10. märts 2015

Tallinna Perekeskus pakub raske või sügava puudega lastele tugiisikuteenust

Edastan Raepressi 10. märts 2015 uudise:  

Tallinna Perekeskus pakub raske või sügava puudega lastele tugiisikuteenust
 
Tallinna Perekeskus pakub teist aastat teenust,  millega toetatakse  peresid, kus kasvab puudega  laps. Teenust saavate laste arv on kasvanud 20  lapselt 101-ni. Järjekorras on soovijaid veel. Esialgu pakuti tugiisikuteenust 20 raske ja sügava puudega eelkooliealisele Tallinna linnas registris olevale lapsele, mahuga 40 tundi kuus. Tänavu on riigi ja linna rahastuse toel plaanis toetada teenusega kokku 101 last, neist 23 eelkooliealist ja 78 kooliealist. Teenuse maht ulatub 12-st  tunnist kuni  80-ni, erandjuhtudel ka rohkem. Tugiisikud  läbisid  baaskoolituse, mille läbiviijateks  olid Põhja-Eesti Autismiliidu koolitajad,  eripedagoogid ja õpetajad Tallinna Tondi Põhikoolist ja Tallinna Männikäbi Lasteaiast,  psühholoogid, psühhiaatrid. Tugiisikud toetavad lapsi kooli ja lasteaia õppetegevuses, lastekollektiivis kohanemisel ja suhtlemisel. Tugiisiku abil  õpivad puudega lapsed uusi oskusi, muutuvad julgemaks ja enesekindlamaks ning on koos teiste lastega kaasatud kõikidesse tegevustesse. Suuremate laste puhul on mõnikord vaja tuge ka vaba aja veetmisel, huviringides ning iseseisva toimetuleku õppimisel nii kodus kui väljas. Koos harjutatakse bussisõitu, linnas orienteerumist, aga ka poes käimist, kinopileti ostmist ning mõnikord söögitegemistki.
 Lapsed suunatakse  Tallinna Perekeskusesse puudega laste tugiisikuteenusele linnaosade sotsiaalhoolekande osakondade kaudu. Teenusele saamiseks vajalikud dokumendid on sotsiaalkindlusameti otsus hooldatava või lapse puude raskusastme tuvastamise kohta ja lapse isiklik rehabilitatsiooniplaan.
 Tallinna linn eraldab tänavu raske või sügava puudega laste tugiisikuteenusele 150 982 eurot.

Sotsiaalkindlustusameti andmetel elas Tallinnas 2014. aastal 1985 puudega last.
Tallinn on käesoleva aasta pühendanud puuetega inimestele, pöörates rohkem tähelepanu nende teenuste kvaliteedi parandamisele, teavitustöö laiendamisele ning ürituste korraldamisele.

Kommentaare ei ole:

Puhkus Kanaari saartel - Gran Canaria 8

 8. päev - 6.11.2023 Ja ongi käes viimane hommik. Sööme kõhud täis. Võtame kohvrid ja lahkume hotellist. Buss ootab meid kl 10.45. Lennujaam...