26. märts 2015

Merike Martinson: Tallinn peab saama kõigile ligipääsetavaks

Raepressil ilmus  25. märts 2015 selline tore uudis, mida toetan täiesti.  

Merike Martinson: Tallinn peab saama kõigile ligipääsetavaks
Tallinn on ligipääsetavuse probleemiga tegelemisel olnud teistele linnadele eeskujuks, ütles täna Linnade ja Valdade Päeval selleteemalise ettekandega esinenud abilinnapea Merike Martinson. „Kümne aasta jooksul on kaardistatud erinevaid linnaruumi objekte, hooneid ja liikumisrajatisi, et ligipääsetavust hinnata ja märgistada,“ ütles Martinson. „Meie eesmärk on, et linn oleks ligipääsetav kõikidele ning et ligipääsetavuse tegevuskava oleks süsteemne ja kõiki valdkondi haarav.“ Martinsoni sõnul on seatud eesmärgiks saavutada aastaks 2020 praegusega võrreldes oluliselt ligipääsetavam keskkond.
„Tallinna ligipääsetavuse tegevuskava tagab süsteemse tegutsemise eesmärkide saavutamiseks,“ ütles Martinson. „Tegevuskava loomisel oleme järginud võrdse kohtlemise printsiipi, mis tähendab, et tegevuskava realiseerimisel lähtutakse kõigi ühiskonnagruppide huvidest ja vajadustest.“  Martinsoni sõnul on eesmärgiks muuta keskkond, suhtlusvõimalused, teave, tehnilised lahendused ja teenused võimalikult suures ulatuses juurdepääsetavaks ja kasutatavaks kõikidele, sealhulgas erivajadustega inimestele. Martinson rõhutas, et ligipääsetava Tallinna põhimõtetega tuleb arvestada linnaehituses ja -planeerimises alates projekteerimisest ning lõpetades ehitamise ja järelvalvega.
Ligipääsetavuse edendamisel juurutatakse teabe levitamisel ka uusi tehnoloogiad –  arendamisel on ligipääsetavuse portaal „Ligipääsetav Tallinn“ (Accessible Tallinn) ja selle mobiilne versioon; Tallinna linna koduleht ja veebiteenused on tehtud kättesaadavaks ka nägemispuudega inimestele, sama plaanitakse teha Tallinna TV saadetega; erivajadustega inimestele kättesadavusest lähtuvalt arendatakse ka Tallinna turismiveebi. Ka ühistransport ja sellega seotud taristu, samuti liikluskorraldus ja parkimine muutuvad üha enam erivajadustega inimestega arvestavaiks. Erivajadustega arvestatakse ka linnaruumi planeerimisel ning liikumisteede ja ülekäigukohtade, aga ka turismiteeninduste ja kultuuriväärtustega tutvumise võimaluste puhul.
„Mõistagi pöörame ligipääsetavusele suurt tähelepanu avalike rajatiste ja teenuste puhul,“ rõhutas Martinson. „sealhulgas hariduse ja huviala, spordi ja noorsootöö, sotsiaal- ja tervishoiu valdkonans,“ ütles Martinson. „Teravdatud tähelepanu all on ka sotsiaalelamispindade ja üüriruumide ligipääsetavuse parandamine, linna teenindusruumide ligipääsetavus ning linnaametnike ligipääsetavuse ja puudega inimeste alane koolitamine.“
Ligipääsetavuse tegevuskava koostamise ja rakendamise eest kannab hoolt Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet koostöös linna ja riigi asutustega, linnaosavalitsustega, puuetega inimeste organisatsioonide esindajatega ning eri valdkondade spetsialistide ja ekspertidega.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...