19. september 2013

Augustikuu sotsiaalkomisjonisMustamäe halduskogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjon toimus 27.08.2013 ja päevakorras oli teemaks koduhooldus ja hooldekodu teenus.    Osalesid Mark Levin, Tiia Tiik, Kaire Aamisep (asendas Maarika Lillemäed), Aivi Kokk, Jaanika Luus. Koosolekut juhatas Mark Levin ja koduhooldusteenusest rääkis Mustamäe Sotsiaalkeskuse töötaja Jaanika Luus. Mark selgitas, et koduhooldusele on abiks väga hästi toimiv koduõendus, kuid koduõendus ei asenda koduhooldust. Jaanika Luus rääkis, et olukord on selline, et kui inimene vajab 24 tundi hooldust, siis ta ei saa kodus elada. Mustamäel on tööl sotsiaalkeskuses 35 koduhooldustöötajat, 2 dementsete päevahoius ja 3 töötajat sotsiaalmajas. Kliente on kokku 270, koos sotsiaalmaja 20 kliendiga ja päevahoius on 6 lepingulist klienti. 

Mark andis teada, et Haabersti hooldusravikliinikus suletakse 1.12.2013, sest seoses kiirabi töö ümberkorraldustega tuleb sinna ruumidesse nende ruumid ehk tugiijaam igasse linnaossa. Praegu on päevahoius 8 inimest ja linn otsustab, kuhu nad ümber paigutatakse. Jaanika Luus selgitas, et seadus näeb ette, et 1 töötaja on päevahoius 5le inimesele, 8 tundi päevas, sest lisaks dementsusele on inimestel ka füüsiline pool nõrk. Kui koduhooldusel olevate klientidega sõlmitud leping on pesemine sees, siis pesevad. Mina küsisin, et kuidas siis pestakse inimesi, kui kliendi korter on kohandamata ja sain vastuseks, et kui on vaja turvata, nt tõsta, siis on 2 töötajat abiks. Lisaks on poes käimine, korteri koristamine, söögi valmistamine, abistamine söömisel, pesemisel, pampersite vahetamine jne. Tallinnas on määrus ettevalmistatud ja kinnitamisel koduteenuste kirjeldused, loetelud. Alustame ka iga-aastast EL sekkumisvarude ehk euroabi jaotamist toimetuleku toetuse saajatele, sotsiaalmaja elanikele ja koduhooldusklientidele.Puuetega inimeste spetsialist Aivi Kokk kurtis, et soodustustega abivahendite ostmise rahad on otsas selleks aastaks ja see probleem on igal aastal nii. Mina rääksiin, et viimasel sotsiaalkomisjonil lisati mitu inimest hooldekodu järjekorda. Aivi kokk selgitas, et  hooldekodu järjekorras Mustamäel on 11 inimest. On üldine järjekord ja enamus soovib minna Iru hooldekodusse. Hea koostöö on haiglate sotsiaaltöötajatega. Saame kontaktid neilt. Intervallhooldusel on olnud 5-6 inimest ja eesmärk on anda hooldajale puhkust, linnaosa on tasunud selle teenuse eest 200eurot. Kokkuvõtteks leidsime, et inimesed ise on aktiivsemad abi küsima ja ka naabrid teatavad abivajajatest, haiglad on olemas.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...