26. november 2012

Sotsiaalteenuste ja toetuste taotlemisest

Elu on täis üllatusi ja neid tuleb aina juurde. Minu juurde pöördus üks noor liikumispuudega naine ja andis täna sisse taotluse invatakso teenuse kasutamiseks. Küsisin siis sellelt tugiraamiga liikuvalt naiselt, et miks ta varem pole pöördunud ja et kas ta ei teadnud invatakso olemasolust. Vastus oli selline: ma teadsin küll, et on invatakso olemas aga ma arvasin, et kui taotlen invatakso teenust, siis äkki võetakse riiklik puude toetus ära. Ma siis selgitasin, et töövõimetuspension on asendus sissetulek puudega või töövõimetule inimesele. See inimene võib samal ajal saada ka riiklikku puudega inimese toetust ja veel mitmeid teisigi toetuseid ja kui on määratud töövõimekaotus 40 - 100%, siis on olemas ka haigekassa kindlustus ja riik maksab Pensioniameti kaudu ka invaliiduspensioni ehk töövõimetuse alusel töövõimetuspensioni ja lisaks ka puudetoetust.

Kui kohalik omavalitsus leiab võimalusi ja oma eelarvest rahalisi vahendeid, siis ta ka osutab sotsiaalteenuseid ise või ostab neid hangete ja lepingute alusel sisse. Jah meil on Tallinn suur kohalik omavalitsus ja siin on ka palju erinevaid teenuseid ja toetuseid nii lastega peredele, eakatele, puuetega inimestele ja teistele sihtrühmadele, kes abi vajavad (nt töötud, suured pered, kinnipidamisasutusest vabanenud, kodutud jne). Selleks, et abi või toetust saada on vaja ise seda taotlema minna või uurida näiteks Internetist võimalusi. Vajadused on suuremad kui võimalused, kuid invataksoteenus on küll selline sotsiaalteenus, mida Tallinnas raske ja sügava liikumispuude ja nägemispuudega inimestele osutatakse. Võiks rohkem olla, kuid hea on see, et paljud inimesed abi saavad ja nii pääsevad ligi avalikele teenustele: arsti juurde, ametiasutustesse, tööle ja ka arsti juurde või poodi. Seda invataksoteenust on linn toetanud juba üle 14. aasta. Sotsiaalnõustamine on teenus, mida osutatakse erinevates asutustes ja ka meil Tallinna Puuetega Inimeste Kojas on see teenus projektipõhiselt olemas. Samuti pakutakse seda sotsiaalhoolekande osakondades, rehabilitatsiooniasutustes ja ka suuremates haiglates. Pole olemas rumalaid küsimusi ja alati tasub pigem küsida, kui mõelda, et kas on või ei ole... Kel abi vaja, siis kutsun enda juurde kohale. Mõne lihtsama probleemi või küsimue korral olen infot andnud ka e-mailile või telefoni teel. Hea meel on mul nende inimeste üle, kes ise tegutsema on hakanud või siis nende tublide pereliikmete üle, kes oma vanavanemate või sugulaste pärast meie poole pöörduvad ja pärast tulevad ja tänavad, et oleme neile toeks saanud olla. Minu kontaktid on avalikud ja kui mure või küsimus on, mille kohta rohkem teada saada soovite, siis olge julged. Mina ootan ja hea oleks kui saaks ette registreerida, sest mõnikord lihtsalt on aega vaja, et rahulikult maha istuda ja rääkida, küsida, arutada erinevaid seaduseid, määruseid, toetuseid ja teenuseid. Abiks ikka.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...