5. november 2014

Arutatakse Tallinna ligipääsetavuse tegevuskava

Edastan Raepressi uudise, et täna toimub Tallinna linna ligipääsetavuse infoseminar Tallinna Tehnikaülikoolis.

4. november 2014

Arutatakse Tallinna ligipääsetavuse tegevuskava
Kolmapäeval, 5. novembril toimub TTÜs infoseminar, kus Tallinna linna ametite ja linnaosade  spetsialistid, erinevate avalike teenuste pakkujad ja puuetega inimeste organisatsioonide esindajad ning koostööpartnerid  arutavad  Tallinna linna ligipääsetavuse tegevuskava 2015-2020 koostamist.

Seminari toimumiskohaks valiti Tehnikaülikool, et tutvustada osalejatele TTÜ edusamme universaalse õppe- ja teaduskeskkonna arendamisel ja selle positiivse näite abil tutvustada universaalset disaini Eesti pealinnas. Seminaril peavad lisaks Tallinna linna esindajale ettekanded TTÜ, Mainori kõrgkooli, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Infotehnoloogia Kolledži esindajad. Arutatakse ka avalikke ehitisi puudutava ehitusmääruse muutmist, universaalse disaini olemust sisekujundaja ning disaineri lähtekohast, õppimise ja õppevahendite ligipääsetavust ning ligipääsetavuse rolli probleemide ennetamise, iga ühiskonna liikme eneseteostuse ja aktiviseerija ning inimõiguste tagamise vaatepunktist.
„Laste- ja noortesõbraliku linnana soovime seminari toomisega TTÜsse tunnustada ülikooli jätkuvat proaktiivset tegevust universaalse disaini ning kogemusnõustamise rakendajana Eesti ühiskonnas ja kõrgharidusmaastikul,“ selgitas Tallinna abilinna Merike Martinson
„Tallinna Tehnikaülikool teeb olulisi pingutusi, et olla näoga ühiskonna poole ning tagada universaalsed õppimis-, sportimis- ja elamisvõimalused igale motiveeritud õppurile sõltumata füüsilistest eripäradest,“ sõnas Tallinna Tehnikaülikooli haldusdirektor Margus Leivo. Ta lisas, et ülikooli olulist rolli ligipääsu tagamisel ja probleemide defineerimisel enne nende tekkimist näitab nii erivajadustega tudengite arvu jätkuv kasv, rahvusvaheline Zero Projecti Innovatsioonipraktika 2014 tunnustus ligipääsetavuse osas ja puuetega inimeste katuseorganisatsioonide tunnustused aastatel 2011 ja 2014.
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit (ELIL) omistas TTÜle „Aasta Tegu 2011“ ja Eesti Pimedate Liit „Aasta tegu 2014“ tiitlid edusammude eest universaalse disaini rakendamisel liikumis- ja nägemispuudega üliõpilaste õppimisvõimaluste tagamiseks ülikoolis. Tegevusi on rahastanud TTÜ, Haridus- ja teadusministeerium ning SA Archimedese Primus programm. http://zeroproject.org/ ühendab rahvusvahelisi eksperte, kelle eesmärgiks on töötada takistustevabama ühiskonna nimel, märgates ja jagades häid maailmapraktikaid.
Universaalset disaini on TTÜs tutvustatud ka varem. Aasta tagasi külastas TTÜ-d ELILi välisprojekti "Universal Design - Barrier Free Environments" partnerriikide delegatsioon, kes tõi esile just ülikooli suurt tööd, mis on teinud võimalikuks ratastooli kasutavate üliõpilaste suure arvu ülikoolis. Tookord nimetasid mitmed delegatsiooni liikmed just TTÜs veedetud aega projekti käigus seninähtust kõige põnevamaks ja sisukamaks. ELIL projektiga saab lähemalt tutvuda: http://www.universaldesigneu.info/uk/uk_grundtvig.html

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...