadele, haigetele on probleem, et kust need perearstid leida. Kui nimistu suureneb, siis võtaks tööle abiarsti. Optimaalne on töötada 4 arstiga ja sel juhul saaks koolitusi organiseerida, puhkusi anda. Meil on hästi läinud ja siiani on olnud ainult 1 kaebus, mis seisnes selles, et tütar käis ennast koos emaga arvele võtmas ja siis ema esitas kaebuse, et miks seda tütre avalduse aluses tehti. See asi lahenes ära. Kiitusi oleme rohkem saanud ja inimesed on meie tööga rahul.

Tundsin huvi, et kas on ette näha, et talvekuudel tuleb rohkem koduvisiite eakatele? Eve vastas, et jaatavalt, sest meil on palju voodihaigeid. Terviseõde käib ka kodus. Õdesid on raske leida, sest isegi s 850 eurone palk ei motiveeri. Püüan vastu tulla noortele õdedele, sest töökogemus tuleb töökäigus.  Linnapoolne panus on 2/3. Lisaks vaktsineerimised, tasulised tõendid. Matti Tarum küsis, mille poolest munitsipaalperearst erineb teistest arstidest ja saime teada, et ideaalselt sobib see, kui linn ostab aparatuuri ja annab ruumid, siis perearstid hakkavad tööle. KOV teisi arste vallandada ei saa. Tallinn on palju toetanud perearste, remondi ja investeeringutega. Mida suurem on inimeste arv perearstinimistus, seda suurem on kasum. FIEde mõte ei olnud hea. Härra Tarum arvas, et ega eriarstide juurde minek ei ole aastatega vähenenud, seepärast see süsteem ei õigusta ennast. Omal ajal oldi Tallinnas polikliinikutesüsteemi lõhkumise vastu. Mark Levin teadis rääkida, et see perearstisüsteem on 3,2 korda kallim, kui polikliinikutes. Küsisin ka kuidas toimib koostöö haiglatega ja sain teada, et koostööd ei ole - Nõmmel ei ole ja ei tule sellekohast infot. Ka sünnitusmajast peaks info tulema, et laps on piirkonda sündinud.
Tahtsin teada saada kuidas on korraldatud taastusravi Nõmmel. Saime teada, et  taastusravile suunab taastusraviarst, kes võtab vastu Mustamäe Polikliinikus. Esmalt peab patsient sinna vastuvõtule pöörduma ja siis saab taastusravisse minna. Nõmmel siin majas on võimalik saada võimlemist ja massaazi. Suuremaid muresid on, et paneme rahad aktiivravi alla aga hooldusravis ja taastusravis on auk. Minu ettepanek on, et taastusraviarst võtaks inimesi näiteks kord nädalas või paar korda kuus vastu siin kohapeal, sest Mustamäe polikliinikus on piiratud ligipääs raske liikumispuudega inimestel. Milleks peab Nõmme inimene sõitma arsti vastuvõtule Mustamäele, kui lihtsam oleks arsti patsiente vastu võtta Nõmme polikliinikus kohapeal.
Eve Karmo selgitas, et perearstide esindaja dr Diana Ingerainen räägib, et tahavad patsientide arvu suurendada ühes nimistus. Ühelt poolt soovime kodanikke harida, endiselt pole tervishoiupoliitikat. Peale seda, kui KOV-idele anti õigus luua munitsipaalperearstikeskusi, siis peaksid keskustele nimistud kuuluma. Kuid samas on probleem, et kui perearst tahab lahkuda, siis ta lahkub koos oma nimistuga, sest nimistu on perearsti oma. Töö on huvitav ja mõte on hea, küsimus on selles, et kuidas saaks nii, et tervishoiuteenuse osutaja jääks poliitikast kõrvale. Seejärel tutvusime munitsipaalperearstikeskusega ja vaatasime Nõmme polikliiniku ruume. Maja on puhas ja remonditud.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...