30. aprill 2013

Töövõimetuse reformist

Nüüd on selgunud, et muudatused tulevad 2015 aasta alguses ja suured ettevalmistused on käimas. Puudega inimeste arv on aastatega kasvanud. Sotsiaalkindlustusameti andmetel oli seisuga 01.01.2013 Eestis 137 710 puuetega inimest (10,7% rahvastikust) ja see arv suureneb iga aastaga.Puuet ja lisakulutusi määratakse lastele, tööealistele ja eakatele.

Töövõimetust määratakse tööealistele inimestele (endise nimetusega grupid ja invaliidsuspenison), asendussissetulekuna. Püsiva töövõimekaotuse olulisemad põhjusteks on üldhaigestumine (lihasluukonna ja sidekoe haigused, vereringe-elundkonna haigused, psüühikahäired, vigastused, vähemal määral kutsehaigused, tööõnnetused, avariid (Eesti Puuetega Inimeste Koja kodulehekülg). Statistikaameti andmetel oli 1.01.2013 Eesti arvestuslik rahvaarv 1 286 540 inimest (Statistikaameti kodulehekülg). Sotsiaalministeeriumi andmetel on püsiva töövõimekaotusega inimeste arv aastatega suurenenud: 2011 – 82 590, 2012  - 90 093, 2013 - 103 262 inimest, mis on 8% rahvastikust. Töötab neist kolmandik ja mitte-töötavaid inimesi on u 60 000. Nad ei teeni mitte mingit muud tulu ja on sisuliselt riigi ülalpeetavad. Osalise (40–90%) töövõimekaotusega inimestest teenis palgatulu ainult 35%. Töötuse määr puuetega inimeste hulgas on kõrge ja seepärast on sellele probleemile pööratud palju tähelepanu.

Töötukassa teenused on leitavad http://www.tootukassa.ee/index.php?id=11317

30.04.2013 AK uudistes räägiti sellest praegusest olukorrast. Sotsiaalministeeriumi esindajad tutvustasid töötukassa nõukogule täna töövõimetuskindlustuse reformi seisu, ministeeriumi nägemuses tegeleb just töötukassa edaspidi praeguste töövõimetuspensionäride tööle aitamisega. Uudis on nähtav siit.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...