31. mai 2013

TPIK esitles infoteatmikku "Abiks puudega inimesele 2013"Tallinna Puuetega Inimeste Koda tutvustas 30. mail kell 14 Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59) infoteatmikku "Abiks puudega inimesele 2013", mis on suunatud eeskätt puuetega inimestele ja nende lähedastele. Infoteatmiku elektroonilise versioon (eesti ja vene keeles) ja esitlusel toimunud ettekanded on leitavad siit: http://tallinnakoda.ee/1,200

Eessõnas ütleb abilinna pea Merike Martinson:


Hea lugeja!Hoiad käes uut infoteatmikku riiklikest ja Tallinna linna toetustest ja teenustest puuetega inimestele. Infoteatmik annab põhjaliku ülevaate ja läbilõike puuetega inimestele vajalikest teenuste osutajate kontaktidest. Puuetega inimeste arv Tallinnas suureneb iga aastaga. Tallinna linn püüab eluga sammu pidada ja koostöös puuetega inimestega arendab ja töötab välja uusi toetusi ja teenuseid.Pean antud brošüüri suurepäraseks infokandjaks, kust ühest kokkuvõtvast infoteatmikust on linnaelanikul võimalik kõik vajalik info saada puuetega inimestele suunatud toetuste ja teenuste taotlemise võimaluste kohta.2013 aasta on Euroopas kuulutatud kodanike aastaks. Selle aasta raames on suurema tähelepanu all kodanike teadlikkuse tõstmine ja meie kõigi aktiivne osalemine meid endid puudutavate otsuste ja teenuste kujundamisel. Meie ühine eesmärk on parandada puudega inimeste elukvaliteeti, luua kõik eeldused ühiskonnas toimetulekuks ja tagada ligipääs avalikele teenustele.Tallinna linnal on puuetega inimesi esindavate katusorganisatsioonidega hea koostöö.  Selle tõestuseks on ka koostöös sündinud 2013 aasta infoteatmik.Heade soovidega,Merike Martinson, Tallinna abilinnapea 

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...