13. detsember 2011

Ülevaade Tallinna invakomisjoni tööst

Tänane Raepressi uudis teatab ja kiidab koostöö eest. Sai endalgi seal esinevamas käidud koos Rita Goruskinaga Tallinna Invaspordiühingust septembrikuus. Selgitasime meie ühingu liikmete, liikumispuudega inimeste vajadusi, soove ja ligipääsetavust spordi ja vabaaja asutustele. Ligipääsetav peaks olema ka hind, mida puuetega inimesed suudavad maksta ja tingimused peaksid olema linnavalitsuse poolt kehtestatud selliselt, et puuetega inimesed saaksid spordiga tegeleda ja  nad ei oleks tõrjutud see tõttu, et ei leia endale kõrgelt kvalifitseeritud ja laiaprofiiliga kutsetunnistusega treenereid. Paraku on selliseid inimesi raske leida, sest oluline on individuaalne lähenemine treeningutes, järelvalve ja puuetega inimestega töötamise kogemus.

Uudis järgmine:
Raepress, 13. detsember 2011

Tallinna invakomisjon koguneb aastalõpukoosolekule

Kuus korda aastas kogunev Tallinna invakomisjon saab täna kell 12  kokku linna botaanikaaias, et teha kokkuvõtteid lõpule jõudva aasta tööst ning tutvuda botaanikaaia vaatamisväärsustega.

Tallinna linnavalitsuse invakomisjon on käesoleval aastal oma koosolekutel käsitlenud rohkem kui kümmet puuetega inimeste teemat ja probleemi, mille lahendamisel saavad linnastruktuurid kaasa rääkida. Neist olulisemateks on idee rajada  erivajadustega  noortele iseseisvaks elamiseks majutusüksusi koos tugiteenustega, liikumis- ja nägemispuudega inimestele hoonetele ligipääsetavuse kaardistamine ja 50 objekti invanõuetele vastavuse kooskõlastamine, eluruumide kohandamise vajadus kõikidest puudeliikidest lähtuvalt, puuetega inimestele hoolekandeteenuste mahud ja vajadused, vaba aja veetmise võimalused, muudatused puuetega laste hariduse korraldamisel seoses muudatustega seadusandluses, tehniliste abivahendite kättesaadavus jm. 

Invakomisjoni tööd juhtiv Tallinna abilinnapea Merike Martinson  peab puuetega inimeste organisatsiooni esindajate koostööd linnavalitsusega invakomisjoni tasemel väga oluliseks. „See on mõlemapoolselt vajalik, sest saame informeerida linnavalitsuse tegemistest ja vastu omakorda linna sotsiaalhoolekande tegevuse ja arengu planeerimiseks  olulist teavet puuetega inimeste esindajatelt,“ märkis Martinson, lisades et eriti tõhus on olnud koostöö linnaruumi ligipääsetavuse parandamisel puuetega inimestele ja see väljendub ka tulemuses. „Ühtegi Tallinna linna poolt ehitatud objekti ei võeta kasutusel ilma liikumispuuetega inimeste poolt testimiseta.“ 

Tallinna invakomisjoni kuuluvad  erinevate puuetega inimeste katusorganisatsioonide ja  linna erinevate ametiasutuste esindajad, samuti puuetega inimestele teenuseid osutavad sotsiaal- ja tervishoiuameti hallatavate asutuste juhid  ja  linnaosade sotsiaalosakondade juhatajad. Tallinna invakomisjoni koosolekud viiakse läbi erinevates puuetega inimeste asutustes, kus ühtlasi tutvutakse nende  tööga. Tänavu on koos käidud Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Nõmme Perearstikeskuses, Lasteaias Õunake ja Päevakeskuses Käo.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...