1. juuli 2013

Maikuu sotsiaalkomisjonis - mustamäelased ootavad polikliiniku renoveerimist!

Mustamäe Halduskogu maikuu sotsiaalkomisjon toimus 21.mail 2013 Mustamäe Polikliinikus ja päevakorras oli 1 punkt - ülevaade polikliiniku (maja) olukorrast.
Mark Levin teatas, et teeme koosoleku Mustamäe Polikliinikus ja oleme huvitatud polikliiniku remondist. Siia on kavandatud ka sügisel valmisjaoskond ja seega soovime ülevaadet. Eva Gustavson räägib, et Mustamäe elanike jaoks on Mustamäe polikliinik väga oluline, sest siin on harjunud inimesed käima perearstide ja eriarstide juures. Linnaosa elanikkond vananeb ja oluline on elukoha lähedus. Siin majas oleme suutnud tagada spetsialistid, kuid plaanis on viia arstid üle Meremeeste haiglasse. Eile käis arhitekt ja arutasime ehitusprojekti, korrused on paika pandud, tervisekaitse joaks on vajalikud tingimusi parandada ja remonti teha. Europrojektidega on korda tehtud Tallinna Lastehaigla, Hiiu ja Nõmme polikliinik, Haabersti Tervisekeskus ja hooldusravikliinik, samas Mustamäe polikliinik on remondiootel.  Tänapäeval on niii, et haige käib arstil järel ning patsiendid on avaldanud pahameelt, sest Mustamäe tee 3 perearsti juurde on raske pöörduda ja kauge minna. Haigekassa on seda meelt, et Mustamäe polikliinik korda teha. 

Mina selgitasin, et polikliinikusse paigaldati invalift aga endiselt on küsimuseks kas lisaks liftile on hetkel majas olemas inva-WC, mida polikliinikut külastavad inimesed saaksid kasutada ja Eva Gustavson kinnitab jällegi, et praegu ei ole, kuid see on tuleviku remondiplaani sees. Mark Levin kiidab head kogemust Haabersti hooldusravikliiniku ümberehitusel, sest Tallinnas oli hooldusravi kohtade suur puudus ja tingimused kehvad, nüüd on avatud Haabersti hooldusravikliinikus 140 kohta, kuid järjekorras on üle 200 inimese. Praegu antakse 80% meditsiinilisest abist polikliinikutes. Perearstid kirjutavad kolmikravi, haigla on viimane etapp. Samuti teevad suure töö ära pereõed. Alar Sepp tundis huvi kuidas teha, et esmatasandi abi rohkem finantseeritaks, sest esmatasand kulutab rohkem ressursse ja esmatasandi tähtsus tõuseb. Perearst Anna Krais tunnistas, et abilinnapea pr Merike Martinson lubab juba 5 aastat, et remont Mustamäe polikliinikus algab.

Alar Sepp leidis, et vajalik on, et kogu haigekassa süsteem oleks Tallinnas ühtses andmebaasis ja seda on juba 10 aastat lubatud. Mina küsisin, et kas on kogutud linnakodanikelt arvamust, et Mustamäe polikliiniku seisukorraga ei olda rahul ja kiiresti oleks vaja remonti. Anna Krais vastas, et polikliinikus seisis all kast, kuhu inimesed said oma häid ettepanekuid, mõtteid panna. Kaire Aamisepp, kes asendas puhkusel viibivat sotsiaalosakonna juhatajat, vastas, et eks kõik sõltub arengukavadest ja rahastusest selle elluviimisel. Mina tahtsin teada saada, et kui suur on perearstide nimistus olevate inimeste arv ja Eva Gustavson teatas, et ülempiiriks on 2000, meil on keskmiselt prerarsti nimistus 1600-1800 inimest. Arstidel on vaja teha palju ennetustööd, nt kergevererõhu, diabeedi, südameveresoonkonna jmt haiguste puhul. Eakamatel inimestel on rohkem haiguseid ja vajavad suuremat tähelepanu ja abistamist. Mark Levin soovis teada saada, et kas on korraldatud konkursi võitmist Mustamäe polikliinikule ja Eva Gustavson tundis muret, et kulukad on uuringud, analüüsid, sest perearstid saavad haigekassalt nn pearaha ja see on oluliselt väiksem, kui uuringute maksumused. Ennem on vaja teha uuringuid, kui eriarstidele suunata.

Mina uurisin, et kuidas on taastusravi kättesaadavus ja millist ravi saavad patsiendid tasuta ja sain Eva Gustavsoni vastusest teada, et praktiliselt on enamusele abivaajajatele raviprotseduurid tasulised, tasuta taastusravi saavad patsiendid, kellel on haiguste tõttu see vajalik, lisaks imikud ujutamist, massaaži. Mina, komisjoni liikmena tegin ettepaneku korraldada Mustamäe linnaosa lehe kaudu küsitlus, kus inimesed saavad vastata polikliiniku remondi vajalikkuse suhtes.

Mark Levin teatas, et teeme sotsiaalkomisjoni poolt ettepaneku, milles pöörduda linnapea poole, et alustatakse Mustamäe polikliiniku remonti, sest Mustamäe on suuruselt teine linnaosa ja siin elavatest inimestest on ligi veerand eakad, kes vajavad arstiabi elukoha lähedal. Esmatasandi arstiabi peab jääma kodu lähedale ja perearsti teenuse kättesaadavus peab olema linnaosa elanikele tagatud.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...