1. oktoober 2014

Väärikate ülikoolis saab eakas enesetäiendamise võimalusi

Täna siis on selline Raepressi info, et Tallinn pakub koostöös Tartu Ülikooliga eakatele enesetäiendamise võimalusi.
Tallinna Linnavalitsus koostöös Tartu Ülikooliga alustavad Tallinnas järjekordse, 2014/2015 Väärikate Ülikooli loenguprogrammiga, mille eesmärgiks on kaasata tööelust kõrvale jäänud eakaid aktiivsesse ühiskondlikku ellu ning eakate omavahelise suhtlemisvõimaluse soodustamine.  Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul käsitletakse loengutel erinevaid eakale elanikkonnale aktuaalseid küsimusi ning silmaringi laiendavaid teemasid. „Väärikate Ülikooli loengud toimuvad nii eesti kui vene keeles, lektoriteks on tuntud Tartu Ülikooli õppejõud ning teised oma ala hinnatud asjatundjad. Sarnane loenguprogramm toimub lisaks Tallinnale ka mitmetes teistes Eesti linnades, huvi Väärikate Ülikooli ürituste vastu on läbi aastate olnud elav,“ ütles Kõlvart.

Esimesed Väärikate Ülikooli üritused toimusid Tallinnas 2011. aastal, seega 2014. aasta sügisel algava loengukava näol tegu juba järjekorras neljanda eakatele tallinlastele (vanuses 60+) suunatud programmiga. 2011. aasta sügissemestril tehti kohe algust loenguga edukast vananemisest, järgnesid loengud erinevatel teemadel euroalakriisist ja majandusarengust kuni rahvausundi ja astrofüüsikani. Loenguid pidasid näiteks professorid Marju Lauristin ja Peeter Tulviste ning akadeemik Ene Ergma. Ühtekokku viidi 2011. aasta sügisel ja 2012. aasta kevadel läbi 11 loengut, neist 9 eesti ja 2 vene keeles. Aktiivse huvi tõttu jätkus Väärikate Ülikool 2012/2013 õppeaastal juba suuremat osavõttu võimaldavates ruumides Eesti Rahvusraamatukogus ja Kultuurikeskuses Lindakivi. Viidi läbi 16 loenguüritust, neist 9 eesti ja 7 vene keeles. Teemadest käsitleti põlvkondade vahelisi suhteid ja pärimisõigust, aga ka tuumaenergiat ja küberkiusamist. Loengutega esinesid näiteks Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing ja Eesti geenivaramu teadur Riin Tamm. 2013/2014 õppeaastal pakuti kokku 14 loengut, 9 eesti ja 5 vene keeles; teemadeks muuhulgas füüsiline aktiivsus ja eakate tervis, Eesti ravimtaimed, eestlased Venemaal ning inimese geneetiline mitmekesisus. Loenguid pidasid Tartu Ülikool teadur Mare Ainsaar, Tallinna Linnasekretär Toomas Sepp ning Tartu Ülikooli professor Aadu Must. Kolme aasta peale on kokku toimunud 27 eesti ja 14 vene keelset loengut, osavõtt populaarsematest loengutest on ulatunud 300 kuulajani ja isegi üle selle. Käesoleval õppeaastal toimus esimene eestikeelne loeng 23. septembril (loenguteemaks „Vanavanemaks olemise kunst 21. sajandil“), venekeelsete loengutega tehti algust 30. septembril. Eesti keeles toimuvad loengud Eesti Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis, venekeelsed loengud aga Tartu Ülikooli Tallinna esinduses Teatri väljak 3.

2014. aasta septembrist kuni 2015. aasta aprillini on kavas 8 eesti ja 7 vene keelset loengut ning ka üks venekeelne ekskursioon Neitsitornis. Vähemalt kuuel loengul osalenud kuulajad saavad ka tunnistuse programmi läbimise kohta. Tallinna eakate jätkuvat huvi Väärikate Ülikooli ürituste vastu ning kogu projekti elujõulisust ja jätkusuutlikkust näitab pea 400 inimese osavõtt 2014/2015 õppeaasta avaloengutest. Projekti rahastatakse Tallinna Kodurahuprogrammi eelarvest.

 

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...