14. aprill 2013

Töötukassa peab muutuma puudege inimesele kättesaadavamaks

Olen Eiki Netsoriga täiesti nõus sest ka oma magistritöös puutusin kokku inimeste arvamusega et töötukassa neid eriti ei aita ja sealt tööd leida on raske. Samas on riik loonud erinevaid meetmeid mis peakisd erivajadusega inimeste olukorda parandama ja tööhõivesse laskma siseneda. Paraku on ligipääsetavus halb töötukassa Tõnismäe osakonda, Endla 4. Seal ees pole kusagile parkida, sest selline võimalus puudub, lisaks on pkk maa bussipeatusest tulla, kui tulla nt Mustamäe poolt. Kaldtee on selline, mis ei vasta ehitusnõuetele jne. See registreerimine ja siis helistamine ja kohaletulek ei muuda puuetega inimesi aktiivsemaks ja ei motiveeri teenuseid kasutama. Rohkem on vaja paindlikkust, ümberõpet, nõustamst ja tööharjutust.

SDE pressiteade 11. aprill 2013Nestor: töötukassa reeglid tuleb muuta paindlikumaks 


Sotsiaaldemokraadid tahavad täna algatatud eelnõuga lihtsustada töötukassa reegleid sel moel, et pikaajaliste ja erivajadustega töötute tööleaitamine muutuks tulemuslikumaks. „Pikaajaliste töötute tööturule tagasitoomise peamiseks abinõuks on tööharjutused. Tänase korra järgi tohib töötukassa seda teenust sisse osta vaid riigihanke korras. Sel põhjusel ei saa mõnes Eesti piirkonnas, eriti Ida-Virumaal, kus töötus on tõsiseks probleemiks, inimestele abi pakkuda, kuna seal ei ole tasemel teenuse pakkujaid,“ selgitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Eiki Nestor. „Meie eelnõu annab töötukassale õiguse pakkuda ka ise tööharjutuse teenuseid, et inimesed saaksid kõikjal Eesti vastavat tuge.“ Nestori sõnul on töötute tööleaitamine on kõige tõhusam siis, kus see toimub omas kogukonnas ning koostöös omavalitsuse ja kohalike tööandjatega. Tööturuteenuste ja toetust seaduse muudatuste eesmärgiks on inimese toimetuleku ja töölesaamise väljavaadete parandamine, kinnitas Nestor.


Abiks tööotsimisel on töötukassa.

Teenused puude või pikaajalise tervisehäirega inimestele


Puude või pikaajalise tervisehäirega inimestele suunatud tööturuteenuste eesmärgiks on puudest või terviseseisundist tingitud takistuste kõrvaldamine töökoha saamisel ja töötamisel.
Kõigi teenuste vajadust hindab juhtumikorraldaja, kaasates vajadusel eksperte.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...