20. september 2013

Koolitoetus TallinnasÜks tähelepanelik puudega lapsevanem kuulis televiisorist, et Tallinn maksab täiendavat koolitoetust. Suunasin ta, siis linnaosa valitsusse ja andsin telefoninumbri. Toetuse taotlemisel peab arvestama määrusega, mis reguleerib Sotsiaaltoetuste maksmise tingimusi ja korda Tallinnas. Toetused jagunevad sissetulekust sõltuvateks toetusteks ja universaaltoetusteks. Sissetulekust sõltuvaid toetusi makstakse linnaelanike toimetulekuraskuste leevendamiseks ja universaaltoetusi linnaelanikuks olemise väärtustamiseks.
Ise asusin asja uurima. Tasub teada, et sotsiaalhoolekande osakonna töötajal on õigus toetuse vajaduse hindamiseks:nõuda taotlejalt sissetulekut tõendavaid dokumente, sh väljavõtteid taotleja ja tema perekonnaliikmete pangakontodest, vara kasutamise lepinguid ja muid otsustamiseks vajalikke lisaandmeid ja dokumente, sh kulutusi põhjendavaid dokumente; teha kodukülastusi; saada andmeid teistelt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt; nõuda õnnetusjuhtumite ja muude erakorraliste juhtumite korral Päästeameti või Politsei- ja Piirivalveameti kirjalikku tõendit.
2013. aasta taotlusi saab esitada alates 10. septembrist. Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse taotlusi võetakse vastu õppeaasta alguses 3 kuu jooksul. Avaldusi esitatakse septembris, oktoobris ja novembris. Esmakordselt kooli mineva lapse toetus (320 eurot) makstakse lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale tingimusel, et vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik, elab toetuse taotlejaga ühel aadressil ja asub õppima Tallinna kooli. Toetus määratakse kooli õpilaste kinnitatud nimekirjade alusel. Toetus on ühekordne.
Toetus määratakse kahes osas: 50% toetusest makstakse lapse kooliminekul ja 50% toetusest juunikuus pärast esimese klassi lõpetamist tingimusel, et toetuse taotleja ja laps on katkematult rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud ja laps õpib Tallinna koolis.

Veel on võimalik linnaosast taotleda sissetulekust sõltuvaid toetuseid: 

Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad ja universaaltoetuste määrad Tallinna Linnavalitsus 27.12.2012 määrus number 82 [RT IV, 09.01.2013, 43]

§ 1.  Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad
Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad isiku kohta kalendriaastas on järgmised:
1) laps (alla 18aastane isik ja üldharidus- või kutseõppeasutuse kuni 19aastane (kaasa arvatud) õpilane) 350 eurot;
2) toimetulekutoetust saava pere laste kooliminekutoetus 32 eurot;
3) paljulapselise pere laste toetus Eesti Vabariigi aastapäevaks 39 eurot;
4) tööealine isik 250 eurot;
5) isik, kes on riikliku pensionikindlustuse seaduse mõistes vanaduspensioniealine 250 eurot.

§ 2.  Universaaltoetuste määrad
Universaaltoetuste määrad eurodes on järgmised:
1) sünnitoetus 320 eurot;
2) mitmike sünnitoetus 6 392 eurot;
3) esmakordselt kooli mineva lapse toetus 320 eurot;
4) puudega lapse toetus 76.70 eurot;
5) ellusuunamise toetus 320 eurot;
6) pensionilisa, sh toetus 76.70 eurot ja soodustused 52 eurot.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...