1. juuli 2013

Juunikuu sotsiaalkomisjonis

11. juunil toimus Mustamäe Halduskogu sotsiaalkomisjoni koosolek Mustamäe Linnaosa Valitsuses ja sellest võtsid osa: Mark Levin, Tiia Tiik, Maarika Lillemäe, Matti Tarum. Puudusid: Eva Gustavson, Anna Krais, Margarita Tsernogorova, Maret Maripuu, Alar Sepp.

Päevakorras oli 2 punkti: 

1)  Kokkuvõte sotsiaalhoolekande osakonna I poolaasta tööst. 
2)  Uus toetuseliik - vajaduspõhine peretoetus.

Mark Levin oli palunud kokkuvõtte sotsiaalhoolekande osakonna esimese poolaasta tööst tegema osakonna juhataja Maarika Lillemäe. Ta tutvustas alguses L.Leiuse poolt koostatud ülevaateid toimetulekutoetuse maksmisest 2013 märts, aprill, mai koos eelmiste aastate võrdlusega Tallinnas, sh Mustamäe linnaosas ja selle alusel on toetust saavate perede arv 258 (2012 oli 285) vähenenud, lastel 86 juhtumile (2012 – 100) ja ka töötuid on vähem. Mind huvitas, et kas pensionäridele 54 – 66 korda toetuste maksmine kajastab ka puuetega inimesi ja Maarika Lillemäe vastas, et seal on ainult vanaudspensionärid. Mustamäel on toetuste määramine ja maksmine olnud stabiilne, vanaduspensionärid ei saa toetust, sest nende sissetulek on kõrgem, kuid mõndele makstakse toetust talvekuudel. Mark Levin selgitas, et paljud inimesed räägivad, et pere nooremad liikmed käivad välismaal tööl ja meilgi oli juhtum, kus eakad tulevad siia Venemalt ning nende lapsed töötavad Soomes ja vanemad on siin hooldekodus. Meil on võrreldes Soomega hooldekodutasu madalam, nt ühekohalises toas 35 eurot päevas,  kahekohalises 30 eurot päevas. Hooldusravi hind on kõrgem, vastavalt 45 ja 40 eurot päevas ja omaoslaus haigele on 6.87 eurot päevas.

Tundsin veel huvi, et kuidas on käivitunud päevahoiuteenus eakatele ja puuetega inimestele ja Mark Levin rääkis, et Haabersti hooldusravikliinikus käib kohal 12 inimest ja päevahoiutasu on umbes 10 eurot päevas, mis teeb kokku kuni 300 eurot kuus. Marika Lillemäe selgitas, et avatud on ka Akadeemia tee 32 dementsete päevahoid. Juulikuus on puhkus ja maja on suletud. Sellest selgus, et tegmist on demetsetele suunatud päevahoiuteenustega. Küsisin, et kuidas on korraldatud puhkuste ajal supiköögi teenus Mustamäel ja saime teada, et ei olegi, sest Maarika Lillemäe rääkis, et valmistoitu viiakse koju 27le inimesele, sellele lisaks sotsiaalmaja. Juulikuus on puhkus ja siis toitu koju ei viida. Toidupank eraldab meile igaks kolmapäevaks 50 pakki (varem oli see 30 pakki), mida olekme jaotanud nii, et üks nädal saavad lastega pered, teinsel nädalal muud abivajajad. Lisaks saavad riideabi. Matti Tarum küsis seepeale, et kas see on piisav ja Maarika Lillemäe arvas, et jah, sest varem jagasime toidupakke lastega peredele kord kvartalis aga nüüd iga kuu või 2 korda kuus. Augustis saame EL sekkumisvarusid, mille jaotamine käib nii, et abivajaja pöördub sotsiaalosakonda, kust talle väljastatakse talong. Sellega läheb sotsiaalkeskusesse, kust saab toidupaki. Lisaks on Sepa tänava supiköök, Päästearmee, Eesti Punase Risti supitalongid. Koolivaheajal oleme jaganud toidupakke.
Hooldajaid on määratud 587 inimesele, sh 23 lapsele. Korterikohandamist on tehtud sel aastal 2 juhul ja maksimaalselt saab toetust vormistada kuni 1600 eurot (nt trepitõstuk, vannitoa ümberehitus jmt). Puhkused on ajakava alusel ja jooksvad toetused ja määramised toimuvad igapäevase töö käigus. 

Alates 1. juunist 2013 võtavad sotsiaaltöötajad vastu avaldusi vajaduspõhise peretoetuse saamiseks ja praegu on väga vähe taotluseid esitatud. Uus toetus on vajaduspõhine riiklik peretoetus, mida määrab ja maksab kohalik omavalitsus. 2012.aasta 1. märtsiks oli suhtelise vaesuse piiriks 280 eurot, st perekonna esimese liikme vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri suurus on 2013.aastal 280 eurot, järgnevate pereliikmete sissetuleku piiri suurus on 50% ja iga alla 14aastase pereliikme sissetulekupiiri suurus on 30% esimese pereliikme sissetulekupiirist. Sotsiaalministeeriumi kodulehel on sissetulekupiiri arvutamiseks kalkulaator. Perekonna sissetuleku suuruseks loetakse täpselt samad sissetulekud nagu toimetulekutoetuse puhul. 10.06.2013 seisuga oli avaldusi kokku 63 ja toetust saavad 57. Vajaduspõhise peretoetuse suurus on alates 1.07.2313 – 31.12.2014 9,59 eurot kuus ühe lapsega perele, 19,18 eurot kuus kahe ja enama lapsega perele. Alates 2015.aastast teotuse suurus kahekordistub. Koostasin uue toetuse liigi kohta Mustamäe linnaosa lehte ülevaate artikli. Vajaduspõhine peretoetus määratakse kolmeks avalduse esitamisele järgnevaks kuuks. Selleks, et toetust saada tuleb esitada avaldus sotsiaalhoolekande osakonnale ja selleks, et pidevalt toetust saada tuleb uus avaldus esitada toetuse saamise viimasel kuul. Täiendavat infot saab Mustamäe Sotsiaalhooleknde Osakonna infotelefonilt 645 7569, 645 7501.  


Järgmine sotsiaalkomisjon Mustamäel on planeeritud augustikuu 2. poolde ja seniks ilusat suve ja meeldivat puhkust!

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...